دسترسی سریع
نورد فولاد آیین صنعت
نورد فولاد آیین صنعت نورد فولاد آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده نورد فولاد آیین صنعت

محصولات نورد فولاد آیین صنعت
نوع انواع میلگرد نام محصولتولیدکنندهسایزاستاندارد قیمت کارخانه
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 12 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت12A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 14 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت14A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 16 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت16A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 18 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت18A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 20 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت20A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 22 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت22A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 25 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت25A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 28 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت28A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 30 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت30A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 32 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت32A1
میلگرد ساده و حرارتیمیلگرد 36 ساده A1 آیین صنعتنورد فولاد آیین صنعت36A1
پرسش های متداول

پرسش و پاسخ

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.نظرات کاربران

نظرات کابران

نظری جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ارسال نظر

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

دیگر بخش های سایت
t>