آخرین اخبار
بحث‌ها و نسخه‌پیچی‌هایی که برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند، به معنای بازگشت به قیمت‌گذاری، دستوری است و نتیجه گریزناپذیر آن، ایجاد تشنج در بازار است.
کارشناس اقتصادی، سید محمودی اصل با اشاره به اینکه بورس کالا، بستری کاملا رقابتی و شفاف است، بیان کرد که رانت، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.