لوله اسپیرال


بهترین قیمت لوله اسپیرال در بازار

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 4 میل تست آب 6 متری خرید به صرفه 10 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
مشخصات لوله اسپیرال
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

درباره آسرون
محصولات

قیمت لوله اسپیرال سایز 10

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 8 میل تست آب 6 متری 10 8 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 6 میل تست آب 6 متری 10 6 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 5 میل تست آب 6 متری 10 5 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 10 اینچ با ضخامت 4 میل تست آب 6 متری خرید به صرفه 10 4 6 متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 12

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 5 میل تست آب 6 متری 12 5 6متری کیلوگرم
24,500
2205 11:49 1400/09/15 نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 6 میل تست آب 6 متری 12 6 6متری کیلوگرم
24,500
2205 11:49 1400/09/15 نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 10 میل تست آب 6 متری 12 10 6متری کیلوگرم
24,680
2221 11:49 1400/09/15 نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 8 میل تست آب 6 متری 12 8 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
لوله اسپیرال 12 اینچ با ضخامت 4 میل تست آب 6 متری 12 4 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 16

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 16 اینچ 6 متری 16 - 6متری کیلوگرم
24,590
2213 11:49 1400/09/15 نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 20

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 20 اینچ 6 متری 20 - 6متری کیلوگرم
24,590
2213 11:49 1400/09/15 نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 24

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 24 اینچ 6 متری 24 - 6متری کیلوگرم
24,590
2213 11:49 1400/09/15 نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 26

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال26 اینچ 6 متری 26 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 28

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 28 اینچ 6 متری 28 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 30

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 30 اینچ 6 متری 30 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 32

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 32 اینچ 6 متری 32 - 6متری کیلوگرم
24,590
2213 11:49 1400/09/15 نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 34

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 34 اینچ 6 متری 34 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 36

نام محصول سایز سایز ضخامت ضخامت طول طول واحد واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 36 اینچ 6 متری 38 36 - - 6متری 6متری کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 38

نام محصول سایز سایز ضخامت ضخامت طول طول واحد واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 36 اینچ 6 متری 38 36 - - 6متری 6متری کیلوگرم کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 40

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 40 اینچ 6 متری 40 - 6متری کیلوگرم
18,300
1647 13:33 1399/10/16 نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 42

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 42 اینچ 6 متری 42 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 56

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 56 اینچ 6 متری 56 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 96

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 96 اینچ 6 متری 96 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت لوله اسپیرال سایز 120

نام محصول سایز ضخامت طول واحد قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
لوله اسپیرال 120 اینچ 6 متری 120 - 6متری کیلوگرم
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت لوله اسپیرال

 

لوله اسپیرال چیست؟

لوله اسپیرال نوعی لوله فولادی درزدار است که درز آن به صورت مارپیچ است. لوله اسپیرال از انواع مختلف فولاد و با ضخامت‌های مختلف تهیه می‌شود.

این لوله به 2 روش تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تولید می‌شود:

در روش تک مرحله‌ای پس از نورد ورق و شکل دادن آن به صورت مارپیچ، ابتدا دو سر ورق جوش داده شده و در انتها سطح داخلی و خارجی آن به روش زیرپودری. جوشکاری می‌شود.

در روش دو مرحله‌ای پیش از جوشکاری زیرپودری، یک مرحله دیگر جوشکاری به روش GMAW وجود دارد. روش‌های تولید لوله اسپیرال، امکان تولید آن در سایزهای بزرگ‌تر از لوله‌های درز مستقیم را فراهم نموده است.

به منظور افزایش مقاومت این نوع لوله در برابر خوردگی، به سطح داخلی و خارجی آن پوشش‌هایی از جنس اپوکسی، پلی‌اتیلن و پلی‌استر اضافه می‌شود.

 

کاربردهای لوله اسپیرال

لوله اسپیرال دارای استحکام بالایی بوده و در برابر تنش‌های بهره‌برداری مقاوم است. همچنین قابلیت خم‌کاری بیشتری نسبت به سایر لوله‌های فولادی دارد. لوله اسپیرال در موارد زیر به کار می‌رود:

  • >صنعت آب و فاضلاب
  • >ساخت پل و سازه‌های فلزی
  • >سیستم‌های تهویه HVAC یا تهویه مطبوع
  • >دفع دود و گرد و غبار
  • >جابجایی مواد فله هنگام بارگیری

 

استانداردهای ساخت لوله اسپیرال

لوله‌های اسپیرال معمولاً بر اساس استاندارد آمریکایی API Spec 5LS و استانداردهای آلمانی DIN 17172، DIN 1626 و DIN 17110 تولید می‌شوند.

 

قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال در سایزهای 10 تا 120 اینچ و ضخامت 4 تا 10 میلی‌متر در بازار موجود است. شاخه‌های این لوله معمولاً 12 متری است و قیمت آن به صورت کیلویی اعلام می‌شود. برای محاسبه قیمت لوله اسپیرال، باید وزن کل لوله را در قیمت هر کیلوگرم آن ضرب کنید.

 

خرید لوله فولادی اسپیرال

کارخانه‌های کالوپ اصفهان، خلیج فارس، ایران اسپیرال، صفا و اسپیرال آب‌رسان، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوله فولادی اسپیرال در ایران هستند.

1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه و انبار آسرون از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود

مطالب مرتبط
نظرات
احسان کرمی
شنبه 25 اردیبهشت 1400
هزینه ارسال این محصول چجوری محاسبه میشه؟
مدیر سایت
شنبه 25 اردیبهشت 1400
استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید بارگیری ارسال میشود
عبدالرضا
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سلام حداقل خرید لوله اسپیرال چقدره؟
مدیر سایت
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

صبوری
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
سلام قیمت این محصول به روزه؟
مدیر سایت
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
سلام بله
ارسال نظر جدید