مقالات دانشنامه نبشی
شکل ظاهری و روش تولید نبشی و سپری با یکدیگر متفاوت است و به همین دلیل کاربردهای متفاوتی داشته و درنتیجه تقاضای آن‌ها در بازار یکسان نیست.
آیا می‌دانید نبشی و ناودانی چه نقشی در تأمین ایمنی سازه ایفا می‌کنند؟ نبشی کشی چگونه انجام می‌شود و چه ضوابطی دارد؟
آیا با 2 روش اصلی تولید نبشی آشنایی دارید؟ آیا می دانید به غیر از فولاد، نبشی با چه مواد دیگری ساخته می‌شود؟