بنگاه آسرون
بنگاه آسرون
تاسیس تاسیس: مکان
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

میلگرد ساده

نام محصول تولیدکننده سایز وزن استاندارد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ساده 32 آسرون 32 76 A1
16,055
1445 15:28 1400/05/02 نمودار
میلگرد ساده 30 آسرون 30 0 A1
16,055
1445 15:28 1400/05/02 نمودار
میلگرد ساده 28 آسرون 28 58/5 A1
16,055
1445 15:28 1400/05/02 نمودار
میلگرد ساده 26 آسرون 26 0 A1
16,055
1445 15:28 1400/05/02 نمودار
میلگرد ساده 25 آسرون 25 46/4 A1
16,055
1445 15:28 1400/05/02 نمودار
میلگرد ساده 23 آسرون 23 0 A1
16,055
1445 15:28 1400/05/02 نمودار
میلگرد ساده 22 آسرون 22 36 A1
16,055
1445 15:28 1400/05/02 نمودار
میلگرد ساده 20 آسرون 20 30 A1
16,200
1458 15:55 1400/04/08 نمودار
میلگرد ساده 18 آسرون 18 24/6 A1
16,200
1458 15:55 1400/04/08 نمودار
میلگرد ساده 16 آسرون 16 19/2 A1
16,200
1458 15:55 1400/04/08 نمودار
میلگرد ساده 14 آسرون 14 14/8 A1
16,200
1458 15:55 1400/04/08 نمودار
میلگرد ساده 12 آسرون 12 11/2 A1
16,200
1458 15:55 1400/04/08 نمودار
میلگرد ساده 10 آسرون 10 A1
14,865
1338 18:20 1400/04/16 نمودار
میلگرد ساده 8 آسرون 8 2/5 A1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 34 آسرون 34 0 A1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 36 آسرون 36 0 A1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 38 آسرون 38 0 A1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 40 آسرون 40 0 A1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 45 آسرون 45 0 A1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد ساده 50 آسرون 50 0 A1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

میلگرد آجدار

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد10کلاف بنگاه آسرون 10 A3 کلافی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

تسمه فولادی

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
تسمه 6 فولادی 6
15,200
1368 12:40 1400/10/27 نمودار
تسمه 5 فولادی 5
15,200
1368 12:40 1400/10/27 نمودار
تسمه 4 فولادی 4
15,200
1368 12:40 1400/10/27 نمودار
تسمه 3 فولادی 3
15,200
1368 12:40 1400/10/27 نمودار
تسمه 2/5 فولادی 2/5
15,300
1377 12:40 1400/10/27 نمودار
تسمه 2 فولادی 2
15,300
1377 12:40 1400/10/27 نمودار

سپری فولادی

نام محصول سایز شاخه قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
سپری 5 فولادی بنگاه آسرون 5 6 متری
16,330
1470 12:40 1400/10/27 نمودار
سپری 4 فولادی بنگاه آسرون 4 6 متری
16,330
1470 12:40 1400/10/27 نمودار
سپری 3 فولادی بنگاه آسرون 3 6 متری
16,330
1470 12:40 1400/10/27 نمودار
سپری 7 فولادی بنگاه آسرون 7 6 متری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

چهارپهلو

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
چهار پهلو 10*10 خرید به صرفه 10*10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/1*1/1 1/1*1/1
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/2*1/2 1/2*1/2
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/3*1/3 1/3*1/3
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
چهار پهلو 1/4*1/4 1/4*1/4
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

تیرآهن هاش (IPB)

نام محصول سایز وزن تقریبی شاخه (Kg) واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
هاش 30 سنگین HEB 30 1370 کیلوگرم
34,860
3137 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 30 سبک HEA 30 1060 کیلوگرم
34,860
3137 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 28 سنگین HEB 28 1210 کیلوگرم
32,110
2890 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 28 سبک HEA 28 917 کیلوگرم
32,110
2890 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 26 سنگین HEB 26 1075 کیلوگرم
32,110
2890 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 26 سبک HEA 26 818 کیلوگرم
32,110
2890 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 24 سنگین HEB 24 960 کیلوگرم
33,030
2973 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 24 سبک HEA 24 724 کیلوگرم
33,030
2973 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 22 سنگین HEB 22 آسرون 828 کیلوگرم
32,110
2890 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 22 سبک HEA 22 22 606 کیلوگرم
32,110
2890 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 20 سنگین HEB ارسال سریع 20 720 کیلوگرم
17,900
1611 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 20 سبک HEA 20 508 کیلوگرم
29,350
2642 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 18 سنگین HEB 18 590 کیلوگرم
16,980
1528 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 18 سبک HEA ارسال سریع 18 426 کیلوگرم
16,980
1528 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 16 سنگین HEB 16 500 کیلوگرم
17,430
1569 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 16 سبک HEA 16 365 کیلوگرم
35,780
3220 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 14 سنگین HEB 14 390 کیلوگرم
30,280
2725 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 14 سبک HEA 14 299 کیلوگرم
22,020
1982 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 12 سنگین HEB 12 322 کیلوگرم
31,650
2848 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 12 سبک HEA 12 234 کیلوگرم
31,650
2848 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 10 سنگین HEB 10 244 کیلوگرم
31,650
2848 12:40 1400/10/27 نمودار
هاش 10 سبک HEA 10 200 کیلوگرم
31,650
2848 12:40 1400/10/27 نمودار

قوطی و پروفیل

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
قوطی پروفیل 300*300 میل12 فروش ویژه 12 فولاد گستر آتنا
%4.00 28,440
27,070
2436 12:40 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل 60*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل50*30*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل 90*90*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل 40*80*2 فروش ویژه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل 60*60*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل 40*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل 20*40*2 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل 30*30*2 فروش ویژه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار
قوطی پروفیل 2*20*20 خرید به صرفه 2 گیلان آسرون
21,380
1924 15:10 1400/10/27 نمودار

