دسترسی سریع
انواع میلگرد

قیمت انواع میلگرد

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و وزن میلگرد آجدار ، صفحه میلگرد آجدار

میلگرد ساده و حرارتی

میلگرد ساده و حرارتی

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و وزن میلگرد ساده و حرارتی

میلگرد استنلس استیل

میلگرد استنلس استیل

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت میلگرد استنلس استیل کارخانه‌های مختلف

میلگرد ترانس

میلگرد ترانس

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت میلگرد ترانس کارخانه‌های مختلف

میلگرد تک پولیش

میلگرد تک پولیش

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت میلگرد تک پولیش کارخانه‌های مختلف

میلگرد کششی یا روغنی ترانسیمسیون

میلگرد کششی یا روغنی ترانسیمسیون

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت میلگرد کششی کارخانه‌های مختلف

« 1 2 »