تیرآهن معمولی (IPE)
بهترین قیمت بازار
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 18 ذوب آهن بنگاه ارسال سریع 18 ذوب آهن اصفهان
3,376,147 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
تیرآهن 20 ذوب بنگاه ارسال سریع 20 ذوب آهن اصفهان
4,513,761 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
تیرآهن 22 ذوب آهن بنگاه فروش ویژه 22 ذوب آهن اصفهان
5,559,633 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
تیرآهن 20 فایکو سنگین فروش ویژه 20 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
4,082,569 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 14 صنعت ماهان خرید به صرفه 14 صنعت ماهان
1,880,000 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 16 صنعت ماهان خرید به صرفه 16 صنعت ماهان
2,568,807 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
مشخصات محصول
تیرآهن معمولی (IPE)
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: 30 دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون: : دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه: : دارد
امکان صدور فاکتور رسمی: : دارد
محصولات
سایز 8
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 8 ترک سبک 8 وارداتی ترک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 8 ترک سنگین 8 وارداتی ترک
1,467,890 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 10
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 10 ترک سبک 10 وارداتی ترک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 10 ترک سنگین 10 وارداتی ترک
1,926,606 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 12
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 12 گروه ملی کوثر اهواز 12 گروه ملی صنعت فولاد ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 12 ترک 12 وارداتی ترک
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 14
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 14 ذوب آهن کارخانه 14 ذوب آهن اصفهان
14,267 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 14 ذوب آهن بنگاه ارسال سریع 14 ذوب آهن اصفهان
2,201,835 تومان
نمودار 17:12 1400/03/25
تیرآهن 14 ظفر بناب خرید به صرفه 14 ظفر بناب
14,312 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 14 گروه ملی کوثر اهواز 14 گروه ملی صنعت فولاد ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 14 ناب تبریز 14 ناب تبریز
14,100 تومان
نمودار 16:43 1400/02/22
تیرآهن 14 فایکو سنگین 14 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
1,944,955 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 14 فایکو سبک 14 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
14,170 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 14 فابریک کرمانشاه 14 سیما جهان فولاد کرمانشاه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 14 سبک غرب کرمانشاه 14 سیما جهان فولاد کرمانشاه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه 14 سیما جهان فولاد کرمانشاه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 14 یزد احرامیان 14 یزد احرامیان
13,700 تومان
نمودار 15:44 1400/02/05
تیرآهن 14 صنعت ماهان خرید به صرفه 14 صنعت ماهان
1,880,000 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 14 فردوس باختر ارومیه 14 فردوس باختر
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 14 البرز غرب 14 مجتمع فولاد البرز غرب
14,312 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 14 ماهکار سبک 14 ماهکار اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 14 ماهکار سنگین 14 ماهکار اشتهارد
14,600 تومان
نمودار 16:37 1400/03/01
تیرآهن 14 فولاد اشتهارد 14 کارخانه فولاد اشتهارد
14,600 تومان
نمودار 16:37 1400/03/01
تیرآهن 14 صبح پارسیان 14 صنایع فولاد صبح پارسیان
15,000 تومان ^ 15000 تومان
نمودار 8:24 1400/03/11
سایز 16
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 16 ذوب آهن کارخانه ارسال سریع 16 ذوب آهن اصفهان
14,496 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن16ذوب آهن بنگاه 16 ذوب آهن اصفهان
2,733,945 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
تیرآهن 16 گروه ملی کوثر اهواز 16 گروه ملی صنعت فولاد ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 16 ناب تبریز 16 ناب تبریز
14,490 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 16 فایکو سنگین 16 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
2,522,936 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 16 فایکو سبک 16 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه 16 سیما جهان فولاد کرمانشاه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 16 یزد احرامیان 16 یزد احرامیان
17,248 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 16 صنعت ماهان خرید به صرفه 16 صنعت ماهان
2,568,807 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 16 ماهکار 16 ماهکار اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 16 فولاد اشتهارد 16 کارخانه فولاد اشتهارد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 18
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 18 ذوب آهن کارخانه 18 ذوب آهن اصفهان
14,679 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 18 ذوب آهن بنگاه ارسال سریع 18 ذوب آهن اصفهان
3,376,147 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
تیرآهن 18 گروه ملی کوثر اهواز 18 گروه ملی صنعت فولاد ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 18 ناب تبریز 18 ناب تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 18 فایکو سنگین 18 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 18 فایکو سبک 18 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 18 یزد احرامیان 18 یزد احرامیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 18 صنعت ماهان 18 صنعت ماهان
3,073,394 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
سایز 20
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 20 ذوب آهن کارخانه 20 ذوب آهن اصفهان
16,331 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 20 ذوب بنگاه ارسال سریع 20 ذوب آهن اصفهان
4,513,761 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
تیرآهن 20 ظفر بناب 20 ظفر بناب
15,642 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 20 سبک گروه ملی کوثر اهواز 20 گروه ملی صنعت فولاد ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 20 گروه ملی کوثر اهواز 20 گروه ملی صنعت فولاد ایران
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 20 فایکو سبک 20 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 20 آریان فولاد 20 آریان فولاد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 20 یزد احرامیان 20 یزد احرامیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
تیرآهن 20 فایکو سنگین فروش ویژه 20 فولاد البرز ایرانیان(فایکو)
4,082,569 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 22
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 22 ذوب آهن کارخانه فروش ویژه 22 ذوب آهن اصفهان
17,248 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 22 ذوب آهن بنگاه فروش ویژه 22 ذوب آهن اصفهان
5,559,633 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
تیرآهن 22 یزد احرامیان 22 یزد احرامیان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
سایز 24
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 24 ذوب آهن کارخانه 24 ذوب آهن اصفهان
17,248 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 24 ذوب آهن بنگاه 24 ذوب آهن اصفهان
6,477,064 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
سایز 27
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 27 ذوب آهن کارخانه 27 ذوب آهن اصفهان
16,147 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
تیرآهن 27 ذوب آهن بنگاه 27 ذوب آهن اصفهان
7,192,661 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
سایز 30
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 30 ذوب آهن بنگاه 30 ذوب آهن اصفهان
8,678,899 تومان
نمودار 13:14 1400/03/26
تیرآهن 30 ذوب آهن کارخانه 30 ذوب آهن اصفهان
17,248 تومان
نمودار 13:45 1400/03/27
سایز 33
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 33 روسیه 33 وارداتی روسیه
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 33 کره 33 وارداتی کره
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 36
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 36 روسیه 36 وارداتی روسیه
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 36 کره 36 وارداتی کره
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 40
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 40 روسیه 40 وارداتی روسیه
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 40 کره 40 وارداتی کره
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 45
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 45 روسیه 45 وارداتی روسیه
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 45 کره 45 وارداتی کره
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 50
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 50 روسیه 50 وارداتی روسیه
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 50 کره 50 وارداتی کره
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 55
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 55 روسیه 55 وارداتی روسیه
32,120 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 55 کره 55 وارداتی کره
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
سایز 60
نام محصول سایز تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
تیرآهن 60 روسیه 60 وارداتی روسیه
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
تیرآهن 60 کره 60 وارداتی کره
32,111 تومان
نمودار 15:31 1400/03/26
توضیحات