لوله فولادی

نام محصول سایز ضخامت لوله تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله 50 ضخامت 2 میل بنگاه آسرون 50 2 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

رابیتس

نام محصول تولیدکننده وزن ستون قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
رابیتس 280 گرمی بنگاه آسرون آسرون 280 گرم 9
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 350 گرمی بنگاه آسرون آسرون 350 گرم 9
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 700 گرمی بنگاه آسرون آسرون 700 گرم 13
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 850 گرمی بنگاه آسرون آسرون 850 گرم 13
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
رابیتس 920 گرمی بنگاه آسرون آسرون 920 گرم 13
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

تیرچه بتنی

نام محصول ارتفاع نام تولیدکننده سایز میلگرد پایین سایز میلگرد بالا قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
تیرچه بتنی 1 تا 4/5 متر ارتفاع 25،میلگرد بالا 10 25 آسرون 10 10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی 4/6 تا 5 متر ارتفاع 25،میلگرد بالا 10 25 آسرون 12 10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی 5/1 تا 5/6 متر ارتفاع 25 25 آسرون 12 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی 5/7 تا 6/1 متر ارتفاع 25،میلگرد بالا 12 25 آسرون 14 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی 6/2 تا 6/6 متر ارتفاع 25،میلگرد بالا 12 25 آسرون 14 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرچه بتنی 6/7 تا 7/5 متر ارتفاع 25،میلگرد بالا 12 25 آسرون 16 12
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

تیرچه کرومیت

نام محصول تولیدکننده حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
تیرچه کرومیت طبق سفارش مشتری آسرون طبق سفارش مشتری
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق گالوانیزه

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 125 رول 1 آسرون
23,945
2155 11:49 1400/10/27 نمودار
ورق گالوانیزه 0.9 روی اندود 125 رول 0.9 آسرون
23,945
2155 11:49 1400/10/27 نمودار
ورق گالوانیزه 0.6 روی اندود 125 رول خرید به صرفه 0.6 آسرون
23,945
2155 11:49 1400/10/27 نمودار
ورق گالوانیزه 1.25 روی اندود 125 رول 1.25 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

سیم آرماتوربندی

نام محصول راحد ضخامت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
سیم آرماتوربندی 1/5 فروش ویژه کیلوگرم 1/5
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

سیم نجاری

نام محصول ضخامت واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
سیم نجاری 2/5 خرید به صرفه 2/5 کیلوگرم
18,750
1688 17:32 1400/03/05 نمودار

سیم گالوانیزه (رابیتس بندی)

مش فولادی

نام محصول سایز چشمه مفتول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
مش 14 آجدار - چشمه 30*30 14 30*30 آجدار کیلوگرم
16,050 ^ 2890
1444 18:29 1899/12/30 نمودار
مش 14 آجدار - چشمه 25*25 14 25*25 آجدار کیلوگرم
16,050 ^ 2890
1444 18:29 1899/12/30 نمودار
مش 14 آجدار - چشمه 20*20 14 20*20 آجدار کیلوگرم
18,940
1705 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 14 آجدار - چشمه 15*15 14 15*15 آجدار کیلوگرم
18,940
1705 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 14 آجدار - چشمه 10*10 14 10*10 آجدار کیلوگرم
18,940
1705 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 12 آجدار - چشمه 30*30 12 30*30 آجدار کیلوگرم
18,940
1705 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 12 آجدار - چشمه 25*25 12 25*25 آجدار کیلوگرم
18,940
1705 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 12 آجدار - چشمه 20*20 12 20*20 آجدار کیلوگرم
18,940
1705 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 12 آجدار - چشمه 15*15 12 15*15 آجدار کیلوگرم
18,940
1705 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 12 آجدار - چشمه 10*10 12 10*10 آجدار کیلوگرم
18,940
1705 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 10 آجدار - چشمه 30*30 10 30*30 آجدار کیلوگرم
18,740
1687 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 10 آجدار - چشمه 25*25 10 25*25 آجدار کیلوگرم
18,740
1687 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 10 آجدار - چشمه 20*20 10 20*20 آجدار کیلوگرم
18,740
1687 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 10 آجدا چشمه 15در15 10 15*15 آجدار کیلوگرم
18,740
1687 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 10 آجدار - چشمه 10*10 10 10*10 آجدار کیلوگرم
18,740
1687 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 8 آجدار - چشمه 30*30 8 30*30 آجدار کیلوگرم
18,980
1708 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 8 آجدار - چشمه 25*25 8 25*25 آجدار کیلوگرم
18,980
1708 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 8 آجدار - چشمه 20*20 8 20*20 آجدار کیلوگرم
18,980
1708 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 6 ساده - چشمه 30*30 6 30*30 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 6 ساده - چشمه 25*25 6 25*25 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 6 ساده - چشمه 20*20 6 20*20 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 6 ساده - چشمه 15*15 6 15*15 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 6 ساده - چشمه 10*10 6 10*10 ساده کیلوگرم
19,840
1786 17:33 1400/06/01 نمودار
مش 6 آجدار چشمه 10در10 6 10*10 آجدار کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مش 6 آجدار چشمه 15در15 6 15*15 آجدار کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مش 6 آجدار چشمه 20در20 6 20*20 آجدار کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مش 6 آجدار چشمه 25در25 6 25*25 آجدار کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مش 6 آجدار چشمه 30در30 6 30*30 آجدار کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مش 8 آجدار چشمه 10در10 8 10*10 آجدار کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مش 8 آجدار - چشمه 15*15 8 15*15 آجدار کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

توری مرغی

نام محصول وزن حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
توری مرغی 5/5 کیلویی عرض 120 خرید به صرفه 5/5 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری مرغی 6 کیلویی عرض 120 فروش ویژه 6 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری مرغی 7 کیلویی عرض 120 7 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری مرغی 8 کیلویی عرض 120 ارسال سریع 8 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری مرغی 9 کیلویی عرض 120 9 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

