بنگاه آسرون
بنگاه آسرون
تاسیس تاسیس: مکان
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت میلگرد ساده

نام محصول تولیدکننده سایز وزن استاندارد قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 32 آسرون 32 76 A1
16,055 تومان
نمودار 15:28 1400/05/02
میلگرد ساده 30 آسرون 30 0 A1
16,055 تومان
نمودار 15:28 1400/05/02
میلگرد ساده 28 آسرون 28 58/5 A1
16,055 تومان
نمودار 15:28 1400/05/02
میلگرد ساده 26 آسرون 26 0 A1
16,055 تومان
نمودار 15:28 1400/05/02
میلگرد ساده 25 آسرون 25 46/4 A1
16,055 تومان
نمودار 15:28 1400/05/02
میلگرد ساده 23 آسرون 23 0 A1
16,055 تومان
نمودار 15:28 1400/05/02
میلگرد ساده 22 آسرون 22 36 A1
16,055 تومان
نمودار 15:28 1400/05/02
میلگرد ساده 20 آسرون 20 30 A1
16,200 تومان
نمودار 15:55 1400/04/08
میلگرد ساده 18 آسرون 18 24/6 A1
16,200 تومان
نمودار 15:55 1400/04/08
میلگرد ساده 16 آسرون 16 19/2 A1
16,200 تومان
نمودار 15:55 1400/04/08
میلگرد ساده 14 آسرون 14 14/8 A1
16,200 تومان
نمودار 15:55 1400/04/08
میلگرد ساده 12 آسرون 12 11/2 A1
16,200 تومان
نمودار 15:55 1400/04/08
میلگرد ساده 10 آسرون 10 A1
14,863 تومان
نمودار 18:20 1400/04/16
میلگرد ساده 8 آسرون 8 2/5 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 34 آسرون 34 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 36 آسرون 36 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 38 آسرون 38 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 40 آسرون 40 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 45 آسرون 45 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 50 آسرون 50 0 A1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد آجدار

نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد10کلاف بنگاه آسرون 10 A3 کلافی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت تسمه فولادی

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
تسمه 2 فولادی 2
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 2/5 فولادی 2/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 3 فولادی 3
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 4 فولادی 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 5 فولادی 5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تسمه 6 فولادی 6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت سپری فولادی

نام محصول سایز شاخه قیمت آخرین بروز رسانی
سپری 5 فولادی بنگاه آسرون 5 6 متری
15,045 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
سپری 4 فولادی بنگاه آسرون 4 6 متری
15,045 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
سپری 3 فولادی بنگاه آسرون 3 6 متری
15,495 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
سپری 6 فولادی بنگاه آسرون 6 6 متری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سپری 7 فولادی بنگاه آسرون 7 6 متری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت چهارپهلو

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
چهار پهلو 10*10 خرید به صرفه 10*10
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/1*1/1 1/1*1/1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/2*1/2 1/2*1/2
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/3*1/3 1/3*1/3
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/4*1/4 1/4*1/4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت تیرآهن هاش (IPB)

نام محصول سایز وزن حالت قیمت آخرین بروز رسانی
هاش 30 سنگین HEB 30 1370 کیلوگرم
24,310 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 30 سبک HEA 30 1060 کیلوگرم
27,980 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 28 سنگین HEB 28 1210 کیلوگرم
27,980 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 28 سبک HEA 28 917 کیلوگرم
27,980 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 26 سنگین HEB 26 1075 کیلوگرم
29,350 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 26 سبک HEA 26 818 کیلوگرم
27,060 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 24 سنگین HEB 24 960 کیلوگرم
29,350 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 24 سبک HEA 24 724 کیلوگرم
30,275 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 22 سنگین HEB 22 آسرون 828 کیلوگرم
28,890 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 22 سبک HEA 22 22 606 کیلوگرم
27,980 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 20 سنگین HEB ارسال سریع 20 720 کیلوگرم
16,510 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 20 سبک HEA 20 508 کیلوگرم
22,010 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 18 سنگین HEB 18 590 کیلوگرم
15,130 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 18 سبک HEA ارسال سریع 18 426 کیلوگرم
15,130 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 16 سنگین HEB 16 500 کیلوگرم
15,590 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 16 سبک HEA 16 365 کیلوگرم
30,730 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 14 سنگین HEB 14 390 کیلوگرم
18,800 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 14 سبک HEA 14 299 کیلوگرم
22,010 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 12 سنگین HEB 12 322 کیلوگرم
29,810 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 12 سبک HEA 12 234 کیلوگرم
27,060 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 10 سنگین HEB 10 244 کیلوگرم
29,810 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28
هاش 10 سبک HEA 10 200 کیلوگرم
27,060 تومان
نمودار 17:7 1400/06/28

قیمت قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 60*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل50*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 90*90*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 40*80*2 فروش ویژه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 60*60*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 40*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 20*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 30*30*2 فروش ویژه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27
قوطی پروفیل 2*20*20 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
22,660 تومان
نمودار 16:16 1400/06/27

قیمت لوله فولادی

نام محصول سایز ضخامت لوله تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
لوله 50 ضخامت 2 میل بنگاه آسرون 50 2 آسرون
24,400 تومان
نمودار 15:54 1400/05/25

قیمت رابیتس

نام محصول تولیدکننده وزن ستون قیمت آخرین بروز رسانی
رابیتس 280 گرمی بنگاه آسرون آسرون 280 گرم 9
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 350 گرمی بنگاه آسرون آسرون 350 گرم 9
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 700 گرمی بنگاه آسرون آسرون 700 گرم 13
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 850 گرمی بنگاه آسرون آسرون 850 گرم 13
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 920 گرمی بنگاه آسرون آسرون 920 گرم 13
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت تیرچه کرومیت

