دسترسی سریع
وارداتی قزاق
وارداتی قزاق وارداتی قزاق

قیمت ورق گالوانیزه وارداتی قزاق

محصولات وارداتی قزاق
نوع انواع ورق سرد و پوششی نام محصولتولیدکنندهضخامت قیمت کارخانه
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 0/6 رول 1250 وارداتی قزاقوارداتی قزاق0/6
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 0/9 رول 1250 وارداتی قزاقوارداتی قزاق0/9
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 1 رول 1000 وارداتی قزاقوارداتی قزاق1
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 1 رول 1250 وارداتی قزاقوارداتی قزاق1
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 1/25 رول 1000 وارداتی قزاقوارداتی قزاق1/25
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 1/25 رول 1250 وارداتی قزاقوارداتی قزاق1/25
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 1/5 رول 1000 وارداتی قزاقوارداتی قزاق1/5
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 1/5 رول 1250 وارداتی قزاقوارداتی قزاق1/5
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 2 رول 1000 وارداتی قزاقوارداتی قزاق2
ورق گالوانیزهورق گالوانیزه 2 رول 1250 وارداتی قزاقوارداتی قزاق2
پرسش های متداول

پرسش و پاسخ

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.نظرات کاربران

نظرات کابران

نظری جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ارسال نظر

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

دیگر بخش های سایت
t>