توری حصاری (فنس)

نام محصول چشمه مفتول سایز حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
توری حصاری(فنس) - چشمه 5 - مفتول 2/2 فروش ویژه 5 2/2 0 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری حصاری(فنس) - چشمه 7 - مفتول 2/2 ارسال سریع 7 2/2 0 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

توری پرسی

نام محصول ضخامت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
توری پرسی 4و5دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 4و5دهم
14,770
1329 12:40 1400/10/27 نمودار
توری پرسی 4 چشمه 3در3 بنگاه آسرون 4
15,325
1379 12:40 1400/10/27 نمودار
نبشی 4 – 3 میل نستا 4 3 0 فولاد نستا
15,325
1379 12:40 1400/10/27 نمودار
توری پرسی 3و2دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 3و2دهم
15,600
1404 12:40 1400/10/27 نمودار
توری پرسی 2 چشمه 2در2 بنگاه آسرون 2
15,600
1404 12:40 1400/10/27 نمودار
توری پرسی 3و2دهم چشمه 2در2 بنگاه آسرون 3و2دهم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و5دهم چشمه 3در3 بنگاه آسرون 3و5دهم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و2دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون 3و2دهم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و5دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون خرید به صرفه 3و5دهم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و8دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4 چشمه 4در4 بنگاه آسرون فروش ویژه 4
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4و5دهم چشمه 4در4 بنگاه آسرون 4و5دهم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و5دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 3و5دهم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 3و8دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 3و8دهم 3و8دهم 5در5
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 4و5دهم چشمه 5در5 بنگاه آسرون 4و5دهم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توری پرسی 5 چشمه 5در5 بنگاه آسرون 5
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

بولت

نام محصول سایز حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
بولت سایز 8 خرید به صرفه 8 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 10 خرید به صرفه 10 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 12 12 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 14 14 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 16 16 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 18 18 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 20 20 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 22 22 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 25 25 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 28 28 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
بولت سایز 32 32 عدد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

رول بولت

نام محصول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
رول بولت 20 - 22 سانت خارجی عدد
48,200
4338 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 20 - 17 سانت خارجی عدد
30,100
2709 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 16 - 14 سانت خارجی عدد
18,200
1638 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 16 - 10 سانت خارجی عدد
17,300
1557 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 14 - 14 سانت خارجی عدد
17,100
1539 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 14 - 10 سانت خارجی عدد
12,200
1098 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 12 - 12 سانت خارجی عدد
%-28.00 8,200
10,500
945 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 10 - 9 سانت خارجی عدد
5,000
450 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 8 - 7/5 سانت خارجی عدد
4,400
396 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 18 - 20 سانت عدد
18,200
1638 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 18 - 15 سانت عدد
15,200
1368 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 18 - 12 سانت عدد
11,700
1053 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 18 - 10 سانت عدد
9,700
873 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 16 - 15 سانت عدد
9,700
873 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 16 - 12 سانت عدد
9,600
864 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 16 - 10 سانت عدد
7,500
675 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 14 - 15 سانت عدد
7,900
711 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 14 - 12 سانت عدد
7,200
648 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 14 - 10 سانت عدد
6,200
558 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 12 - 15 سانت عدد
6,200
558 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 12 - 12 سانت عدد
5,400
486 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 10 - 12 سانت عدد
3,700
333 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 10 - 10 سانت عدد
3,300
297 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 8 - 10 سانت عدد
2,800
252 10:46 1400/10/27 نمودار
رول بولت 8 - 8 سانت عدد
2,500
225 10:46 1400/10/27 نمودار

پیچ

نام محصول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پیچ سرمته ای 5 عدد
1,100
99 14:47 1399/12/02 نمودار
پیچ سرمته ای 4 عدد
980
88 14:47 1399/12/02 نمودار
پیچ سرمته ای 3 خرید به صرفه عدد
890
80 14:47 1399/12/02 نمودار

مهره

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
مهره سایز 30 30
6,500
585 14:47 1399/12/02 نمودار
مهره سایز 28 28
5,000
450 14:47 1399/12/02 نمودار
مهره سایز 25 25
3,300
297 14:47 1399/12/02 نمودار
مهره سایز 22 22
2,300
207 14:47 1399/12/02 نمودار
مهره سایز 20 20
2,000
180 14:47 1399/12/02 نمودار
مهره سایز 18 18
1,500
135 14:47 1399/12/02 نمودار
مهره سایز 16 16
1,000
90 14:47 1399/12/02 نمودار
مهره سایز 14 خرید به صرفه 14
850
76 14:47 1399/12/02 نمودار

ورق آجدار

نام محصول ضخامت ابعاد حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آجدار 8میل 1.25*6 شیت 8 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
29,635
2667 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 6میل 1.25*6 شیت 6 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
35,050
3154 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 6میل 1.5*6 شیت 6 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
35,325
3179 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 5میل 1.25*6 شیت فروش ویژه 5 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
33,030
2973 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 5میل 1.5*6 شیت 5 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
52,295
4706 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 4میل 1.25*6 شیت ارسال سریع 4 1.25*6 شیت فولاد مبارکه
29,820
2684 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 4میل 1.5*6 شیت 4 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
34,865
3138 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 3میل 1.25*6 شیت 1.25*6 3 شیت فولاد مبارکه
29,360 ^ 459
2642 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 3میل 2*1 فابریک فروش ویژه 3 2*1 فابریک فولاد مبارکه
%0.00 25,230
25,415 ^ 459
2287 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق آجدار 2میل 2*1 فابریک خرید به صرفه 2 2*1 فابریک فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 2میل 2*1 پرسی 2 2*1 پرسی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 3میل 2*1 پرسی 3 2*1 پرسی فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 3میل 1.5*6 شیت 3 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 8میل 1.5*6 شیت 8 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آجدار 10میل 1.5*6 شیت 10 1.5*6 شیت فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ریل

نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ذوب آهن
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

میلگرد استنلس استیل

نام محصول سایز استاندارد وزن هر شاخه (Kg) قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 100 میلیمتر 100 321L 367/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 45 میلیمتر 45 321L 75
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 40 میلیمتر 40 321L 59
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 30 میلیمتر 30 321L 33
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 25 میلیمتر 25 321L 23
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 20 میلیمتر 20 321L 15
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 18 میلیمتر 18 321L 12
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 16 میلیمتر 16 321L 8/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 14 میلیمتر 14 321L 7/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 12 میلیمتر 12 321L 5/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 10 میلیمتر 10 321L 4
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 8 میلیمتر 8 321L 2/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 6 میلیمتر 6 321L 1/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 321 سایز 5 میلیمتر 5 321L 1
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 130 میلیمتر 130 316L 620
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 120 میلیمتر 120 316L 529
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 90 میلیمتر 90 316L 297/5
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 85 میلیمتر 85 316L 265
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 80 میلیمتر 80 316L 235
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 70 میلیمتر 70 316L 180
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 65 میلیمتر 65 316L 155/5
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 60 میلیمتر 60 316L 132/5
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 55 میلیمتر 55 316L 111
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 50 میلیمتر 50 316L 92
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز45 میلیمتر 45 316L 75
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز40 میلیمتر 40 316L 40
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز30 میلیمتر 30 316L 33
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز 28 میلیمتر 28 316L 29
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز25 میلیمتر 25 316L 23
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز20 میلیمتر 20 316L 15
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز16 میلیمتر 16 316L 9/5
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز15 میلیمتر 15 316L 8/5
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز14 میلیمتر 14 316L 7/5
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز10 میلیمتر 10 316L 4
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 316 سایز5 میلیمتر 5 316L 1/5
164,800
14832 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 60 میلیمتر 60 310L 132/5
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 45 میلیمتر 45 310L 74/5
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 40 میلیمتر 40 310L 59
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 25 میلیمتر 25 310L 23
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 18 میلیمتر 18 310L 12
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 15 میلیمتر 15 310L 8/5
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 12 میلیمتر 12 310L 5/5
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 10 میلیمتر 10 310L 4
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 310 سایز 6 میلیمتر 6 310L 1/5
303,870
27348 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 سنگین میلیمتر 80 304L 235
129,340
11641 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 سبک میلیمتر 80 304L 180
129,340
11641 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 65 میلیمتر 65 304L 155/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 60 میلیمتر 60 304L 132/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 55 میلیمتر 55 304L 111
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 50 میلیمتر 50 304L 92
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 40 304L 59
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 30 میلیمتر 30 304L 33
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 25 میلیمتر 25 304L 23
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 20 میلیمتر 20 304L 15
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 14 میلیمتر 14 304L 8/6
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 12 میلیمتر 12 304L 7/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 8 میلیمتر 8 304L 4
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 6 میلیمتر 6 304L 2/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 5 میلیمتر 5 304L 1/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار
میلگرد استنلس استیل 304 سایز 3 میلیمتر 3 304L 0/5
124,550
11210 10:46 1400/10/27 نمودار

ورق a516

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده حالت گرید قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق ضخامتA516 15 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه 15 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
27,435
2469 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 15 1500 فولاد مبارکه رول 70
27,435
2469 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه 12 1500*6000 فولاد مبارکه برش خورده 70
27,435
2469 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 12 1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
27,435
2469 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 10 1500*6000 فولاد مبارکه رول 70
27,615
2485 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 10 1500 فولاد مبارکه رول 70
27,615
2485 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش A516 Gr 70 کارخانه فروش ویژه 8 1500*6000 فولاد مبارکه برش خورده 70
27,435
2469 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 8 1500 فولاد مبارکه رول 70
27,435
2469 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ برش خورده A516 Gr 70 کارخانه خرید به صرفه 6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده 70
27,435
2469 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضخامتA516 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه 6 1500 فولاد مبارکه رول 70
27,435
2469 11:31 1400/10/27 نمودار

میلگرد ترانس

نام محصول سایز تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
انواع میلگرد ترانس - آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

میلگرد تک پولیش

نام محصول سایز سایز استاندارد استاندارد تولیدکننده تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ترانس 12 MM بنگاه آسرون 100mm 12 MM st37 آسرون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

میلگرد دو پولیش

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ترانس دو پولیش CK45 قطر 14 MM طول 3000mm خرید به صرفه 14 MM CK45 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

میلگرد کششی یا روغنی ترانسیمسیون

نام محصول سایز وزن هر شاخه (Kg) تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد کششی انواع سایزها 40 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق ضد سایش ck45

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق ضد سایش ضخامت 30 میل اکسین ابعاد 2000*6000 30 2000*6000 اکسین فابریک
40,240
3622 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 25 میل اکسین ابعاد 2000*6000 25 2000*6000 اکسین فابریک
33,200
2988 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 25 میل چینی ابعاد 2000*6000 25 2000*6000 چینی شیت
61,420
5528 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 20 میل اکسین ابعاد 2000*6000 20 6000*2000 اکسین فابریک
32,000
2880 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 15 میل اکسین ابعاد 2000*6000 15 2000*6000 اکسین فابریک
39,770
3579 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 15 میل چینی ابعاد 2000*6000 15 2000*6000 چینی شیت
65,200
5868 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 12 میل اکسین ابعاد 2000*6000 2000*6000 اکسین فابریک
36,950
3326 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 12 میل چینی ابعاد 2000*6000 12 2000*6000 چینی شیت
65,200
5868 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 10میل اوکسین ابعاد 2000*6000 10 2000*6000 اکسین فابریک
44,160
3974 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 10 میل چینی ابعاد 2000*6000 10 2000*6000 چینی شیت
65,200
5868 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 6 میل چینی ابعاد 2000*6000 6 2000*6000 چینی شیت
66,150
5954 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 8 میل چینی ابعاد 2000*6000 8 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 20 میل چینی ابعاد 2000*6000 20 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق ضد سایش ضخامت 30 میل چینی ابعاد 2000*6000 2000*6000 چینی شیت
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