نام محصول تولیدکننده حالت قیمت آخرین بروز رسانی
تیرچه کرومیت طبق سفارش مشتری آسرون طبق سفارش مشتری
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت سیم آرماتوربندی

نام محصول راحد ضخامت قیمت آخرین بروز رسانی
سیم آرماتوربندی 1/5 فروش ویژه کیلوگرم 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت سیم نجاری

نام محصول ضخامت واحد قیمت آخرین بروز رسانی
سیم نجاری 2/5 خرید به صرفه 2/5 کیلوگرم
18,750 تومان
نمودار 17:32 1400/03/05

قیمت مش فولادی

نام محصول سایز چشمه مفتول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
مش 14 آجدار - چشمه 30*30 14 30*30 آجدار کیلوگرم
16,050 تومان ^ 2890 تومان
نمودار 18:29 1899/12/30
مش 14 آجدار - چشمه 25*25 14 25*25 آجدار کیلوگرم
16,050 تومان ^ 2890 تومان
نمودار 18:29 1899/12/30
مش 14 آجدار - چشمه 20*20 14 20*20 آجدار کیلوگرم
18,940 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 14 آجدار - چشمه 15*15 14 15*15 آجدار کیلوگرم
18,940 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 14 آجدار - چشمه 10*10 14 10*10 آجدار کیلوگرم
18,940 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 12 آجدار - چشمه 30*30 12 30*30 آجدار کیلوگرم
18,940 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 12 آجدار - چشمه 25*25 12 25*25 آجدار کیلوگرم
18,940 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 12 آجدار - چشمه 20*20 12 20*20 آجدار کیلوگرم
18,940 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 12 آجدار - چشمه 15*15 12 15*15 آجدار کیلوگرم
18,940 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 12 آجدار - چشمه 10*10 12 10*10 آجدار کیلوگرم
18,940 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 10 آجدار - چشمه 30*30 10 30*30 آجدار کیلوگرم
18,740 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 10 آجدار - چشمه 25*25 10 25*25 آجدار کیلوگرم
18,740 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 10 آجدار - چشمه 20*20 10 20*20 آجدار کیلوگرم
18,740 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 10 آجدا چشمه 15در15 10 15*15 آجدار کیلوگرم
18,740 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 10 آجدار - چشمه 10*10 10 10*10 آجدار کیلوگرم
18,740 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 8 آجدار - چشمه 30*30 8 30*30 آجدار کیلوگرم
18,980 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 8 آجدار - چشمه 25*25 8 25*25 آجدار کیلوگرم
18,980 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 8 آجدار - چشمه 20*20 8 20*20 آجدار کیلوگرم
18,980 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 8 آجدار - چشمه 15*15 8 15*15 آجدار کیلوگرم
18,980 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 8 آجدار چشمه 10در10 8 10*10 آجدار کیلوگرم
18,980 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 آجدار چشمه 30در30 6 30*30 آجدار کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 آجدار چشمه 25در25 6 25*25 آجدار کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 آجدار چشمه 20در20 6 20*20 آجدار کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 آجدار چشمه 15در15 6 15*15 آجدار کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 آجدار چشمه 10در10 6 10*10 آجدار کیلوگرم
20,040 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 ساده - چشمه 30*30 6 30*30 ساده کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 ساده - چشمه 25*25 6 25*25 ساده کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 ساده - چشمه 20*20 6 20*20 ساده کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 ساده - چشمه 15*15 6 15*15 ساده کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
مش 6 ساده - چشمه 10*10 6 10*10 ساده کیلوگرم
19,840 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01

قیمت توری مرغی

نام محصول وزن حالت قیمت آخرین بروز رسانی
توری مرغی 8 کیلویی عرض 120 ارسال سریع 8 رول
253,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
توری مرغی 7 کیلویی عرض 120 7 رول
223,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
توری مرغی 6 کیلویی عرض 120 فروش ویژه 6 رول
201,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
توری مرغی 5/5 کیلویی عرض 120 خرید به صرفه 5/5 رول
182,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
توری مرغی 9 کیلویی عرض 120 9 رول
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت توری حصاری (فنس)

نام محصول چشمه مفتول سایز حالت قیمت آخرین بروز رسانی
توری حصاری(فنس) - چشمه 7 - مفتول 2/2 ارسال سریع 7 2/2 0 مترمربع
21,100 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
توری حصاری(فنس) - چشمه 5 - مفتول 2/2 فروش ویژه 5 2/2 0 مترمربع
27,600 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30

قیمت توری پرسی

نام محصول ضخامت قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی 4 – 3 میل نستا 4 3 0 فولاد نستا
14,954 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
توری پرسی 3و5دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 3و5دهم
14,954 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
توری پرسی 3و2دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 3و2دهم
15,412 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
توری پرسی 2 چشمه 2در2 بنگاه آسرون 2
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و2دهم چشمه 2در2 بنگاه آسرون 3و2دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4 چشمه 3در3 بنگاه آسرون 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4و5دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 4و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و2دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون 3و2دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و5دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون خرید به صرفه 3و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و8دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4 چشمه 4در4 بنگاه آسرون فروش ویژه 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4و5دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون 4و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و5دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 3و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و8دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 3و8دهم 3و8دهم 5در5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4و5دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 4و5دهم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 5 چشمه 5در5 بنگاه آسرون 5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت بولت

