دسترسی سریع
محصولات مفتولی

قیمت محصولات مفتولی

رابیتس

رابیتس

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع رابیتس های ساختمانی

سیم آرماتوربندی

سیم آرماتوربندی

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع سیم مفتول آرماتوربندی

سیم نجاری

سیم نجاری

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع سیم نجاری ساختمانی

سیم گالوانیزه (رابیتس بندی)

سیم گالوانیزه (رابیتس بندی)

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع سیم گالوانیزه (ضد زنگ) ساختمانی

مش فولادی

مش فولادی

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید انواع مش فولادی ساختمانی

توری مرغی

توری مرغی

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید توری مرغی

توری حصاری (فنس)

توری حصاری (فنس)

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید توری حصاری (فَنس) فلزی

توری پرسی

توری پرسی

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و خرید توری پرسی (لوزی) فولادی