قیمت تیرآهن

در طول قرن بیستم، میان بتن‌آرمه و تیرآهن، رقابت پایاپایی برقرار بود؛ اما در اواخر دهه‌ی 1930، با پیشرفت و تغییر شکل ظاهری سازه‌ها، تیرآهن به یکی از پروفیل‌های مهم در صنایع مختلف بدل شد. در حال حاضر، تیرآهن از مهم‌ترین المان‌ها در ساختمان‌سازی محسوب می‌شود که وظیفه آن تحمل نیرو و بار وارده بر سازه است. گرچه قیمت تیرآهن نسبت به بتن‌آرمه بیشتر است؛ اما ساخت سازه‌های فولادی در مدت‌زمان کمتری نسبت به سازه بتنی طول می‌کشد.

استفاده از این مقطع فولادی با مزایا و معایبی همراه است. از مزایای استفاده از تیرآهن در سازه‌ می‌توان به امکان توسعه سازه پس از اتمام، سرعت‌بالا در اجرا و نصب، کاربرد در ارتفاعات و اشغال فضای کم‌تر نسبت به بتن اشاره کرد.

در مقابل، معایب این محصول عبارت‌اند از کاهش مقاومت سازه با افزایش دما، تمایل قطعات فشاری به کمانش و امکان خوردگی در مقابل عوامل جوی که هزینه نگهداری و محافظت آن نیز چندان مقرون‌به‌صرفه نیست.