نام محصول سایز حالت قیمت آخرین بروز رسانی
بولت سایز 8 خرید به صرفه 8 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 10 خرید به صرفه 10 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 12 12 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 14 14 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 16 16 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 18 18 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 20 20 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 22 22 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 25 25 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 28 28 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 32 32 عدد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت رول بولت

نام محصول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
رول بولت 20 - 22 سانت خارجی عدد
48,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 20 - 17 سانت خارجی عدد
30,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 16 - 14 سانت خارجی عدد
18,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 16 - 10 سانت خارجی عدد
17,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 14 - 14 سانت خارجی عدد
17,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 14 - 10 سانت خارجی عدد
12,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 12 - 12 سانت خارجی عدد
%-31.25 8,000
10,500 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 10 - 9 سانت خارجی عدد
4,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 8 - 7/5 سانت خارجی عدد
4,200 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 18 - 20 سانت عدد
18,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 18 - 15 سانت عدد
15,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 18 - 12 سانت عدد
11,500 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 18 - 10 سانت عدد
9,500 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 16 - 15 سانت عدد
9,500 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 16 - 12 سانت عدد
9,400 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 16 - 10 سانت عدد
7,300 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 14 - 15 سانت عدد
7,700 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 14 - 12 سانت عدد
7,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 14 - 10 سانت عدد
6,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 12 - 15 سانت عدد
6,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 12 - 12 سانت عدد
5,200 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 10 - 12 سانت عدد
3,500 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 10 - 10 سانت عدد
3,100 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 8 - 10 سانت عدد
2,600 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
رول بولت 8 - 8 سانت عدد
2,300 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30

قیمت پیچ

نام محصول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
پیچ سرمته ای 5 عدد
1,100 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
پیچ سرمته ای 4 عدد
980 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
پیچ سرمته ای 3 خرید به صرفه عدد
890 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02

قیمت مهره

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
مهره سایز 30 30
6,500 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 28 28
5,000 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 25 25
3,300 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 22 22
2,300 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 20 20
2,000 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 18 18
1,500 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 16 16
1,000 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02
مهره سایز 14 خرید به صرفه 14
850 تومان
نمودار 14:47 1399/12/02

قیمت ورق آجدار

نام محصول ضخامت ابعاد حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق آجدار 8میل 1.5*6 شیت 8 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
41,600 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آجدار 6میل 1.25*6 شیت 6 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
31,101 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آجدار 3میل 1.25*6 شیت 1.25*6 3 شیت فولاد مبارکه
26,330 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آجدار 3میل 1.5*6 شیت 3 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
32,110 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آجدار 3میل 2*1 فابریک 3 2*1 فابریک فولاد مبارکه
27,339 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آجدار 2میل 2*1 فابریک خرید به صرفه 2 2*1 فابریک فولاد مبارکه
27,339 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آجدار 2میل 2*1 پرسی 2 2*1 پرسی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 3میل 2*1 پرسی 3 2*1 پرسی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 4میل 1.5*6 شیت 4 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 4میل 1.25*6 شیت 4 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 5میل 1.5*6 شیت 5 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 5میل 1.25*6 شیت 5 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 6میل 1.5*6 شیت 6 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 8میل 1.25*6 شیت 8 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 10میل 1.5*6 شیت 10 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد استنلس استیل

نام محصول سایز استاندارد وزن قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 3 میلیمتر 3 304L 0/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 5 میلیمتر 5 304L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 6 میلیمتر 6 304L 2/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 8 میلیمتر 8 304L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 12 میلیمتر 12 304L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 14 میلیمتر 14 304L 8/6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 20 میلیمتر 20 304L 15
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 25 میلیمتر 25 304L 23
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 30 میلیمتر 30 304L 33
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 40 304L 59
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 50 میلیمتر 50 304L 92
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 55 میلیمتر 55 304L 111
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 60 میلیمتر 60 304L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 65 میلیمتر 65 304L 155/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 سبک میلیمتر 80 304L 180
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 سنگین میلیمتر 80 304L 235
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 6 میلیمتر 6 310L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 10 میلیمتر 10 310L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 12 میلیمتر 12 310L 5/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 15 میلیمتر 15 310L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 18 میلیمتر 18 310L 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 25 میلیمتر 25 310L 23
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 40 میلیمتر 40 310L 59
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 45 میلیمتر 45 310L 74/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 60 میلیمتر 60 310L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز5 میلیمتر 5 316L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز10 میلیمتر 10 316L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز14 میلیمتر 14 316L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز15 میلیمتر 15 316L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز16 میلیمتر 16 316L 9/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز20 میلیمتر 20 316L 15
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز25 میلیمتر 25 316L 23
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 28 میلیمتر 28 316L 29
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز30 میلیمتر 30 316L 33
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز40 میلیمتر 40 316L 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز45 میلیمتر 45 316L 75
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 50 میلیمتر 50 316L 92
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 55 میلیمتر 55 316L 111
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 60 میلیمتر 60 316L 132/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 65 میلیمتر 65 316L 155/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 70 میلیمتر 70 316L 180
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 80 میلیمتر 80 316L 235
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 85 میلیمتر 85 316L 265
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 90 میلیمتر 90 316L 297/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 120 میلیمتر 120 316L 529
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 130 میلیمتر 130 316L 620
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 5 میلیمتر 5 321L 1
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 6 میلیمتر 6 321L 1/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 8 میلیمتر 8 321L 2/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 10 میلیمتر 10 321L 4
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 12 میلیمتر 12 321L 5/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 14 میلیمتر 14 321L 7/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 16 میلیمتر 16 321L 8/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 18 میلیمتر 18 321L 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 20 میلیمتر 20 321L 15
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 25 میلیمتر 25 321L 23
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 30 میلیمتر 30 321L 33
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 40 میلیمتر 40 321L 59
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 45 میلیمتر 45 321L 75
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 100 میلیمتر 100 321L 367/5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق a516

