ورق 9دهم روغنی عرض 1000 وارداتی چین


مشخصات محصول
تولیدکننده وارداتی چین
حالت رول عرض 1000
نام محصول ورق 0/9 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون
ضخامت 0/9
لطفا تماس بگیرید
نمودار قیمت
قیمت ورق روغنی کارخانه های دیگر چقدر است؟