مراحل ساخت تیرآهن:

برای تولید تیرآهن پس از گرم کردن شمش‌ها در کوره‌ای با دمای 1100 درجه سانتی‌گراد، آن‌ها را روی رول‌های مخصوص قرار داده و وارد مرحله رافینگ می‌شوند تا در 3 مرحله از قطر آن‌ها کاسته شده و به طولشان اضافه گردد. سپس شمش‌ها را وارد قفسه‌های نورد متشکل از 10 تا 18 استند با کالیبر مشخص کرده و در نهایت نیز محصول تولیدشده را در طول‌های مشخص برش داده و بسته‌بندی می‌کنند.

 

با روش‌های برش تیرآهن آشنا شوید

برش تیرآهن به 2 روش صورت می‌گیرد:

 

 1. برش به روش کوپال با استفاده از دستگاه قطع کن  برش گیوتینی صورت می‌گیرد. این دستگاه امکان برش انواع پروفیل‌های فولادی در امتداد خط منکسر را دارد.
 2. برش به روش برنول یا هوا برش: این نوع برش توسط لوله‌ی برنول که شعله‌ی بنفش‌رنگی متشکل از گاز استیلِن و اکسیژن را منتشر می‌کند، صورت می‌گیرد.

 

کاربرد تیرآهن معمولی (IPE):

کاربرد اصلی تیرآهن در سازه‌ها، اسکلت فلزی است و کاربرد آن در ستون‌، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف و پل‌های لانه‌زنبوری است. در ایران معمولاً برای ستون‌ها از تیرآهن‌های I دوبل یا بال‌پهن‌های تکی استفاده می‌شود. به‌طورکلی تیرآهن‌ها بر اساس نوع کارکرد به 3 دسته تقسیم می‌‌شوند:

 1. تیرآهن اصلی: به ستون‌ وصل می‌شود.
 • وظیفه‌ی اصلی: انتقال بار از تیرهای فرعی به سمت ستون‌ها
 1. تیرهای فرعی: به تیرهای اصلی وصل می‌شود.
 • وظیفه‌ی اصلی: انتقال بار به تیر اصلی
 1. تیر کلاف: به دو تیر عرضی که در سقف و خرپای ستون‌ها قرار دارند متصل می‌شود.
 • وظیفه‌ی اصلی: انتقال بار تیر عرضی به ستون‌ها

 

چند نوع تیرآهن داریم؟

تیرآهن اساسی‌ترین بخش اسکلت ساختمانی است که با استانداردهای مختلفی ازجمله اروپایی-ایرانی، چینی-روسی و بال‌پهن ساخته می‌شوند. علائم اختصاری این مدل‌ها به شرح زیر است:

 

1-تیرآهن معمولی (IPE)

این تیرآهن معمولی و استاندارد طبق استاندارد اروپا تولیدشده و I شکل است. این تیرآهن ارتفاعی معادل ۸۰۶۰۰ میلی‌متر دارد و ضخامت بال‌های این نوع ثابت است. خوب است بدانید قیمت تیرآهن معمولی به‌صورت شاخه‌ای محاسبه می‌شود.

 

2-تیرآهن نرمال (INP)

این تیرآهن مطابق با استاندارد کارخانه‌های روسیه و چین تولیدشده و I شکل است. ضخامت بال این نوع تیرآهن با فاصله گرفتن از جان، کاهش‌یافته و ارتفاعی معادل ۸۰۶۰۰ میلی‌متر دارد. خوب است بدانید قیمت تیرآهن نرمال به‌صورت شاخه‌ای محاسبه می‌شود.

 

3-تیرآهن بال‌پهن (IPB)

طول بال‌ها در تیرآهن H یا تیرآهن‌های بال‌پهن نسبت به تیرآهن‌ IPE افزایش می‌یابد. برای نشان دادن این نوع تیرآهن از علامت V و برای نشان دادن سبک‌وزن بودن آن، از علامت L استفاده می‌شود و ارتفاعی معادل ۱۰۰۱۰۰۰ میلی‌متر دارد. خوب است بدانید قیمت هاش کیلویی محاسبه می‌شود.

 

مزایا و معایب تیرآهن چیست؟

استفاده از این پروفیل اساسی با مزایا و معایبی همراه است.