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده حالت گرید قیمت آخرین بروز رسانی
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه خرید به صرفه 6 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه 6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 8 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش A516 Gr 70 کارخانه 8 1500*6000 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 10 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 10 1500*6000 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 12 1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه 12 1500*6000 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 15 1500 فولاد مبارکه رول 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضخامتA516 15 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه 15 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد ترانس

نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
انواع میلگرد ترانس - آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد تک پولیش

نام محصول سایز سایز استاندارد استاندارد تولیدکننده تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد ترانس 12 MM بنگاه آسرون 100mm 12 MM st37 آسرون آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد دو پولیش

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد ترانس دو پولیش CK45 قطر 14 MM طول 3000mm خرید به صرفه 14 MM CK45 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق ضد سایش ck45

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده حالت قیمت آخرین بروز رسانی
ورق ضد سایش ضخامت 6 میل چینی ابعاد 2000*6000 6 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 8 میل چینی ابعاد 2000*6000 8 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 10 میل چینی ابعاد 2000*6000 10 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 10میل اوکسین ابعاد 2000*6000 10 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 12 میل چینی ابعاد 2000*6000 12 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 12 میل اکسین ابعاد 2000*6000 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 15 میل چینی ابعاد 2000*6000 15 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 15 میل اکسین ابعاد 2000*6000 15 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 20 میل چینی ابعاد 2000*6000 20 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 20 میل اکسین ابعاد 2000*6000 20 6000*2000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 25 میل چینی ابعاد 2000*6000 25 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 25 میل اکسین ابعاد 2000*6000 25 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 30 میل چینی ابعاد 2000*6000 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 30 میل اکسین ابعاد 2000*6000 30 2000*6000 اکسین فابریک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد آلیاژی MO40

نام محصول استاندارد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
انواع میلگرد آلیاژی mo40 mo40 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت میلگرد آلیاژی ck45

نام محصول سایز استاندارد قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد ck45 قطر 10 MM بنگاه آسرون خرید به صرفه 10 MM ck45
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زیگزاگ

نام محصول سایز ضخامت قیمت آخرین بروز رسانی
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی ۶
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زیگزاگ 8 میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی 8
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت عرشه فولادی

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1/25 کاشان شیت بنگاه آسرون 1/25 شیت آسرون کاشان
26,780 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1 کاشان شیت بنگاه آسرون 1 شیت آسرون کاشان
26,510 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 0/9 کاشان شیت بنگاه آسرون 0/9 شیت آسرون کاشان
26,970 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ کاشان شیت بنگاه آسرون 0/8 شیت آسرون کاشان
26,690 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1 هفت الماس شیت بنگاه آسرون 1 شیت آسرون هفت الماس
26,100 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 0/9 هفت الماس شیت بنگاه آسرون 0/9 شیت آسرون هفت الماس
26,000 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ هفت الماس شیت بنگاه آسرون 0/8 شیت آسرون هفت الماس
25,960 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۱٫۲۵ شهرکرد شیت بنگاه آسرون 1/25 شیت آسرون شهرکرد
26,420 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۱ شهرکرد شیت بنگاه آسرون 1 شیت آسرون شهرکرد
26,150 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۹ شهرکرد شیت بنگاه آسرون 0/9 شیت آسرون شهرکرد
26,610 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ شهرکرد شیت بنگاه آسرون 0/8 شیت آسرون شهرکرد
26,420 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30

قیمت الکترود

نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
الکترود آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت سیم جوش استیل

نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
سیم جوش استیل آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت سیم مفتول استیل

نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
سیم مفتول استیل آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت یونولیت

نام محصول نام تولیدکننده حالت قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع یونولیت آسرون 0
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل صنعتی

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 160*160 8 میل 8 160*160 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 300*300 10 میل 10 300*300 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*200 10 میل 10 200*200 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 140*140 10 میل 10 140*140 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 160*160 10 میل 10 160*160 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*160 10 میل 10 200*160 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
26,605 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 300*300 8 میل 8 300*300 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*200 8 میل 8 200*200 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*100 8 میل 8 200*100 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 8 میل 8 180*180 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*100 8 میل 8 180*100 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*150 8 میل 8 150*150 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*100 8 میل 8 150*100 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 140*140 8 میل 8 140*140 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 120*120 8 میل 8 120*120 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*100 8 میل 8 100*100 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 90*90 8 میل 8 90*90 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*80 8 میل 8 80*80 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*150 8 میل 5 200*150 آسرون
25,688 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 300*300 6 میل 6 300*300 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*200 6 میل 6 200*200 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*100 6 میل 6 200*100 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 6 میل 6 180*180 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 160*160 6 میل 6 160*160 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*150 6 میل 6 150*150 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*100 6 میل 6 150*100 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 140*140 6 میل 6 140*140 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 120*120 6 میل 6 120*120 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*100 6 میل 6 100*100 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*50 6 میل 6 100*50 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 90*90 6 میل
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*80 6 میل 6 80*80 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 70*70 6 میل 6 70*70 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*150 6 میل 6 200*150 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*160 6 میل 6 200*160 آسرون
24,312 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 200*100 5 میل 5 200*100 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 180*180 5 میل 5 180*180 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 160*160 5 میل 5 160*160 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*150 5 میل 5 150*150 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 150*100 5 میل 5 150*100 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 140*140 5 میل 5 140*140 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 120*120 5 میل 5 120*120 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 100*50 5 میل 5 100*50 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 90*90 5 میل 5 90*90 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*60 5 میل 5 80*60 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*40 5 میل 5 80*40 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 80*80 5 میل 5 80*80 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 70*70 5 میل 5 70*70 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 60*60 5 میل 5 60*60 آسرون
23,670 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل صنعتی 300*300 12 میل 12 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 14 میل 14 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 16 میل 16 300*300 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل مبلی