میلگرد آلیاژی MO40

نام محصول استاندارد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
انواع میلگرد آلیاژی mo40 mo40 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

میلگرد آلیاژی ck45

نام محصول سایز استاندارد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
میلگرد ck45 قطر 10 MM بنگاه آسرون خرید به صرفه 10 MM ck45
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

زیگزاگ

نام محصول سایز ضخامت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی ۶
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
زیگزاگ 8 میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی 8
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

عرشه فولادی

نام محصول کارخانه ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1/25 کاشان شیت بنگاه آسرون کاشان 1/25 شیت آسرون
27,700
2493 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1 کاشان شیت بنگاه آسرون کاشان 1 شیت آسرون
27,790
2501 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 0/9 کاشان شیت بنگاه آسرون کاشان 0/9 شیت آسرون
27,700
2493 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ کاشان شیت بنگاه آسرون کاشان 0/8 شیت آسرون
27,700
2493 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 1 هفت الماس شیت بنگاه آسرون هفت الماس 1 شیت آسرون
27,610
2485 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت 0/9 هفت الماس شیت بنگاه آسرون هفت الماس 0/9 شیت آسرون
27,380
2464 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ هفت الماس شیت بنگاه آسرون هفت الماس 0/8 شیت آسرون
27,430
2469 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۱٫۲۵ شهرکرد شیت بنگاه آسرون شهرکرد 1/25 شیت آسرون
27,620
2486 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۱ شهرکرد شیت بنگاه آسرون شهرکرد 1 شیت آسرون
27,430
2469 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۹ شهرکرد شیت بنگاه آسرون شهرکرد 0/9 شیت آسرون
27,710
2494 10:46 1400/10/27 نمودار
عرشه فولادی گالوانیزه ضخامت ۰٫۸ شهرکرد شیت بنگاه آسرون شهرکرد 0/8 شیت آسرون
27,520
2477 10:46 1400/10/27 نمودار

الکترود

نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
الکترود آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

سیم جوش استیل

نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
سیم جوش استیل آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

سیم مفتول استیل

نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
سیم مفتول استیل آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

یونولیت

نام محصول نام تولیدکننده حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
فروش انواع یونولیت آسرون 0
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

پروفیل صنعتی

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل صنعتی 160*160 8 میل 8 160*160 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 10 میل 10 300*300 آسرون
28,440
2560 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 10 میل 10 200*200 آسرون
28,440
2560 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
28,440
2560 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 10 میل 10 140*140 آسرون
28,440
2560 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 10 میل 10 160*160 آسرون
28,440
2560 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*160 10 میل 10 200*160 آسرون
28,440
2560 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 10 میل 10 180*180 آسرون
28,440
2560 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 8 میل 8 300*300 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 8 میل 8 200*200 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 8 میل 8 200*100 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 8 میل 8 180*180 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 180*100 8 میل 8 180*100 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 8 میل 8 150*150 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 8 میل 8 150*100 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 8 میل 8 140*140 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 8 میل 8 120*120 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 8 میل 8 100*100 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 90*90 8 میل 8 90*90 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 8 میل 8 80*80 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*150 8 میل 5 200*150 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 6 میل 6 300*300 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*200 6 میل 6 200*200 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 6 میل 6 200*100 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 6 میل 6 180*180 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 6 میل 6 160*160 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 6 میل 6 150*150 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 6 میل 6 150*100 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 6 میل 6 140*140 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 6 میل 6 120*120 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 6 میل 6 100*100 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 100*50 6 میل 6 100*50 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 90*90 6 میل
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 6 میل 6 80*80 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 70*70 6 میل 6 70*70 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*150 6 میل 6 200*150 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*160 6 میل 6 200*160 آسرون
23,395
2105 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 200*100 5 میل 5 200*100 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 180*180 5 میل 5 180*180 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 160*160 5 میل 5 160*160 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 150*150 5 میل 5 150*150 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 150*100 5 میل 5 150*100 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 140*140 5 میل 5 140*140 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 120*120 5 میل 5 120*120 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 100*100 5 میل خرید به صرفه 5 100*100 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 100*50 5 میل 5 100*50 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 90*90 5 میل 5 90*90 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 80*60 5 میل 5 80*60 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 80*40 5 میل 5 80*40 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 80*80 5 میل 5 80*80 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 70*70 5 میل 5 70*70 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 60*60 5 میل 5 60*60 آسرون
23,215
2089 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 12 میل 12 300*300 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 14 میل 14 300*300 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پروفیل صنعتی 300*300 16 میل 16 300*300 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق گالوانیزه رنگی

