دسترسی سریع
آذر گستر سدید
آذر گستر سدید آذر گستر سدید

قیمت میلگرد آذر گستر سدید

محصولات آذر گستر سدید
نوع انواع میلگرد نام محصولتولیدکنندهسایزاستاندارد قیمت کارخانه
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید12A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید14A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید16A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید18A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید20A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید22A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید25A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید28A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدیدآذر گستر سدید32A1
پرسش های متداول

پرسش و پاسخ

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.نظرات کاربران

نظرات کابران

نظری جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ارسال نظر

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

دیگر بخش های سایت
t>