بنگاه آسرون
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات
میلگرد ساده
نام محصول تولیدکننده سایز وزن استاندارد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
میلگرد ساده 14 آسرون 14 14/8 A1
16,200
1458 15:55 1400/04/08
موجود در سبد
نمودار
میلگرد ساده 12 آسرون 12 11/2 A1
16,200
1458 15:55 1400/04/08
موجود در سبد
نمودار
میلگرد ساده 10 آسرون 10 A1
14,865
1338 18:20 1400/04/16
موجود در سبد
نمودار
میلگرد ساده 8 آسرون 8 2/5 A1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه فولادی
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تسمه 4 فولادی 4
15,200
1368 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
تسمه 3 فولادی 3
15,200
1368 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
تسمه 2/5 فولادی 2/5
15,300
1377 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
تسمه 2 فولادی 2
15,300
1377 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
سپری فولادی
نام محصول سایز شاخه قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
سپری 5 فولادی بنگاه آسرون 5 6 متری
17,710
1594 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
سپری 4 فولادی بنگاه آسرون 4 6 متری
17,710
1594 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
سپری 3 فولادی بنگاه آسرون 3 6 متری
16,330
1470 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
سپری 7 فولادی بنگاه آسرون 7 6 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهارپهلو
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
چهار پهلو 10*10 خرید به صرفه 10*10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/1*1/1 1/1*1/1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/2*1/2 1/2*1/2
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/3*1/3 1/3*1/3
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن هاش (IPB)
نام محصول سایز وزن تقریبی شاخه (Kg) واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
هاش 12 سنگین HEB 12 322 کیلوگرم
42,205
3798 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
هاش 12 سبک HEA 12 234 کیلوگرم
42,205
3798 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
هاش 10 سنگین HEB 10 244 کیلوگرم
42,205
3798 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
هاش 10 سبک HEA 10 200 کیلوگرم
42,205
3798 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
قوطی و پروفیل
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
قوطی پروفیل 40*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,655
1949 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
قوطی پروفیل 20*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,655
1949 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
قوطی پروفیل 30*30*2 فروش ویژه 2 گیلان آسرون
21,655
1949 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
قوطی پروفیل 2*20*20 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,655
1949 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله فولادی
نام محصول سایز ضخامت لوله تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله 50 ضخامت 2 میل بنگاه آسرون 50 2 آسرون
23,490
2114 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
رابیتس
نام محصول تولیدکننده وزن ستون قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
رابیتس 280 گرمی بنگاه آسرون آسرون 280 گرم 9
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 350 گرمی بنگاه آسرون آسرون 350 گرم 9
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 700 گرمی بنگاه آسرون آسرون 700 گرم 13
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 850 گرمی بنگاه آسرون آسرون 850 گرم 13
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی
نام محصول ارتفاع نام تولیدکننده سایز میلگرد پایین سایز میلگرد بالا قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تیرچه بتنی 1 تا 4/5 متر ارتفاع 25،میلگرد بالا 10 25 آسرون 10 10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی 4/6 تا 5 متر ارتفاع 25،میلگرد بالا 10 25 آسرون 12 10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی 5/1 تا 5/6 متر ارتفاع 25 25 آسرون 12 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی 5/7 تا 6/1 متر ارتفاع 25،میلگرد بالا 12 25 آسرون 14 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه کرومیت
نام محصول تولیدکننده حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تیرچه کرومیت طبق سفارش مشتری آسرون طبق سفارش مشتری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 125 رول 1 آسرون
24,495
2205 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق گالوانیزه 0.9 روی اندود 125 رول 0.9 آسرون
24,495
2205 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق گالوانیزه 0.6 روی اندود 125 رول خرید به صرفه 0.6 آسرون
24,495
2205 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق گالوانیزه 1.25 روی اندود 125 رول 1.25 آسرون
17,890 ^ 17889
1610 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
سیم آرماتوربندی
نام محصول راحد ضخامت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
سیم آرماتوربندی 1/5 فروش ویژه کیلوگرم 1/5
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سیم نجاری
نام محصول ضخامت واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
سیم نجاری 2/5 خرید به صرفه 2/5 کیلوگرم
18,750
1688 17:32 1400/03/05
موجود در سبد
نمودار
سیم گالوانیزه (رابیتس بندی)
نام محصول تولیدکننده ضخامت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
سیم رابیتس بندی 1/8 گالوانیزه ایرانی بنگاه آسرون 1/8
24,000
2160 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
سیم رابیتس بندی 1/6 گالوانیزه ایرانی بنگاه آسرون آسرون 1/6
24,000
2160 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
سیم رابیتس بندی 1/2 گالوانیزه ایرانی بنگاه آسرون آسرون 1/2
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سیم رابیتس بندی 2 گالوانیزه ایرانی بنگاه آسرون 2
