دسترسی سریع
فولاد خرمدشت تاکستان
فولاد خرمدشت تاکستان فولاد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

محصولات فولاد خرمدشت تاکستان
نوع انواع میلگرد نام محصولتولیدکنندهسایزاستانداردوزن قیمت کارخانه
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 10 A2 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان10A20
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 10 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان10A30
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 12 A2 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان12A20
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 12 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان12A30
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 14 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان14A20
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 16 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان16A30
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 18 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان18A30
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 20 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان20A30
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 22 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان22A30
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 24 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان24A30
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 25 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان25A30
میلگرد آجدارمیلگرد آجدار 28 A3 فولاد خرمدشت تاکستانفولاد خرمدشت تاکستان28A30
پرسش های متداول

پرسش و پاسخ

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.نظرات کاربران

نظرات کابران

نظری جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ارسال نظر

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

دیگر بخش های سایت
t>