دسترسی سریع
لوله استیل
آشنایی با لوله استیل و مشخصات فنی آن

قیمت لوله استیل

پرسش و پاسخ

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.فیلتر ها
محل بارگیری کالا

سایز

تامین کننده ها

 • بنگاه آسرون
  بنگاه آسرون

لوله استیل

لوله استیل بنگاه آسرونتاریخ بروزرسانی امروز
 • نام محصول

  رده

  آلیاژ

  قطرخارجی

  ضخامت

  حالت

  قیمت درب کارخانه

  توضیحات بیشتر

 • لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز ۱ اینچ رده ۱۰

  10
  1/4841
  1
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز 2 اینچ رده ۱۰

  10
  1/4841
  2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ سایز 3 اینچ رده ۱۰

  10
  1/4841
  3
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ 4 اینچ رده ۱۰

  10
  1/4841
  4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ 5 اینچ رده ۱۰

  10
  1/4841
  5
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 6 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  6
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 12 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  12
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 2 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده 40

  40
  304
  3
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3/4 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  3/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  1
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 8 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  8
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  3
  -
  کیلوگرم
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده 80

  10
  304
  3
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-1 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  1-1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 18 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  18
  -
  کیلوگرم
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3/4 اینچ رده 40

  40
  304
  3/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 10 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  10
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3/4 اینچ رده 80

  80
  304
  3/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-1 اینچ رده 40

  40
  304
  1-1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده 80

  80
  304
  4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/4-1 اینچ رده 80

  80
  304
  1-1/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 5 اینچ رده 40

  40
  304
  5
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 4 اینچ رده 40

  40
  304
  4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/4-1 اینچ رده 40

  40
  304
  1-1/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 اینچ رده 80

  80
  304
  1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/4-1 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  1-1/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 2 اینچ رده 40

  40
  304
  2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-2 اینچ رده ۱۰

  304
  304
  2-1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 6 اینچ رده 40

  40
  304
  6
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 5 اینچ رده 80

  80
  304
  5
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1 اینچ رده 40

  40
  304
  1
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 2 اینچ رده 80

  80
  304
  2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 -1 اینچ رده 80

  80
  304
  1-1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2 اینچ رده 40

  40
  304
  1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 3 اینچ رده ۱۰

  10
  304
  3
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ سایز 1/2-2 اینچ رده 40

  40
  304
  2-1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1/4-1 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  1-1/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1/2 اینچ رده 80

  80
  316
  1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی سایز ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۱۰

  80
  316
  1
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 3/4 اینچ رده 40

  40
  316
  3/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶سایز 1/2-2 اینچ رده 40

  40
  316
  1-1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز ۱ اینچ رده ۱۰

  10
  316
  1
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز2 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 2 اینچ رده 40

  40
  316
  2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 4 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 8 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  8
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1/2 اینچ رده 40

  40
  316
  1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 3 اینچ رده 80

  80
  316
  3
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1/2-1 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  1-1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز1/2 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  1/2
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 3 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  3
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 16 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  16
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 6 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  6
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 10 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  10
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 20 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  20
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 12 اینچ رده ۱۰

  10
  316
  12
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 12 اینچ رده 20

  20
  316
  12
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 6 اینچ رده 40

  40
  316
  6
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 1 اینچ رده 40

  40
  316
  1
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 3/4 اینچ رده 40

  40
  316
  3/4
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
 • لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ سایز 8 اینچ رده 40

  40
  316
  8
  -
  کیلوگرم
  تومان
  13:42 1399/10/15
درحال بارگذاری محصولات بیشتر...
میلگرد
تیرآهن
نبشی
ناودانی
قوطی و پروفیل
ورق
لوله فولادی
سایر محصولات

نظرات کابران

نظری جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ارسال نظر

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نمایید.

مطالب مرتبط