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل مبلی1/5 30*50 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 40*40 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 20*40 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 30*30 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 25*25 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 30*20 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 20*20 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 25*10 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 20*10 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/5 10*10 1/5 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 40*80 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 60*60 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 60*30 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 30*50 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 40*40 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 40*20 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی 30*30*1/25 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 30*20 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 20*20 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1/25 10*20 1/25 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 60*60 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 30*60 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 50*50 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 30*50 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 80*40 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 40*40 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 20*40 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 20*30 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 20*20 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی1 10*20 1 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 40*80 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 60*60 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 30*60 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 30*50 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 40*40 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 20*40 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 30*30 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 20*30 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 20*20 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/9 10*20 0/9 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 40*80 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 60*60 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 30*60 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 30*50 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 40*40 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 20*40 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 30*30 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 30*20 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 20*20 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی0/7 25*10 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29
پروفیل مبلی 0/7 10*20 0.7 آسرون
28,440 تومان
نمودار 15:19 1400/06/29

قیمت ورق برش خورده a283

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده گرید حالت قیمت آخرین بروز رسانی
ورق A283 15 فولاد مبارکه 1500* 6000 شیت A283 Gr C بنگاه تهران 15 6000*1500 فولاد مبارکه C شیت
23,543 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
ورق A283 15 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 15 1500 فولاد مبارکه C رول
23,451 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
ورق A283 12 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت A283 Gr C بنگاه تهران 12 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
24,615 تومان
نمودار 17:9 1400/06/15
ورق A283 12 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 12 1500 فولاد مبارکه C رول
23,973 تومان
نمودار 17:9 1400/06/15
ورق A283 6 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران خرید به صرفه 6 1500 فولاد مبارکه C رول
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6 6000*1500 فولاد مبارکه C شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 8 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 8 1500 فولاد مبارکه C رول
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 8 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 10 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 10 1500 فولاد مبارکه 70 رول
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 10 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل Z

نام محصول ضخامت ارتفاع قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل Z22 3 22
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z20 3 20
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z18 خرید به صرفه 3 18
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z16 3 16
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z14 3 14
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z22 2.5 22
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z20 2.5 20
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z18 2.5 18
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z16 2.5 16
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل Z14 خرید به صرفه 2.5 14
22,477 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24

قیمت پروفیل فرانسوی

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 خرید به صرفه 2 آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پولکی فلزی وآلیاژی

نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پولکی فلزی و آلیاژی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل گالوانیزه

نام محصول ضخامت ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 100*100 4 30*20
32,320 تومان
نمودار 16:56 1899/12/30
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 90*90 4 90*90
34,200 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 40*80 4 40*80
34,200 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 80*80 4 80*80
34,200 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 70*70 4 70*70
34,200 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 120*60 4 120*60
34,200 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 60*60 4 60*60
34,200 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 50*50 4 50*50
34,200 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 40*40 4 40*40
34,200 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 100*100 3 100*100
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 90*90 90*90 3
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 40*80 3 40*80
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 80*80 3 80*80
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 70*70 3 70*70
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 120*60 3 120*60
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 60*60 3 60*60
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 50*50 3 50*50
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 40*40 3 40*40
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 100*100 2/5 100*100
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 90*90 2/5 90*90
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*80 2/5 40*80
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 80*80 2/5 80*80
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 70*70 2/5 70*70
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 60*60 2/5 60*60
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*60 2/5 40*60
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 50*50 2/5 50*50
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 30*50 2/5 30*50
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*40 2/5 40*40
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 20*40 2/5 20*40
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 30*30 2/5 30*30
33,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 90*90 2 90*90
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*80 2 40*80
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 80*80 2 80*80
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 70*70 2 70*70
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 60*60 2 60*60
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*60 2 40*60
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 50*50 2 50*50
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*50 2 30*50
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*40 2 40*40
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 20*40 2 20*40
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*30 2 30*30
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*20 2 30*20
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 20*20 خرید به صرفه 2 20*20
34,000 تومان
نمودار 16:13 1400/06/24

قیمت انواع ورق پانچ

نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پانچ آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق پانچ سیاه