نام محصول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 100 ضخامت 50 الماس هفت الماس 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
831,200
74808 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 125 ضخامت 50 الماس هفت الماس 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
871,200
78408 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 100 ضخامت 50 کاشان کاشان 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
860,510
77446 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 125 ضخامت 50 کاشان کاشان 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
883,240
79492 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 100 ضخامت 50 تاراز تاراز 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
844,950
76046 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 125 ضخامت 50 تاراز تاراز 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
844,950
76046 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 100 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
831,200
74808 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 125 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
831,200
74808 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری سفید عرض 100 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
769,640
69268 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 100 ضخامت 50 چین وارداتی چین 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
810,630
72957 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 125 ضخامت 50 چین وارداتی چین 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
883,000
79470 10:46 1400/10/27 نمودار
فروش ویژه
34,600
3114 10:46 1400/10/27 نمودار
35,470
3192 10:46 1400/10/27 نمودار
33,260
2993 10:46 1400/10/27 نمودار
33,530
3018 10:46 1400/10/27 نمودار
فروش ویژه
33,350
3002 10:46 1400/10/27 نمودار
ارسال سریع
33,340
3001 10:46 1400/10/27 نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری آبی عرض 125 ضخامت 47 چین وارداتی چین 0.47 125 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری قرمز عرض 125 ضخامت 47 چین وارداتی چین 0.47 125 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری نارنجی عرض 125 ضخامت 47 چین وارداتی چین 0.47 125 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری آبی عرض 100 ضخامت47 چین وارداتی چین 0.47 100 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری قرمز عرض 100 ضخامت47 چین وارداتی چین 0.47 100 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری نارنجی عرض 100 ضخامت 47 چین وارداتی چین 0.47 100 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 100 ضخامت 40 چین وارداتی چین 0.4 100 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری گالوانیزه عرض 125 ضخامت 40 چین وارداتی چین 0.4 125 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری آبی عرض 125 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری قرمز عرض 125 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری نارنجی عرض 125 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری سفید عرض 125 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 125 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری آبی عرض 100 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری قرمز عرض 100 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 6 متری نارنجی عرض 100 ضخامت 50 مبارکه فولاد مبارکه 0.5 100 6 متری فرمینگ (شیت)
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

پروفیل سبک

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل مبلی1/5 30*50 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 40*40 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 20*40 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 30*30 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 25*25 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 30*20 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 20*20 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 25*10 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 20*10 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/5 10*10 1/5 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 40*80 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 60*60 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 60*30 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 30*50 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 40*40 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 40*20 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی 30*30*1/25 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 30*20 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 20*20 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1/25 10*20 1/25 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 60*60 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 30*60 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 50*50 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 30*50 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 80*40 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 40*40 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 20*40 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 20*30 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 20*20 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی1 10*20 1 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 40*80 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 60*60 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 30*60 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 30*50 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 40*40 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 20*40 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 30*30 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 20*30 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 20*20 خرید به صرفه 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/9 10*20 0/9 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 40*80 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 60*60 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 30*60 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 30*50 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 40*40 خرید به صرفه 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 20*40 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 30*30 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 30*20 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 20*20 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی0/7 25*10 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل مبلی 0/7 10*20 خرید به صرفه 0.7 آسرون
26,605
2394 11:49 1400/10/27 نمودار

ورق برش خورده a283

نام محصول ضخامت ابعاد تولیدکننده گرید حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق A283 15 فولاد مبارکه 1500* 6000 شیت A283 Gr C بنگاه تهران 15 6000*1500 فولاد مبارکه C شیت
23,545
2119 13:45 1400/03/27 نمودار
ورق A283 15 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 15 1500 فولاد مبارکه C رول
23,455
2111 13:45 1400/03/27 نمودار
ورق A283 12 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت A283 Gr C بنگاه تهران 12 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
22,755
2048 17:9 1400/09/01 نمودار
ورق A283 12 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 12 1500 فولاد مبارکه C رول
22,665
2039 17:9 1400/09/01 نمودار
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 10 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
23,305
2097 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 8 1500*6000 فولاد مبارکه C شیت
23,490
2114 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران 6 6000*1500 فولاد مبارکه C شیت
23,030
2073 11:31 1400/10/27 نمودار
ورق A283 6 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران خرید به صرفه 6 1500 فولاد مبارکه C رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 8 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 8 1500 فولاد مبارکه C رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق A283 10 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C بنگاه تهران 10 1500 فولاد مبارکه 70 رول
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

پروفیل Z

نام محصول ضخامت ارتفاع قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل Z22 3 22
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z20 3 20
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z18 خرید به صرفه 3 18
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z16 3 16
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z14 3 14
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z22 2.5 22
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z20 2.5 20
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z18 2.5 18
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z16 2.5 16
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار
پروفیل Z14 خرید به صرفه 2.5 14
20,000
1800 15:10 1400/10/27 نمودار

پروفیل فرانسوی

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 خرید به صرفه 2 آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

پولکی فلزی وآلیاژی

نام محصول بارگیری تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پولکی فلزی و آلیاژی آسرون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

پروفیل گالوانیزه

نام محصول ضخامت ابعاد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 100*100 4 30*20
32,320
2909 16:56 1899/12/30 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 90*90 4 90*90
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 40*80 4 40*80
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 80*80 4 80*80
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 70*70 4 70*70
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 120*60 4 120*60
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 60*60 4 60*60
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 50*50 4 50*50
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 4 40*40 4 40*40
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 100*100 3 100*100
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 90*90 90*90 3
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 40*80 3 40*80
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 80*80 3 80*80
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 70*70 3 70*70
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 120*60 3 120*60
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 60*60 3 60*60
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 50*50 3 50*50
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 3 40*40 3 40*40
26,975
2427 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 100*100 2/5 100*100
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 90*90 2/5 90*90
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*80 2/5 40*80
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 80*80 2/5 80*80
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 70*70 2/5 70*70
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 60*60 2/5 60*60
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*60 2/5 40*60
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 50*50 2/5 50*50
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 30*50 2/5 30*50
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 40*40 2/5 40*40
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 20*40 2/5 20*40
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2/5 30*30 2/5 30*30
28,715
2584 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 90*90 2 90*90
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*80 2 40*80
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 80*80 2 80*80
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 70*70 2 70*70
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 60*60 2 60*60
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*60 2 40*60
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 50*50 2 50*50
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*50 2 30*50
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 40*40 2 40*40
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 20*40 2 20*40
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*30 2 30*30
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 30*20 2 30*20
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل گالوانیزه ضخامت 2 20*20 خرید به صرفه 2 20*20
29,360
2642 11:49 1400/10/27 نمودار