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مش فولادی
نام محصول سایز چشمه مفتول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
مش 6 ساده - چشمه 25*25 6 25*25 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01
موجود در سبد
نمودار
مش 6 ساده - چشمه 20*20 6 20*20 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01
موجود در سبد
نمودار
مش 6 ساده - چشمه 15*15 6 15*15 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01
موجود در سبد
نمودار
مش 6 ساده - چشمه 10*10 6 10*10 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01
موجود در سبد
نمودار
توری مرغی
نام محصول وزن حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
توری مرغی 5/5 کیلویی عرض 120 خرید به صرفه 5/5 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری مرغی 6 کیلویی عرض 120 فروش ویژه 6 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری مرغی 7 کیلویی عرض 120 7 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری مرغی 8 کیلویی عرض 120 ارسال سریع 8 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری حصاری (فنس)
نام محصول چشمه مفتول سایز حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
توری حصاری(فنس) - چشمه 5 - مفتول 2/2 فروش ویژه 5 2/2 0 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری حصاری(فنس) - چشمه 7 - مفتول 2/2 ارسال سریع 7 2/2 0 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی
نام محصول ضخامت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
توری پرسی 3و5دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 3و5دهم
17,250
1552 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
توری پرسی 3و2دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 3و2دهم
17,435
1569 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
توری پرسی 2 چشمه 2در2 بنگاه آسرون 2
17,525
1577 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
توری پرسی 3و2دهم چشمه 2در2 بنگاه آسرون 3و2دهم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت
نام محصول سایز حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
بولت سایز 8 خرید به صرفه 8 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 10 خرید به صرفه 10 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 12 12 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 14 14 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رول بولت
نام محصول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
رول بولت 10 - 12 سانت عدد
3,700
333 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
رول بولت 10 - 10 سانت عدد
3,300
297 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
رول بولت 8 - 10 سانت عدد
2,800
252 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
رول بولت 8 - 8 سانت عدد
2,500
225 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پیچ
نام محصول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پیچ سرمته ای 5 عدد
1,100
99 14:47 1399/12/02
موجود در سبد
نمودار
پیچ سرمته ای 4 عدد
980
88 14:47 1399/12/02
موجود در سبد
نمودار
پیچ سرمته ای 3 خرید به صرفه عدد
890
80 14:47 1399/12/02
موجود در سبد
نمودار
مهره
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
مهره سایز 20 20
2,000
180 14:47 1399/12/02
موجود در سبد
نمودار
مهره سایز 18 18
1,500
135 14:47 1399/12/02
موجود در سبد
نمودار
مهره سایز 16 16
1,000
90 14:47 1399/12/02
موجود در سبد
نمودار
مهره سایز 14 خرید به صرفه 14
850
76 14:47 1399/12/02
موجود در سبد
نمودار
ورق آجدار
نام محصول ضخامت ابعاد حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق آجدار 3میل 2*1 فابریک فروش ویژه 3 2*1 فابریک فولاد مبارکه
24,300
2187 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق آجدار 2میل 2*1 فابریک خرید به صرفه 2 2*1 فابریک فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 2میل 2*1 پرسی 2 2*1 پرسی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 3میل 2*1 پرسی 3 2*1 پرسی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ریل
نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ذوب آهن
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل
نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 8 میلیمتر 8 304L 4
127,250
11452 12:47 1401/04/04
موجود در سبد
نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 6 میلیمتر 6 304L 2/5
127,250
11452 12:47 1401/04/04
موجود در سبد
نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 5 میلیمتر 5 304L 1/5
127,250
11452 12:47 1401/04/04
موجود در سبد
نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 3 میلیمتر 3 304L 0/5
127,250
11452 12:47 1401/04/04
موجود در سبد
نمودار
ورق a516
نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده حالت گرید قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 6 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه خرید به صرفه 6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 8 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش A516 Gr 70 کارخانه فروش ویژه 8 1500*6000 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ترانس
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
انواع میلگرد ترانس - آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد تک پولیش
نام محصول سایز سایز استاندارد استاندارد تولیدکننده تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
میلگرد ترانس 12 MM بنگاه آسرون 100mm 12 MM st37 آسرون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد دو پولیش
نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
میلگرد ترانس دو پولیش CK45 قطر 14 MM طول 3000mm خرید به صرفه 14 MM CK45 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد کششی یا روغنی ترانسیمسیون
نام محصول سایز وزن هر شاخه (Kg) تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
میلگرد کششی انواع سایزها 40 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ck45
نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق ضد سایش ضخامت 6 میل چینی ابعاد 2000*6000 6 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 8 میل چینی ابعاد 2000*6000 8 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 10 میل چینی ابعاد 2000*6000 10 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 10میل اوکسین ابعاد 2000*6000 10 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد آلیاژی MO40
نام محصول استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
انواع میلگرد آلیاژی mo40 mo40 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد آلیاژی ck45
نام محصول سایز استاندارد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
میلگرد ck45 قطر 10 MM بنگاه آسرون خرید به صرفه 10 MM ck45
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زیگزاگ
نام محصول سایز ضخامت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی ۶
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زیگزاگ 8 میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی 8
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
عرشه فولادی
نام محصول کارخانه ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۱٫۲۵ شهرکرد شیت بنگاه آسرون شهرکرد 1/25 شیت آسرون
27,620
2486 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۱ شهرکرد شیت بنگاه آسرون شهرکرد 1 شیت آسرون
27,430
2469 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۹ شهرکرد شیت بنگاه آسرون شهرکرد 0/9 شیت آسرون
27,710
2494 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ شهرکرد شیت بنگاه آسرون شهرکرد 0/8 شیت آسرون
27,520
2477 12:58 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
الکترود
نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
الکترود آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سیم جوش استیل
نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
سیم جوش استیل آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سیم مفتول استیل
نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
سیم مفتول استیل آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
یونولیت
نام محصول نام تولیدکننده حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع یونولیت آسرون 0
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی
نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پروفیل صنعتی 80*40 5 میل 5 80*40 آسرون
24,040
2163 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 5 میل 5 80*80 آسرون
24,040
2163 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل صنعتی 70*70 5 میل 5 70*70 آسرون
24,040
2163 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل صنعتی 60*60 5 میل 5 60*60 آسرون
24,040
2163 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق گالوانیزه رنگی
نام محصول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل سبک
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پروفیل مبلی0/7 30*20 0.7 آسرون
27,525
2477 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل مبلی0/7 20*20 0.7 آسرون
27,525
2477 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل مبلی0/7 25*10 0.7 آسرون
27,525
2477 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل مبلی 0/7 10*20 خرید به صرفه 0.7 آسرون
27,525
2477 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق برش خورده a283
نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده گرید حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق A283 6 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران خرید به صرفه 6 1500 فولاد مبارکه C رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6 6000*1500 فولاد مبارکه C شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 8 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 8 1500 فولاد مبارکه C رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 8 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل Z
نام محصول ضخامت ارتفاع قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پروفیل Z20 2.5 20
21,470
1932 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل Z18 2.5 18
21,470
1932 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل Z16 2.5 16
21,470
1932 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل Z14 خرید به صرفه 2.5 14
21,470
1932 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل فرانسوی
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 خرید به صرفه 2 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پولکی فلزی وآلیاژی
نام محصول بارگیری تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع ورق پولکی فلزی و آلیاژی آسرون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل گالوانیزه
نام محصول ضخامت ابعاد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 20*40 2 20*40
30,825
2774 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*30 2 30*30
30,825
2774 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*20 2 30*20
30,825
2774 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 20*20 خرید به صرفه 2 20*20
30,825
2774 11:31 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
رینگ فلزی وآلیاژی
نام محصول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
انواع ورق پانچ
نام محصول بارگیری تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع ورق پانچ آسرون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ سیاه
نام محصول کارخانه ضخامت ابعاد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق پانچ سیاه ضخامت 4 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه فولاد مبارکه 4 2000*1000
1,750,460
157541 14:21 1400/03/29
موجود در سبد
نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 3 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه فولاد مبارکه 3 2000*1000
1,215,600
109404 14:21 1400/03/29
موجود در سبد
نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 2/5 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه فولاد مبارکه 2/5 2000*1000
972,480
87523 14:21 1400/03/29
موجود در سبد
نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 2 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه فولاد مبارکه 2 2000*1000
858,895
77300 17:9 1400/09/01
موجود در سبد
نمودار
پروفیل استیل
نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پروفیل استنلس استیل 2 میل 100 در 100 بنگاه آسرون خرید به صرفه 2 100*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 3 میل 100 در 100 بنگاه آسرون 3 100*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 3میل 50*100 بنگاه آسرون 3 50*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 1میل 20*20 بنگاه آسرون 1 20*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو
نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*20 خرید به صرفه 1 20*20 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض 20*20 1.5 20*20 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*30 1 20*30 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 ابعاد 30*20 1.5 20*30 304 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ آلیاژی
نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع ورق پانچ آلیاژی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم
نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پروفیل آلومینیوم 40*100 1/8 100*40 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 1 40*100 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل آلومینیوم100*100 2 100*100 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
پروفیل آلومینیوم 10*10 خرید به صرفه 1 10*10 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق استنلس استیل
نام محصول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق مسی
نام محصول کارخانه ضخامت ابعاد حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق مسی ضخامت 0.4 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران باهنر 0.4 2000*660 شیت
308,560
27770 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق مسی ضخامت 0.2 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران باهنر 0.2 660*2000 رول
308,560
27770 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق مسی ضخامت 1.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران باهنر 1.5 660*2000 شیت
308,560
27770 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق مسی ضخامت 0.1 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران خرید به صرفه باهنر 0/1 660*2000 رول
308,560
27770 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ناودانی آلیاژی
نام محصول نام تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ناودانی آلیاژی سفارش مشتری خرید به صرفه آسرون
16,700
1503 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق الومینیومی رنگی
نام محصول کارخانه کارخانه ضخامت ابعاد رنگ حالت ضخامت ابعاد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک آسرون 0.3 1000*2000 سفید یخچالی شیت 0.3 1000*2000
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس آسرون 0.3 2000*1000 سفید یخچالی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس آسرون 0.4 1000*2000 سفید یخچالی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک آسرون 2000*1000 سفید یخچالی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی آلیاژی
نام محصول تولیدکننده ضخامت وزن وزن نام تولیدکننده سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
نبشی آلیاژی سفارش مشتری خرید به صرفه آسرون 6 0 0 آسرون 10
17,890
1610 10:50 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق آجدار آلومینیومی
نام محصول کارخانه کارخانه ضخامت ابعاد آلیاژ حالت ضخامت ابعاد آلیاژ حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫4 ابعاد 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک نورد آلومینیوم اراک 0.4 1000*2000 3105 شیت 0.4 1000*2000 3105 شیت
95,410
8587 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫4 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ نورد آلومینیوم اراک نورد آلومینیوم اراک 0.4 1250*2500 شیت 0.4 1250*2500 شیت
95,410
8587 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک نورد آلومینیوم اراک 0.3 2000*1000 3105 شیت 0.3 2000*1000 3105 شیت
95,410
8587 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ خرید به صرفه نورد آلومینیوم اراک نورد آلومینیوم اراک 0.3 1250*25000 3105 شیت 0.3 1250*25000 3105 شیت
95,410
8587 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
تسمه ماشین کاریst37
نام محصول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
انواع تسمه ماشین کاری st37 کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه فابریکst37
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تسمه 5سانتی 2میل st37 خرید به صرفه 5
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه نوردیst37
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تسمه 5 st37 نوردی 6سانتی 5میل خرید به صرفه 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمهck45
نام محصول سایز سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تسمه ck45 ماشینکاری7سانتی 10میل خرید به صرفه 80mm 7
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمهst52
نام محصول سایز سایز سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
سمه st527 ضخامت 5میل عرض 80میلیمتر 6متری خرید به صرفه mm10*10 20*20 5
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهارپهلو ترانس
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
چهارپهلو ترانس 20در20 شاخه 6متری خرید به صرفه 20در20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهارپهلو ck45
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
چهارپهلو ck45 شاخه 6متری 10در10 میلی متر mm10*10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهارپهلو st52
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
