دسترسی سریع
مهیار اردبیل
مهیار اردبیل
مهیار اردبیل
تاسیس تاسیس: مکان
محصولات
میلگرد آجدار
نام محصول سایز استاندارد وزن تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
میلگرد 8 مهیار اردبیل A3 8 A3 0 مهیار اردبیل
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 8 مهیار اردبیل A2 8 A2 0 مهیار اردبیل
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
میلگرد 10 مهیار اردبیل A3 10 A3 0 مهیار اردبیل
14,270 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 10 مهیار اردبیل A2 10 A2 0 مهیار اردبیل
14,120 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 12 مهیار اردبیل A2 12 A3 0 مهیار اردبیل
14,190 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 12 مهیار اردبیل A2 12 A2 0 مهیار اردبیل
14,070 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 14 مهیار اردبیل A3 14 A3 0 مهیار اردبیل
14,020 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 16 مهیار اردبیل A3 16 A3 0 مهیار اردبیل
14,020 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 18 مهیار اردبیل A3 18 A3 0 مهیار اردبیل
14,020 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 20 مهیار اردبیل A3 20 A3 0 مهیار اردبیل
14,020 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 22 مهیار اردبیل A3 22 A3 0 مهیار اردبیل
14,020 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 25 مهیار اردبیل A3 25 A3 0 مهیار اردبیل
14,020 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 28 مهیار اردبیل A3 28 A3 0 مهیار اردبیل
14,020 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
میلگرد 32 مهیار اردبیل A3 32 A3 0 مهیار اردبیل
14,020 تومان
نمودار 14:58 1400/02/21
ویدیو
آدرس روی نقشه
توضیحات
ارسال نظر جدید