رینگ فلزی وآلیاژی

نام محصول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

انواع ورق پانچ

نام محصول بارگیری تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پانچ آسرون آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق پانچ سیاه

نام محصول ضخامت ابعاد کارخانه قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
فولاد مبارکه ضخامت 5 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 5 2500*1250 فولاد مبارکه
2,119,270
190734 16:30 1400/06/14 نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 4 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 4 2500*1250 فولاد مبارکه
1,816,515
163486 16:30 1400/06/14 نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 2 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 2 2500*1250 فولاد مبارکه
1,296,120
116651 17:9 1400/09/01 نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 6 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 6 2000*1000 فولاد مبارکه
2,820,185
253817 14:21 1400/03/29 نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 5 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 5 2000*1000 فولاد مبارکه
2,333,945
210055 14:21 1400/03/29 نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 4 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 4 2000*1000 فولاد مبارکه
1,750,460
157541 14:21 1400/03/29 نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 3 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 3 2000*1000 فولاد مبارکه
1,215,600
109404 14:21 1400/03/29 نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 2/5 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 2/5 2000*1000 فولاد مبارکه
972,480
87523 14:21 1400/03/29 نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 2 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 2 2000*1000 فولاد مبارکه
858,895
77300 17:9 1400/09/01 نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 8 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 8 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 10 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 10 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق پانچ سیاه ضخامت 12 2000*1000 بنگاه تهران فولاد مبارکه 12 2000*1000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 2/5 2500*1250 بنگاه تهران ورق 2/5 2500*1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
فولاد مبارکه ضخامت 3 2500*1250 بنگاه تهران ورق پانچ سیاه 3 1250* 2500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

پروفیل استیل

نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل استنلس استیل 3 میل 80*80 بنگاه آسرون 3 80*80 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 60*60 بنگاه آسرون 1/5 60*60 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 2 میل 80*40 بنگاه آسرون 2 80*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 3میل 60*40 بنگاه آسرون 3 60*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 2/5 میل 40*40 بنگاه آسرون 2/5 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 40*40 بنگاه آسرون 2 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 1میل 40*40 بنگاه آسرون 1 40*40 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 30*30 بنگاه آسرون 2 30*30 304 6 متری کیلوگرم آسرون
125,510
11296 10:46 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 1/5 میل 30*30 بنگاه آسرون 1/5 30*30 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 40*20 بنگاه آسرون 2 40*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 40*20 بنگاه آسرون 1/5 40*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 30*20 بنگاه آسرون 2 30*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 1/5میل 30*20 بنگاه آسرون 1/5 30*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
125,510
11296 10:46 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 2میل 20*20 بنگاه آسرون 2 20*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 1میل 20*20 بنگاه آسرون 1 20*20 304 6 متری کیلوگرم آسرون
165,325
14879 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 3میل 50*100 بنگاه آسرون 3 50*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
134,910
12142 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 3 میل 100 در 100 بنگاه آسرون 3 100*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
134,910
12142 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استنلس استیل 2 میل 100 در 100 بنگاه آسرون خرید به صرفه 2 100*100 304 6 متری کیلوگرم آسرون
126,425
11378 11:49 1400/10/27 نمودار

پروفیل استیل دکوراتیو

نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 40*40 1.5 40*40 201 6متری کیلوگرم
101,365
9123 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 40*40 1 40*40 201 6متری کیلوگرم
101,365
9123 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 20*40 1.5 20*40 201 6متری کیلوگرم
101,365
9123 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*40 1 20*40 201 6متری کیلوگرم
101,365
9123 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1.5 عرض 20*30 1.5 20*30 201 6متری کیلوگرم
101,365
9123 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*30 1 20*30 201 6متری کیلوگرم
101,365
9123 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو201ضخامت 1.5 عرض 20*20 1.5 20*20 201 6متری کیلوگرم
101,365
9123 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*20 1 20*20 201 6متری کیلوگرم
101,365
9123 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض40*80 2 40*80 304 6متری کیلوگرم
127,510
11476 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1عرض 40*40 1 40*40 304 6متری کیلوگرم
132,280
11905 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض 30*30 1.5 30*30 304 6متری کیلوگرم
127,510
11476 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 30*30 1 30*30 304 6متری کیلوگرم
127,510
11476 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 ابعاد 30*20 1.5 20*30 304 6متری کیلوگرم
127,510
11476 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*30 1 20*30 304 6متری کیلوگرم
127,510
11476 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1.5 عرض 20*20 1.5 20*20 304 6متری کیلوگرم
164,895
14841 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*20 خرید به صرفه 1 20*20 304 6متری کیلوگرم
164,895
14841 11:49 1400/10/27 نمودار

ورق پانچ آلیاژی

نام محصول تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
فروش انواع ورق پانچ آلیاژی آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

پروفیل آلومینیوم

نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت تامین کننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پروفیل آلومینیوم 90*90 2 90*90 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 80*80 2 80*80 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 70*70 2 70*70 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 38*64 1/8 38*64 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 60*60 1 60*60 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*60 3 40*60 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*60 1/8 40*60 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 50*50 1 50*50 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*40 1 40*40 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 20*40 3 20*40 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 30*30 1 30*30 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 20*20 1 20*20 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 120*120 2 120*120 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 110*110 2 110*110 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 2 100*40 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 1/8 100*40 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 40*100 1 40*100 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم100*100 2 100*100 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار
پروفیل آلومینیوم 10*10 خرید به صرفه 1 10*10 سری 6000 شاخه آسرون
91,745
8257 11:49 1400/10/27 نمودار

ورق استنلس استیل

نام محصول قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق مسی

نام محصول ضخامت ابعاد حالت کارخانه قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق مسی ضخامت 0.8 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.8 2000*660 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 4 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 4 660*2000 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 3 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 3 660*2000 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 2 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 2 660*2000 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 1.25 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1.25 660*2000 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 1 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1 2000*660 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 0.7 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.7 660*2000 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 0.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 660*2000 شیت باهنر 0.5
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 0.4 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 0.4 2000*660 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 0.2 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران 0.2 660*2000 رول باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 1.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1.5 660*2000 شیت باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق مسی ضخامت 0.1 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران خرید به صرفه 0/1 660*2000 رول باهنر
308,560
27770 10:46 1400/10/27 نمودار

ناودانی آلیاژی

نام محصول نام تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ناودانی آلیاژی سفارش مشتری خرید به صرفه آسرون
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق الومینیومی رنگی

نام محصول کارخانه ضخامت ابعاد رنگ حالت کارخانه ضخامت ابعاد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 0.3 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک 0.3 1000*2000
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 0.3 2000*1000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 0.4 1000*2000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫4 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 2000*1000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 0.5 2000*1000 سفید یخچالی شیت آلومینیوم پارس
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫۳ شیت 1250*2500 سفید یخچالی آسرون 0.5 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز آسرون 0.5 1000*2000 سبز شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫6 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 0.6 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت ۰٫7 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 0.7 2000*1000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ بنفش آسرون 1 1000*2000 بنفش شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز آسرون 1 1000*2000 سبز شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ زرد آسرون 1 1000*2000 زرد شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ صورتی آسرون 1 1000*2000 صورتی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1 شیت1250*2500 سفید یخچالی آسرون 2500*1250 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.25 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 1.25 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 1.5 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 1.5 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آسرون 2 1000*2000 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 شیت 1250*2500 سفید یخچالی آسرون 2 1250*2500 سفید یخچالی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق آلومینیوم رنگی ضخامت 2 شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ آبی آسرون 2 1000*2000 آبی شیت نورد آلومینیوم اراک
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

نبشی آلیاژی

نام محصول ضخامت وزن وزن نام تولیدکننده تولیدکننده سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
نبشی آلیاژی سفارش مشتری خرید به صرفه 6 0 0 آسرون آسرون 10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

ورق آجدار آلومینیومی

نام محصول ضخامت ابعاد آلیاژ حالت کارخانه ضخامت ابعاد آلیاژ حالت کارخانه قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000 0.3 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.3 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 15 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 15 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 14 ابعاد 1000*2000 14 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 14 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 12 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 12 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 10 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 10 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 7 ابعاد 1000*2000 7 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 7 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 3 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 2 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 1 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 0.8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.8 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 0.6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.6 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس 0.5 1000*2000 1050 شیت آلومینیوم پارس
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 3 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 2 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 1 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 0.7 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.7 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 0.6 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.6 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.5 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد 1000*2000 0.4 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار 0.4 1000*2000 1050 شیت پارس آلومان کار
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 4 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 4 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 3 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 3 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 3 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 3 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 2.5 1000*2000 شیت نورد آلومینیوم اراک 2.5 1000*2000 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 2.5 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 2.5 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000 2 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 2 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 2 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 2 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 2 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 2 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.6 ابعاد 1000*2000 1.6 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.6 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1000 1.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 1.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1000 1.25 1000 رول نورد آلومینیوم اراک 1.25 1000 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1250 1.25 1250 رول نورد آلومینیوم اراک 1.25 1250 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 1.25 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.25 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1.25 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1.25 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000 1 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1250 1 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 1 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 1 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 1 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1250 0.8 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.8 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000 0.8 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.8 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 0.8 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.8 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.8 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.8 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000 0.7 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.7 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1250 0.7 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.7 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 0.7 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.7 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.7 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.7 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1250 0.6 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.6 1250 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000 0.6 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.6 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000*2000 0.6 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.6 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.6 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.6 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000 0.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.5 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 0.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.5 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.5 1250*2500 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000 0.4 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک 0.4 1000 3105 رول نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫4 ابعاد 1000*2000 0.4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.4 1000*2000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫4 ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.4 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.4 1250*2500 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد 1000*2000 0.3 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.3 2000*1000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ خرید به صرفه 0.3 1250*25000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک 0.3 1250*25000 3105 شیت نورد آلومینیوم اراک
95,410
8587 10:46 1400/10/27 نمودار

تسمه ماشین کاریst37

نام محصول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
انواع تسمه ماشین کاری st37 کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

تسمه فابریکst37

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
تسمه 5سانتی 2میل st37 خرید به صرفه 5
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

تسمه نوردیst37

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
تسمه 5 st37 نوردی 6سانتی 5میل خرید به صرفه 6
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

تسمهck45

نام محصول سایز سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
تسمه ck45 ماشینکاری7سانتی 10میل خرید به صرفه 80mm 7
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

تسمهst52

نام محصول سایز سایز سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
سمه st527 ضخامت 5میل عرض 80میلیمتر 6متری خرید به صرفه mm10*10 20*20 5
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

چهارپهلو ترانس

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
چهارپهلو ترانس 20در20 شاخه 6متری خرید به صرفه 20در20
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

چهارپهلو ck45

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
چهارپهلو ck45 شاخه 6متری 10در10 میلی متر mm10*10
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

چهارپهلو st52

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
چهارپهلو 35در35 st52 خرید به صرفه 35*35
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

پشم سنگ

نام محصول تولیدکننده ضخامت عرض واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
پشم سنگ 2 اینچ دانسیته 30 روکش آلومینیوم سپاهان خرید به صرفه صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 2 اینچ دانسیته 30 کاغذی سپاهان صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 1اینچ دانسیته 80 تخته ای سپاهان صنایع عایق سپاهان 1 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
پشم سنگ 2اینچ دانسیته 50 تخته ای سپاهان صنایع عایق سپاهان 2 1/2 مترمربع
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

گریتینگ

نام محصول سایز قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
فروش انواع گریتینگ تمام ابعاد
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

لوله درز مستقیم صنعتی

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)</