فولاد شمس گل آذین
فولاد شمس گل آذین
تاسیس تاسیس: مکان
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

قیمت میلگرد ساده

نام محصول سایز استاندارد تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 35 ساده A1 گل آذین 35 َA1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 40 ساده A1 گل آذین 40 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 45 ساده A1 گل آذین 45 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 50 ساده A1 گل آذین 50 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 60 ساده A1 گل آذین 60 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 55 ساده A1 گل آذین 55 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 65 ساده A1 گل آذین 65 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 70 ساده A1 گل آذین 70 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 75 ساده A1 گل آذین 75 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 80 ساده A1 گل آذین 80 A1 فولاد شمس گل آذین
%-∞ 0
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 85 ساده A1 گل آذین 85 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 90 ساده A1 گل آذین 90 A1 فولاد شمس گل آذین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ویدیو
آدرس روی نقشه
توضیحات

قیمت روز میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین

کارشناسان فروش
مطالب مرتبط
ارسال نظر جدید