دسترسی سریع
انواع تیرآهن و هاش

قیمت انواع تیرآهن و هاش

تیرآهن معمولی (IPE)

تیرآهن معمولی (IPE)

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع تیرآهن معمولی (بال نیم پهن)

تیرآهن هاش (IPB)

تیرآهن هاش (IPB)

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع تیرآهن هاش سبک و سنگین (بال پهن)

ریل

ریل

بررسی اجمالی، قیمت ریل و کاربردهای آن