telegram
میلگرد ساده و حرارتی
میلگرد ساده و حرارتی

میلگرد ساده و حرارتی

بررسی اجمالی، مقایسه قیمت و وزن میلگرد ساده و حرارتی

ساعت کاری: ( شـنـبـه تا چـهـارشـنـبـه 8 الـی 19 و پـنـجـشنبه 8 الـی 13:30 )

مــیـزبـان صـدای گـرمـتـان هـسـتـیـم ...  021-43000023

منو