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
فولاد مبارکه ضخامت 5 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 5 2500*1250 فولاد مبارکه
2,119,267 تومان
نمودار 16:30 1400/06/14
فولاد مبارکه ضخامت 4 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 4 2500*1250 فولاد مبارکه
1,816,514 تومان
نمودار 16:30 1400/06/14
فولاد مبارکه ضخامت 2 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 2 2500*1250 فولاد مبارکه
1,410,092 تومان
نمودار 16:36 1400/06/16
ورق پانچ سیاه ضخامت 6 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 6 2000*1000 فولاد مبارکه
2,820,184 تومان
نمودار 14:21 1400/03/29
ورق پانچ سیاه ضخامت 5 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 5 2000*1000 فولاد مبارکه
2,333,945 تومان
نمودار 14:21 1400/03/29
ورق پانچ سیاه ضخامت 4 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 4 2000*1000 فولاد مبارکه
1,750,459 تومان
نمودار 14:21 1400/03/29
ورق پانچ سیاه ضخامت 3 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 3 2000*1000 فولاد مبارکه
1,215,597 تومان
نمودار 14:21 1400/03/29
ورق پانچ سیاه ضخامت 2/5 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 2/5 2000*1000 فولاد مبارکه
972,478 تومان
نمودار 14:21 1400/03/29
ورق پانچ سیاه ضخامت 2 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 2 2000*1000 فولاد مبارکه
928,716 تومان
نمودار 16:36 1400/06/16
ورق پانچ سیاه ضخامت 8 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 8 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 10 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 10 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 12 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 12 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 2/5 2500*1250 بنگاه تهران ورق 2/5 2500*1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 3 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 3 1250* 2500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل استیل

نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل استنلس استیل 3 میل 80*80 بنگاه آسرون 3 80*80 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 60*60 بنگاه آسرون 1/5 60*60 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 2 میل 80*40 بنگاه آسرون 2 80*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 3میل 60*40 بنگاه آسرون 3 60*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 2/5 میل 40*40 بنگاه آسرون 2/5 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 2میل 40*40 بنگاه آسرون 2 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 1میل 40*40 بنگاه آسرون 1 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 1/5 میل 30*30 بنگاه آسرون 1/5 30*30 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 2میل 40*20 بنگاه آسرون 2 40*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 40*20 بنگاه آسرون 1/5 40*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 2میل 30*20 بنگاه آسرون 2 30*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 2میل 20*20 بنگاه آسرون 2 20*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 1میل 20*20 بنگاه آسرون 1 20*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
165,322 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 3میل 50*100 بنگاه آسرون 3 50*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
134,909 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 3 میل 100 در 100 بنگاه آسرون 3 100*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
134,909 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 2 میل 100 در 100 بنگاه آسرون خرید به صرفه 2 100*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,423 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 30*20 بنگاه آسرون 1/5 30*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 30*30 بنگاه آسرون 2 30*30 304 6 متری کیلوگرم آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو

نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 40*40 1.5 40*40 201 6متری کیلوگرم
86,698 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 40*40 1 40*40 201 6متری کیلوگرم
86,698 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 20*40 1.5 20*40 201 6متری کیلوگرم
86,698 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*40 1 20*40 201 6متری کیلوگرم
86,698 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 20*30 1.5 20*30 201 6متری کیلوگرم
86,698 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*30 1 20*30 201 6متری کیلوگرم
86,698 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو201ضخامت 1.5 عرض 20*20 1.5 20*20 201 6متری کیلوگرم
86,698 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*20 1 20*20 201 6متری کیلوگرم
86,698 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض40*80 2 40*80 304 6متری کیلوگرم
121,560 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1عرض 40*40 1 40*40 304 6متری کیلوگرم
126,331 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض 30*30 1.5 30*30 304 6متری کیلوگرم
121,560 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 30*30 1 30*30 304 6متری کیلوگرم
121,560 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 ابعاد 30*20 1.5 20*30 304 6متری کیلوگرم
121,560 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*30 1 20*30 304 6متری کیلوگرم
140,239 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض 20*20 1.5 20*20 304 6متری کیلوگرم
140,239 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*20 خرید به صرفه 1 20*20 304 6متری کیلوگرم
140,239 تومان
نمودار 18:7 1400/05/17

قیمت ورق پانچ آلیاژی

نام محصول تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پانچ آلیاژی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پروفیل آلومینیوم

نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
پروفیل آلومینیوم 10*10 خرید به صرفه 1 10*10 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم100*100 2 100*100 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 1 40*100 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 1/8 100*40 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 2 100*40 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 110*110 2 110*110 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 120*120 2 120*120 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 20*20 1 20*20 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 30*30 1 30*30 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 20*40 3 20*40 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*40 1 40*40 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 50*50 1 50*50 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*60 1/8 40*60 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*60 3 40*60 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 60*60 1 60*60 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 38*64 1/8 38*64 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 70*70 2 70*70 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 80*80 2 80*80 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل آلومینیوم 90*90 2 90*90 سری 6000 شاخه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق استنلس استیل دکوراتیو

نام محصول تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق استنلس استیل دکوراتیو آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق مسی

نام محصول ضخامت ابعاد حالت کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق مسی ضخامت 0.8 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.8 2000*660 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 4 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 4 660*2000 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 3 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 3 660*2000 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 2 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 2 660*2000 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 1.25 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1.25 660*2000 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 1 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1 2000*660 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 0.7 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.7 660*2000 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 0.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 660*2000 شیت باهنر 0.5
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 0.4 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.4 2000*660 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 0.2 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران 0.2 660*2000 رول باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 1.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1.5 660*2000 شیت باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق مسی ضخامت 0.1 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران خرید به صرفه 0/1 660*2000 رول باهنر
292,800 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30

قیمت ورق الومینیومی

نام محصول تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق آلومینیومی آسرون
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30

قیمت ناودانی آلیاژی

نام محصول نام تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ناودانی آلیاژی سفارش مشتری خرید به صرفه آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق الومینیومی رنگی