چهارپهلو 35در35 st52 خرید به صرفه 35*35
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ
نام محصول تولیدکننده ضخامت عرض واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
پشم سنگ 2 اینچ دانسیته 30 روکش آلومینیوم سپاهان خرید به صرفه صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 2 اینچ دانسیته 30 کاغذی سپاهان صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 1اینچ دانسیته 80 تخته ای سپاهان صنایع عایق سپاهان 1 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 2اینچ دانسیته 50 تخته ای سپاهان صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
گریتینگ
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع گریتینگ تمام ابعاد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم صنعتی
نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر2 اینچ 2 2 6 کیلوگرم
24,495
2205 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2-1 اینچ 1-1/2 2/5 6 کیلوگرم
24,495
2205 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2-1 اینچ 1-1/2 2 6 کیلوگرم
24,495
2205 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4-1 اینچ 1-1/4 2 6 کیلوگرم
24,495
2205 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله اسپیرال
نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 6 میل تست آب 6 متری 10 6 6متری کیلوگرم
23,580
2122 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 4 میل تست آب 6 متری خرید به صرفه 10 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 5 میل تست آب 6 متری 10 5 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 8 میل تست آب 6 متری 10 8 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تبدیل
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تبدیل آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
گل میخ عرشه فولادی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
انواع گل میخ عرشه فولادی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو جوشی
نام محصول سایز جنس برند رده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1/2اینچ خرید به صرفه 1/2اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 3/4اینچ 3/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1اینچ 1اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1.1/4اینچ 1.1/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
شیر توپی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات توپی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم
نام محصول آلیاژ آلیاژ قطرخارجی قطرخارجی ضخامت ضخامت حالت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میل 6000 6000 22 22 2 2 شاخه شاخه
91,745
8257 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میل 6000 6000 20 20 2 2 شاخه شاخه
91,745
8257 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی ۱8 ضخامت 2 میل 6000 6000 18 18 2 2 شاخه شاخه
91,745
8257 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی ۱۶ ضخامت ۱ میل خرید به صرفه شاخه شاخه 16 16 1 1 شاخه
91,745
8257 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
شیر سوزنی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات سوزنی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استیل
نام محصول رده آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱ اینچ رده ۱۰ خرید به صرفه 10 1/4841 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز 2 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز 3 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ 4 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
شیر کشویی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
انواع شیرآلات کشویی خرید به صرفه آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استیل دکوراتیو
نام محصول آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت طول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز 12 ضخامت 0/6میلیمتر 304 12 0/6 شاخه 6 متری
115,000
10350 13:45 1399/10/16
موجود در سبد
نمودار
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز 10 ضخامت 1/5 میلیمتر 304 10 1/5 شاخه 6 متری
115,000
10350 13:45 1399/10/16
موجود در سبد
نمودار
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز 10 ضخامت 0/6 میلیمتر 304 10 - شاخه 6 متری
115,000
10350 13:45 1399/10/16
موجود در سبد
نمودار
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۸ ضخامت 0/6 میلیمتر خرید به صرفه 304 8 0/6 کیلوگرم 6 متری
115,000
10350 13:45 1399/10/16
موجود در سبد
نمودار
شیر سوپاپی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات سوپاپی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله مسی
نام محصول ضخامت حالت سایز طول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله مسی سایز 5/8 ضخامت 0/81 میلیمتر خرید به صرفه 0/81 کلاف 5/8 15متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله مسی سایز 1/4 ضخامت 0/75 میلیمتر بابک 0/75 کلاف 1/4 15 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله مسی سایز 3/8 ضخامت 0/75 میلیمتر بابک 0/75 کلاف 3/8 15متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله مسی سایز 3/8 ضخامت 0/81 میلیمتر بابک 0/81 کلاف 3/8 15 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
شیر پروانه ای
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات پروانه ای آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله گالوانیزه
نام محصول ضخامت ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1/2-1 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 1-1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله درز مستقیم 1 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 1 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله درز مستقیم 3/4 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه 3/4 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله درز مستقیم 1/2 اینچ ضخامت2/5 صنعتی گالوانیزه خرید به صرفه 1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