 

مزایای تیرآهن معمولی:

ازجمله مزایای تیرآهن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. امکان تقویت تیرآهن‌ها پس از اتمام اجرای سازه

2. امکان توسعه سازه پس از اتمام

3. امکان اتصال چندین قطعه به یکدیگر

4. امکان تهیه آسان

5. سرعت‌بالا در اجرا و نصب

6. اماکن استفاده در ارتفاع بالا

7. اشغال فضای کمتر نسبت به بتن

 

معایب تیرآهن معمولی:

تیرآهن علاوه بر تمام مزیت‌هایش، معایبی نیز دارد:

1. کاهش مقاومت سازه با افزایش دما

2. تمایل قطعات فشاری به کمانش

3. امکان خوردگی در مقابل عوامل جوی که هزینه نگهداری و محافظت آن نیز چندان مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.

 

تیرآهن لانه‌زنبوری چیست؟

ظاهر تیرآهن‌های لانه‌زنبوری طوری است که در جان تیرآهن، ذوزنقه‌هایی به شکل لانه زنبور ایجاد شده است. این تیرآهن‌ها سبک‌تر بوده و فضای مناسبی برای عبور لوله‌های برق و تأسیسات در جان خود دارند و غالباً به‌صورت کارگاهی ساخته می‌شوند.

با این کار تیرآهن لنگر خمشی بزرگ‌تری را در مقایسه با تیر نورد شده اولیه، تحمل می‌کند‌. درنهایت ارتفاع تیر افزایش پیدا کرده و درنتیجه ممان اینرسی مقطع نیز افزایش پیدا می‌کند‌. برای مثال‌، با این کار ارتفاع پروفیل IPE-18 که ۱۸ سانتی‌متر است، به ۲۷ سانتی‌متر افزایش پیدا می‌کند‌.

در ساخت تیرآهن لانه‌زنبوری ارتفاع تیر ساخته‌شده ۱/۵ برابر تیر اولیه خواهد بود.

 

نحوۀ طراحی تیرآهن لانه‌زنبوری:

تیرآهن لانه‌زنبوری یا CNP دارای خللی به شکل 6 ضلعی در داخل جان خود است. برای اجرای این طرح ابتدا جان تیرآهن را به‌صورت زیگزاگ بریده و سپس دو قطعه را به‌اندازه یک دندانه نسبت به هم جابجا کرده و با استفاده از جوش نفوذی اتصال کامل می‌شود. زاویه برش a ارتفاع تیر و شکل حفرۀ ایجادشده در جان تیرآهن را مشخص می‌کند که اغلب مابین ۴۵ تا ۶۰ درجه متغیر خواهد بود.

 

مزایای تیرآهن لانه‌زنبوری یا تیرآهن CNP:

مزایای تیرآهن لانه‌زنبوری عبارت است از:

1. نسبت به کارایی‌اش بسیار مقرون‌به‌صرفه است.

2. تحمل بار بیشتری دارد.

3. در برابر بارهای وارده مقاومت بالایی دارد.

4. استحکام و تحمل بار بالاتری نسبت به تیرآهن‌های معمولی با وزن مشابه دارد.

5. تحمل بار خمشی بیشتری را خواهد داشت.

6. به دلیل شکل ظاهری و مزایای ذکرشده در بالا در بسیاری از صنایع کاربرد دارد.

 

معایب تیرآهن لانه‌زنبوری:

ازجمله معایب تیرآهن لانه‌زنبوری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. احتمال تخریب تیرآهن زیر بار واردشده با کوچک‌ترین اشتباه در اصول به‌کارگیری محصول

2. کاهش مقاومت برشی به دلیل وجود حفره‌ها در جان تیر (برای حل این مشکل در برخی مواقع حفره‌ها را با صفحه‌های فلزی پر می‌کنند).

 

 قیمت تیرآهن 14 و قیمت تیرآهن 18 چقدر است؟

میزان تقاضا و عرضه، نوسانات نرخ ارز، برند تولیدکننده و قیمت مواد اولیه در تعیین قیمت روز تیرآهن تأثیر مستقیم دارد. برای ارزیابی کلی در نظر داشته باشید که قیمت تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان یکی از بالاترین قیمت‌های برندهای مختلف تیرآهن در ایران محسوب می‌شود. برای اطمینان می توانید قیمت تیرآهن اصفهان 14 را در سایت ما ببینید و با دیگر برندها مثل قیمت تیرآهن 14 اهواز مقایسه کنید.

کارشناسان ما در آسرون در خدمت شما هستند تا در صورت داشتن سؤالی درباره قیمت امروز تیرآهن 14، شما را راهنمایی کنند.


