لوله استیل


بهترین قیمت لوله استیل در بازار

نام محصول رده آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱ اینچ رده ۱۰ خرید به صرفه 10 1/4841 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مشخصات لوله استیل
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

درباره آسرون
محصولات

قیمت لوله استیل رده 10

نام محصول رده آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 12 اینچ رده ۱۰ 10 316 12 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 20 اینچ رده ۱۰ 10 316 20 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 10 اینچ رده ۱۰ 10 316 10 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 6 اینچ رده ۱۰ 10 316 6 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 16 اینچ رده ۱۰ 10 316 16 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 3 اینچ رده ۱۰ 10 316 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز1/2 اینچ رده ۱۰ 10 316 1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1/2-1 اینچ رده ۱۰ 10 316 1-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 8 اینچ رده ۱۰ 10 316 8 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 4 اینچ رده ۱۰ 10 316 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز2 اینچ رده ۱۰ 10 316 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز ۱ اینچ رده ۱۰ 10 316 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1/4-1 اینچ رده ۱۰ 10 316 1-1/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/4-1 اینچ رده ۱۰ 10 304 1-1/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 10 اینچ رده ۱۰ 10 304 10 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 18 اینچ رده ۱۰ 10 304 18 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-1 اینچ رده ۱۰ 10 304 1-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده 80 10 304 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده ۱۰ 10 304 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 8 اینچ رده ۱۰ 10 304 8 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1 اینچ رده ۱۰ 10 304 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3/4 اینچ رده ۱۰ 10 304 3/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 2 اینچ رده ۱۰ 10 304 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده ۱۰ 10 304 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 12 اینچ رده ۱۰ 10 304 12 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 6 اینچ رده ۱۰ 10 304 6 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 اینچ رده ۱۰ 10 304 1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ 5 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 5 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ 4 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز 3 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز 2 اینچ رده ۱۰ 10 1/4841 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱ اینچ رده ۱۰ خرید به صرفه 10 1/4841 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله استیل رده 20

نام محصول رده آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 12 اینچ رده 20 20 316 12 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله استیل رده 40

نام محصول رده آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 8 اینچ رده 40 40 316 8 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1 اینچ رده 40 40 316 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 6 اینچ رده 40 40 316 6 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1/2 اینچ رده 40 40 316 1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 2 اینچ رده 40 40 316 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶سایز 1/2-2 اینچ رده 40 40 316 1-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 3/4 اینچ رده 40 40 316 3/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-2 اینچ رده 40 40 304 2-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 اینچ رده 40 40 304 1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1 اینچ رده 40 40 304 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 6 اینچ رده 40 40 304 6 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 2 اینچ رده 40 40 304 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/4-1 اینچ رده 40 40 304 1-1/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده 40 40 304 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 5 اینچ رده 40 40 304 5 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-1 اینچ رده 40 40 304 1-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده 40 40 304 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله استیل رده 80

نام محصول رده آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 3 اینچ رده 80 80 316 3 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۱۰ 80 316 1 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1/2 اینچ رده 80 80 316 1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 -1 اینچ رده 80 80 304 1-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 2 اینچ رده 80 80 304 2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 5 اینچ رده 80 80 304 5 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 اینچ رده 80 80 304 1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/4-1 اینچ رده 80 80 304 1-1/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده 80 80 304 4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3/4 اینچ رده 80 80 304 3/4 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله استیل رده 304

نام محصول رده آلیاژ قطرخارجی ضخامت حالت قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-2 اینچ رده ۱۰ 304 304 2-1/2 - کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت لوله استیل

 

لوله استیل چیست؟

استیل همان فولاد بوده که آلیاژی ساخته شده از پایه آهن با ترکیب کربن و دیگر عناصر است. لوله استیل هم محصولی از جنس همین آلیاژ بوده که در صنعت کاربرد فراوانی دارد. مقاومت بالا در برابر خوردگی و سایش از ویژگی‌های مهم لوله استیل به شمار می‌رود.

قیمت لوله استیل بر اساس سایز، ضخامت و برند تولیدکننده تعیین می‌شود. در حال حاضر لوله‌های استیل موجود در بازار محصولات وارداتی از چین و تایوان هستند.

 

انواع لوله استیل کدام‌اند؟

انواع لوله استیل از جهت روش تولید در 2 دسته درزدار و بدون درز تولید می‌شوند. قیمت لوله استیل بدون درز از نوع درزدار بیشتر است؛ زیرا استحکام بالاتری دارد. در جدول زیر انواع لوله استیل موجود در بازار ایران را مشاهده کنید:

 

انواع لوله استیل موجود در بازار ایران

ردیف

نام

گرید

1

لوله‌ صنعتی و اینچی (پایپ)

321 – 310 – 316 – 304

2

لوله‌ صنایع غذایی و دارویی

316 – 304

3

لوله‌ دکوراتیو

201 – 304

4

تیوپ (لوله‌های بدون درز)

316 – 304

 

 

کاربردهای لوله استیل چیست؟

همان‌طور که گفته شد لوله استیل در صنایع مختلفی به کار می‌رود. صنایعی مانند:

  • > صنایع آب، گاز و پتروشیمی جهت انتقال نفت، گاز و آب در فواصل طولانی
  • > لوازم‌خانگی برای ساخت یخچال‌ها
  • > ساخت سیستم‌های گرمایشی و لوله‌کشی
  • > صنعت ساختمان‌سازی به‌عنوان عناصر پی ساختمانی به‌منظور استحکام بخشیدن به ساختمان‌های بلند
  • > صنعت حمل‌ونقل برای ساخت گاردریل
  • > سیستم تصفیه آب، فاضلاب و سیستم آب‌رسانی
  • > انتقال مواد شیمیایی و غذایی

 

لوله‌های استیل در چه سایزهایی تولید می‌شوند؟

لوله‌های استیل را بر اساس قطر بیرونی‌شان سایزبندی کرده که آن را با اندازه اسمی لوله یا  NPSمی‌شناسند. از طرفی قطر داخلی به ضخامت دیواره بستگی خواهد داشت که پارامتر مهم دیگری است که جزو مشخصات لوله‌ها محسوب می‌شود. درواقع این ضخامت دیواره است که استحکام و مقاومت لوله را تعیین می‌کند. در حال حاضر سایزهای 1 تا 30 اینچ لوله استیل با گریدهای 304 و 316 در بازار ایران موجود هستند.

 

لوله استیل ۳۰۴ با ۳۱۶لوله استیل چه فرقی دارد؟

لوله استیلی که با فولاد گرید ۳۰۴ ساخته شده باشد، ۱۸% کروم و ۸% نیکل دارد؛ درصورتی‌که لوله استیلی با گرید ۳۱۶ دارای ۱۶% کروم، ۱۰% نیکل و ۲% مولیبدن خواهد بود. لوله استیل 316 به دلیل حضور مولیبدن در برابر خوردگی در مناطق مرطوب بسیار مقاوم است.

پیشنهاد ویژه امروز
کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
نعمتی
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
تحویل از کارخانه چند روز کاری زمان میبره؟
مدیر سایت
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بستگی به کارخانه تولید کننده محصول شما و مقصد داره 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02143000023 تماس بگیرید

ارسال نظر جدید