دسترسی سریع
توان آور آسیا
توان آور آسیا
توان آور آسیا
تاسیس تاسیس: مکان
محصولات
ورق قلع اندود
نام محصول ضخامت حالت کارخانه ابعاد قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/17 توان آور آسیا 801*924 خرید به صرفه 0/17 شیت توان آور آسیا 801*924
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/17 توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ 0/17 شیت توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/18 توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ 0/18 شیت توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/18 توان آور آسیا ۸۰۱*۹۲۴ 0/18 شیت توان آور آسیا ۸۰۱*۹۲۴
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو
آدرس روی نقشه
توضیحات
ارسال نظر جدید