وزن تیرآهن‌

یکی از مراجع مهم برای تعیین استاندارد وزن تیرآهن در دنیا، جدول وزنی اشتال است؛ اما باید بدانید اغلب هرچه وزن تیرآهن بیشتر باشد آن محصول تحمل بار بیشتری را دارد. به‌طور مثال وزن قابل‌تحمل تیرآهن با سایز 16 بیشتر از تیرآهن با سایز 14 است. جالب است بدانید قیمت تیرآهن 14 کمتر از هر شاخه تیرآهن 16 است. قیمت امروز تیرآهن 14 اصفهان را در سایت آسرون ببینید و آن را با قیمت تیرآهن 16 مقایسه کنید.

 

تولیدکنندگان تیرآهن

مهم‌ترین کارخانه تولید تیرآهن در ایران، کارخانه ذوب‌آهن اصفهان است. تولیدات این کارخانه کیفیت بالا و قابل قبولی دارد. ازجمله کارخانه‌ها تولیدی تیرآهن عبارت‌اند از:

 1. شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (تیرآهن 12 تا 30 و تیرآهن‌ها سبک و سنگین) 
 2. شرکت فولاد ناب تبریز (تیرآهن نیمه سبک و تیرآهن سنگین اروپائی-شما می توانید قیمت تیرآهن 14 تبریز را در بالای همین صفحه مشاهده کنید.)
 3. شرکت فولاد خوزستان (تیرآهن 14 و تیرآهن 16)
 4. جهان فولاد غرب کرمانشاه (تیرآهن ۱۴ و تیرآهن ۱۶ با گرید st37)
 5. مجتمع فولاد صنعت بناب-شاهین بناب (تیرآهن ۱۴ تا با گرید st37 و st44 و تیرآهن نیمه سبک)
 6. شرکت نورد آریان فولاد بوئین‌زهرا (تیرآهن از سایز 14 تا 27)
 7. کارخانه فولاد البرز ایرانیان-فایکو (تیرآهن در سایزهای 14 تا 24)
 8. مجتمع فولاد ظفر بناب (جهت مشاهده قیمت تیرآهن 14 بناب روی متن لینک شده کلیک کنید)
 9. نورد فولاد یزد احرامیان (تیرآهن در سایزهای 14 تا 22)
 10. شرکت صنعتی ماهکار فلز-فولاد اشتهارد (تیرآهن IPE سایز 14 و 20)
 11. مجتمع پروفیل صنعت ماهان (تیرآهن IPE سایز 14 تا 18)

 

قیمت تیرآهن 14 اصفهان مرجع قیمت تیرآهن در بازار به شمار می‌رود. قیمت تیرآهن 14 فایکو کمی پایین‌تر از تیرآهن اصفهان بوده اما از کیفیت مناسبی برخوردار است.

 

قیمت تیرآهن 14 امروز

قیمت‌ تیرآهن 14 کارخانه‌های مختلف به‌صورت روزانه در این صفحه به‌روز رسانی می‌شود. اگر قصد خرید تیرآهن را دارید، برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 43000023-021 تماس حاصل فرمایید، کارشناسان آسرون پاسخگوی شما هستند.

کارشناسان فروش
فرایند خرید
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
آسرون با شما
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

بله ، همه قیمت ها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و در صورت بارگیری از درب کارخانه هیچگونه هزینه اضافی به فاکتور اضافه نخواهد شد.

پاسخ :

حداقل سفارش برای بارگیری از کارخانه 10 تن می باشد

پاسخ :

خرید از کارخانه‌های مربوطه به صورت ارسال سفارش کالای درخواستی خریدار می‌باشد. ارسال در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می گیرد تحویل آن از 2 روز الی یک هفته کاری زمان میبرد.

پاسخ :

ارسال کالای شما درآسرون در یک فرایند منظم انجام و پیگیری می‌شود. ارسال توسط بخش باربری، با هماهنگی با خریداران عزیز به تمامی نقاط کشور توسط تریلی به صورت شاخه‌های 12 متری ارسال می‌گردد.

پاسخ :

خیر ولی در کارگاه آسرون تمامی خدمات برشکاری انجام میشود.

نظرات
علي دستياري
علي دستياري
1400/03/23
آيا قيمت ها آپديت و بروز هست؟
مدیر سایت
مدیر سایت
در کنار هر محصول تاريخ بروزرساني قيمت درج شده
خانلري
خانلري
1400/03/10
محل بارگيري تا محل تخليه کرايه چقدر است؟
مدیر سایت
مدیر سایت
بسته به مقدار و نوع و اندازه بار و مسافت تا محل تخليه متفاوت مي باشد
ارسال نظر جدید