نام محصول ضخامت ابعاد ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.3 1000*2000 0.3 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.3 2000*1000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.4 1000*2000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 2000*1000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.5 2000*1000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت 1250*2500 سفید یخچالی 0.5 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز 0.5 1000*2000 سبز شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫6 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.6 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫7 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 0.7 2000*1000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ بنفش 1 1000*2000 بنفش شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز 1 1000*2000 سبز شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ زرد 1 1000*2000 زرد شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ صورتی 1 1000*2000 صورتی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت1250*2500 سفید یخچالی 2500*1250 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.25 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 1.25 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 1.5 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی 2 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 شیت 1250*2500 سفید یخچالی 2 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ آبی 2 1000*2000 آبی شیت نورد آلومینیوم اراک آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت نبشی آلیاژی

نام محصول ضخامت وزن وزن نام تولیدکننده تولیدکننده سایز قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی آلیاژی سفارش مشتری خرید به صرفه 6 0 0 آسرون آسرون 10
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق آجدار آلومینیومی

نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت کارخانه ضخامت ابعاد آلیاژ حالت کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000 0.3 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.3 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 15 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 15 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 14 ابعاد 1000*2000 14 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 14 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 12 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 12 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 10 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 10 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 7 ابعاد 1000*2000 7 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 7 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 3 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 2 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 1 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 0.8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 0.6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
93,570 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 3 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
91,740 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 2 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
91,740 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 1 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
91,740 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 0.7 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.7 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
91,740 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 0.6 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.6 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
91,740 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.5 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
91,740 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد 1000*2000 0.4 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.4 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
91,740 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 4 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 4 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 3 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 3 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 3 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 2.5 1000*2000 شیت نورد آلومینیوم اراک 2.5 1000*2000 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 2.5 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 2.5 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000 2 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 2 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 2 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 2 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 2 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1.6 ابعاد 1000*2000 1.6 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.6 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1000 1.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 1.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1000 1.25 1000 رول نورد آلومینیوم اراک 1.25 1000 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1250 1.25 1250 رول نورد آلومینیوم اراک 1.25 1250 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 1.25 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.25 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1.25 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.25 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000 1 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1250 1 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1250 0.8 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.8 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000 0.8 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.8 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 0.8 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.8 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.8 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.8 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000 0.7 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.7 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1250 0.7 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.7 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 0.7 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.7 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.7 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.7 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1250 0.6 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.6 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000 0.6 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.6 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000*2000 0.6 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.6 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.6 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.6 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000 0.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000 0.4 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.4 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫4 ابعاد 1000*2000 0.4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫4 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.4 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.4 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000*2000 0.3 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.3 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ خرید به صرفه 0.3 1250*25000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.3 1250*25000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
94,490 تومان
نمودار 17:15 1400/06/30

قیمت تسمه ماشین کاریst37

نام محصول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
انواع تسمه ماشین کاری st37 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت تسمه فابریکst37

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
تسمه 5سانتی 2میل st37 خرید به صرفه 5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت تسمه نوردیst37

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
تسمه 5 st37 نوردی 6سانتی 5میل خرید به صرفه 6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت تسمهck45

نام محصول سایز سایز قیمت آخرین بروز رسانی
تسمه ck45 ماشینکاری7سانتی 10میل خرید به صرفه 80mm 7
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت تسمهst52

نام محصول سایز سایز سایز قیمت آخرین بروز رسانی
سمه st527 ضخامت 5میل عرض 80میلیمتر 6متری خرید به صرفه mm10*10 20*20 5
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت چهارپهلو ترانس

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
چهارپهلو ترانس 20در20 شاخه 6متری خرید به صرفه 20در20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت چهارپهلو ck45

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
چهارپهلو ck45 شاخه 6متری 10در10 میلی متر mm10*10
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت چهارپهلو st52

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
چهارپهلو 35در35 st52 خرید به صرفه 35*35
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت پشم سنگ

نام محصول تولیدکننده ضخامت عرض واحد قیمت آخرین بروز رسانی
پشم سنگ 2 اینچ دانسیته 30 روکش آلومینیوم سپاهان خرید به صرفه صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 2 اینچ دانسیته 30 کاغذی سپاهان صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 1اینچ دانسیته 80 تخته ای سپاهان صنایع عایق سپاهان 1 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 2اینچ دانسیته 50 تخته ای سپاهان صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت گریتینگ

نام محصول سایز قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع گریتینگ تمام ابعاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله درز مستقیم صنعتی

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ 4 3 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ 4 2 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ 3 3 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر3 اینچ 3 2 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2-2 اینچ 2-1/2 2 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ 2 3 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ 2 2/5 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر2 اینچ 2 2 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2-1 اینچ 1-1/2 2/5 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2-1 اینچ 1-1/2 2 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4-1 اینچ 1-1/4 2 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر1 اینچ 1 2 6 کیلوگرم
26,332 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ 1/2 2 6 کیلوگرم
26,359 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر3/4 اینچ خرید به صرفه 3/4 2 6 کیلوگرم
26,359 تومان
نمودار 17:33 1400/06/01
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 5 اینچ 3 4 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 5 اینچ 5 3 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 5 اینچ 5 4 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 5 اینچ 5 5 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 6 اینچ 6 4 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 6 اینچ 6 5 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 6 اینچ 6 6 6 کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 40 اینچ 6 متری 40 - 6متری کیلوگرم
18,300 تومان
نمودار 13:33 1399/10/16
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 4 میل تست آب 6 متری خرید به صرفه 10 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 5 میل تست آب 6 متری 10 5 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 6 میل تست آب 6 متری 10 6 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 8 میل تست آب 6 متری 10 8 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 4 میل تست آب 6 متری 12 4 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 5 میل تست آب 6 متری 12 5 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 6 میل تست آب 6 متری 12 6 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 8 میل تست آب 6 متری 12 8 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 10 میل تست آب 6 متری 12 10 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 16 اینچ 6 متری 16 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 20 اینچ 6 متری 20 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 24 اینچ 6 متری 24 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال26 اینچ 6 متری 26 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 28 اینچ 6 متری 28 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 30 اینچ 6 متری 30 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 32 اینچ 6 متری 32 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 34 اینچ 6 متری 34 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 36 اینچ 6 متری 38 36 - - 6متری 6متری کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 42 اینچ 6 متری 42 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 56 اینچ 6 متری 56 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 96 اینچ 6 متری 96 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 120 اینچ 6 متری 120 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت تبدیل

