دسترسی سریع
بردسیر کرمان
بردسیر کرمان بردسیر کرمان

قیمت میلگرد بردسیر 

محصولات بردسیر کرمان
نوع انواع میلگرد نام محصولتولیدکنندهسایزاستانداردوزن قیمت کارخانه
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 10 A2 بردسیر کرمانبردسیر کرمان10A20لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 10 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان10A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 12 A2 بردسیر کرمانبردسیر کرمان12A20لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 12 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان12A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 14 A2 بردسیر کرمانبردسیر کرمان14A20لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 14 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان14A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 16 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان16A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 18 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان18A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 20 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان20A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 22 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان22A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 25 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان25A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 28 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان28A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 32 A3 بردسیر کرمانبردسیر کرمان32A30لطفا تماس بگیرید
پرسش های متداول

پرسش و پاسخ

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.نظرات کاربران

نظرات کابران

نظری جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ارسال نظر

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

دیگر بخش های سایت
t>