28,900
2601 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
شیر صافی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات صافی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله پلی اتیلن
نام محصول سایز فشار استاندارد واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله پلی اتیلن 40 میل خرید به صرفه 40 PN6 PE80 متر
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله پلی اتیلن 50 میل 50 PN6 PE80 متر
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله پلی اتیلن 63 میل 63 PN6 PE80 متر
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله پلی اتیلن 75 میل 75 PN6 PE80 متر
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
شیر یکطرفه خودکار
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات یکطرفه خودکار آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فلنج اسلیپون
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع فلنج اسلیپون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فلنج دنده ای سیاه
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع فلنج دنده ای سیاه آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فلنج کور
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع فلنج کور آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سیم خاردار
نام محصول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
اسلب
نام محصول تولیدکننده تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع اسلب آسرون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق برنجی
نام محصول کارخانه تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع ورق برنجی آسرون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم تست آب
نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم 1/2 اینچ ضخامت2/5 تست آب خرید به صرفه 1/2 2/5 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 1/2-1 اینچ ضخامت3 تست اب 1-1/2 3 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 2 اینچ ضخامت4 تست اب 2 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 1/2-2 اینچ ضخامت4 تست اب 2-1/2 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم گاز خانگی
نام محصول سایز سایز ضخامت ضخامت واحد واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم سایز 1/2 ضخامت 2/5   اصفهان  تست گاز خانگی  خرید به صرفه 1/2 1/2 2/5 2/5 کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 3/4 ضخامت 2/5   اصفهان  تست گاز خانگی  3/4 3/4 2/5 2/5 کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 1 ضخامت 2/8   اصفهان  تست گاز خانگی  1 1 2/8 2/8 کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 1/4-1 ضخامت 2/8   اصفهان  تست گاز خانگی  1-1/4 1-1/4 2/8 2/8 کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم گاز API
نام محصول سایز سایز ضخامت ضخامت طول طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله درز مستقیم سایز ۱/۲ اینچ ضخامت 2/8 اصفهان تست گاز API خرید به صرفه 1/2 1/2 2/8 2/8 6 متری 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 2 اینچ ضخامت2/5 اصفهان تست گاز API 2 2 2/5 2/5 6متری 6متری کیلوگرم کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 اصفهان تست گاز API 3/4 3/4 2/5 2/5 6 متری 6 متری کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله درز مستقیم سایز 1 اینچ ضخامت 3 اصفهان تست گاز API 1 1 3 3 6 متری 6 متری کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله مبلی
نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.5 20 0/5 6 کیلوگرم
27,525
2477 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.5 16 0/5 6 کیلوگرم
27,525
2477 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.5 13 0/5 6 کیلوگرم
27,525
2477 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.5 خرید به صرفه 25 0/5 6 کیلوگرم
27,525
2477 12:43 1401/04/05
موجود در سبد
نمودار
لوله جدار چاه
نام محصول سایز ضخامت واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله جدار چاه ضخامت 10 میلیمتر خرید به صرفه 10 10 کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله جدار چاه ضخامت 10 میلیمتر 10 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله جدار چاه ضخامت 10 میلیمتر 10 8 کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله جدار چاه ضخامت 12 میلیمتر 12 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله کالوپ
نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله کالوپ آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله پلی اتیلن تک لایه
نام محصول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله پوش فیت
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع لوله پوش فیت بزرگ
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله پلیکا
نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
لوله پلیکا
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
شیرآلات برنجی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات چدنی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
شیرآلات چدنی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات چدنی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
شیرآلات کنترلی
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع شیرآلات کنترلی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فلنج دنده ای گالوانیزه
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع فلنج دنده ای گالوانیزه آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فلنچ ساکت ولد
نام محصول تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
فروش انواع فلنج ساکت ولد آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فلنچ رینگ
نام محصول واحد تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی پیش بینی قیمت فردا
انواع فلنچ رینگ عدد آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو

درباره آسرون
آدرس روی نقشه
توضیحات
کارشناسان فروش
پیشنهاد ویژه امروز
مطالب مرتبط
ارسال نظر جدید