دسترسی سریع
شکفته یزد (کبکان)
شکفته یزد (کبکان)
شکفته یزد (کبکان)
تاسیس تاسیس: مکان
محصولات
نبشی
نام محصول ضخامت وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
نبشی 2.5*30*30 فولاد کبکان 2/5 0 صنایع فولاد کبکان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 3*40*40 فولاد کبکان 3 0 صنایع فولاد کبکان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
نبشی 4*40*40 فولاد کبکان 4 0 صنایع فولاد کبکان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی
نام محصول سایز وزن نام تولیدکننده طول (متر) قیمت آخرین بروز رسانی
ناودانی 10 کوتاه شکفته یزد 10 0 شکفته یزد 6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 10 بلند شکفته یزد 10 0 شکفته یزد 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 12 کوتاه شکفته یزد 12 0 شکفته یزد 6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 12 بلند شکفته یزد 12 0 شکفته یزد 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 14 کوتاه شکفته یزد 14 0 شکفته یزد 6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 14 بلند شکفته یزد 14 0 شکفته یزد 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 16 بلند شکفته یزد 16 0 شکفته یزد 12
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ناودانی 16 کوتاه شکفته یزد 16 0 شکفته یزد 6
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو
آدرس روی نقشه
توضیحات
ارسال نظر جدید