نام محصول تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
تبدیل آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت گل میخ عرشه فولادی

نام محصول تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
انواع گل میخ عرشه فولادی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت زانو جوشی

نام محصول سایز جنس برند رده قیمت آخرین بروز رسانی
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1/2اینچ خرید به صرفه 1/2اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 3/4اینچ 3/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1اینچ 1اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 1.1/4اینچ 1.1/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1.1/2 اینچ 1.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 2اینچ 2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 3اینچ 3 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45درجه سایز 4اینچ 4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 5اینچ 5 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 6اینچ 6 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 8اینچ 8 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 10اینچ 10 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز 20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 45 درجه سایز24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز3اینچ 3 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز4اینچ 4 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز5اینچ 5 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز6اینچ 6 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز8اینچ 8 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز10اینچ 10 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه SGP سایز24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 45 درجه std سایز 24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1/2اینچ 1/2اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 3/4اینچ 3/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1اینچ 1اینچ فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1.1/4اینچ 1.1/4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 1.1/2 اینچ 1.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 2اینچ 2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 4اینچ 4 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 5اینچ 5 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 6اینچ 6 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 8اینچ 8 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 10اینچ 10 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز 20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو مانیسمان جوشی 90 درجه سایز24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) رده 40
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز3اینچ 3 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز4اینچ 4 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز5اینچ 5 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز6اینچ 6 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز8اینچ 8 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز10اینچ 10 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز1/2اینچ 1/2 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز3/4اینچ 3/4 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه SGP سایز24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) رده SGP
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز1اینچ 1 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز1.1/4اینچ 1.1/4 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز1.1/2اینچ 1.1/2 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز2اینچ 2 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز2.1/2اینچ 2.1/2 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز3اینچ 3 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز4اینچ 4 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز5اینچ 5 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز6اینچ 6 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز8اینچ 8 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز10اینچ 10 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز12اینچ 12 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز14اینچ 14 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال سایز16اینچ 16 فولادی ایران اتصال رده20
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه std سایز 12اینچ 12 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه std سایز 14اینچ 14 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه std سایز16اینچ 16 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه std سایز 18اینچ 18 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه std سایز 20اینچ 20 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زانو 90 درجه std سایز 24اینچ 24 فولادی بنکن (Benkan) std
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت شیر توپی

نام محصول تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع شیرآلات توپی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله آلومینیوم

نام محصول آلیاژ آلیاژ قطرخارجی قطرخارجی ضخامت ضخامت حالت حالت قیمت آخرین بروز رسانی
لوله آلومینیوم قطر خارجی ۱۶ ضخامت ۱ میل خرید به صرفه شاخه شاخه 16 16 1 1 شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی ۱8 ضخامت 2 میل 6000 6000 18 18 2 2 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میل 6000 6000 20 20 2 2 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میل 6000 6000 22 22 2 2 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میل 6000 6000 25 25 2 2 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میل 6000 6000 25 25 4 4 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میل 6000 6000 28 28 4 4 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 3 میل 6000 6000 28 28 3 3 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 3 میل 6000 6000 32 32 3 3 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 3اینج ضخامت 4 میل 6000 6000 3 3 4 4 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 4 ضخامت 4 میل 6000 6000 4 4 4 4 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله آلومینیوم قطر خارجی 1/2-5 ضخامت 5 میل 6000 6000 5-1/25 5-1/25 5 5 شاخه شاخه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت شیر سوزنی

نام محصول تامین کننده قیمت آخرین بروز رسانی
فروش انواع شیرآلات سوزنی آسرون
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله استیل

نام محصول رده آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت قیمت آخرین بروز رسانی
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱ اینچ رده ۱۰ خرید به صرفه 10 1/4841 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز 2 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز 3 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ 4 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ 5 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 5 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 اینچ رده ۱۰ 10 304 1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 6 اینچ رده ۱۰ 10 304 6 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 12 اینچ رده ۱۰ 10 304 12 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده ۱۰ 10 304 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 2 اینچ رده ۱۰ 10 304 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده 40 40 304 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3/4 اینچ رده ۱۰ 10 304 3/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1 اینچ رده ۱۰ 10 304 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 8 اینچ رده ۱۰ 10 304 8 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده ۱۰ 10 304 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده 80 10 304 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-1 اینچ رده ۱۰ 10 304 1-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 18 اینچ رده ۱۰ 10 304 18 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 10 اینچ رده ۱۰ 10 304 10 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3/4 اینچ رده 80 80 304 3/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-1 اینچ رده 40 40 304 1-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده 80 80 304 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/4-1 اینچ رده 80 80 304 1-1/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 5 اینچ رده 40 40 304 5 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده 40 40 304 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/4-1 اینچ رده 40 40 304 1-1/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 اینچ رده 80 80 304 1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت