دسترسی سریع
فولاد آلیاژی ایران
فولاد آلیاژی ایران فولاد آلیاژی ایران

قیمت میلگرد فولاد آلیاژی ایران

محصولات فولاد آلیاژی ایران
نوع انواع میلگرد نام محصولتولیدکنندهسایزاستاندارد قیمت کارخانه
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 12 ساده A1 آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران12A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 16 ساده A1 آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران16A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 18 ساده A1 آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران18A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 20 ساده A1 آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران20A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 22 ساده A1 آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران22A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 25 ساده A1 آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران25A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 28 ساده A1 آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران28A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 32 ساده A1 آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران32A1
نوع انواع میلگرد نام محصولتولیدکنندهسایزاستانداردوزن قیمت کارخانه
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 12 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران12A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 14 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران14A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 16 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران16A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 18 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران18A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 20 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران20A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 22 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران22A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 25 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران25A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 28 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران28A30لطفا تماس بگیرید
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 32 A3 فولاد آلیاژی ایرانفولاد آلیاژی ایران32A30لطفا تماس بگیرید
پرسش های متداول

پرسش و پاسخ

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.نظرات کاربران

نظرات کابران

نظری جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ارسال نظر

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

دیگر بخش های سایت
t>