ورق روغنی


در این صفحه می‌توانید قیمت روز ورق روغنی کارخانه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. علاوه بر کارخانه سازنده، انواع ورق روغنی موجود در این صفحه، بر اساس ضخامت و عرض نیز تفکیک شده است و با استفاده از این قابلیت می‌توانید در مقایسه‌تان دقیق‌تر شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، با شماره 43000023-021 تماس بگیرید.

بهترین قیمت ورق روغنی در بازار

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 2 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
%2/00 26,960
26,330
2370 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 1/5 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
%2/00- 26,220
26,960
2426 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
%0/00 26,950
26,900
2421 9:16 1400/09/17 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 1/25 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
%2/00- 25,940
26,670
2400 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 رول تهران فروش ویژه 1 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
%1/00- 25,760
26,240
2362 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 2 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1000 هفت الماس
%3/00- 25,850
26,800
2412 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 1 رول عرض 1250 هفت الماس
%0/00 25,380
25,250
2272 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون ارسال سریع 1 رول عرض 1000 هفت الماس
25,380
2284 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون خرید به صرفه 0/9 رول عرض 1250 هفت الماس
25,480
2293 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/9 رول عرض 1000 هفت الماس
%0/00 25,480
25,500
2295 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 2 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
%0/00 26,680
26,550
2390 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 1/25 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
%1/00- 25,570
25,960
2336 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/7 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
%3/00- 25,660
26,600
2394 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/7 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
%5/00- 25,660
27,020
2432 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
%2/00- 26,590
27,240
2452 11:27 1400/10/29 نمودار
مشخصات ورق روغنی
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد

تمام نکات مربوط به راهنمای خرید «ورق روغنی» از بازار
محصولات

قیمت ورق روغنی ضخامت 1

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 1 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,480
2293 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,480
2293 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون ارسال سریع 1 رول عرض 1000 هفت الماس
25,380
2284 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 1 رول عرض 1250 هفت الماس
%0/00 25,380
25,250
2272 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 رول تهران فروش ویژه 1 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
%1/00- 25,760
26,240
2362 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,760
2318 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی ضخامت 2

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 2 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,940
2335 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 2 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
%0/00 26,680
26,550
2390 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 2 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1000 هفت الماس
%3/00- 25,850
26,800
2412 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 2 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1250 هفت الماس
26,590
2393 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 2 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
26,220
2360 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 2 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
%2/00 26,960
26,330
2370 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 2 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
26,870
2418 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
%2/00- 26,590
27,240
2452 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 هفت الماس
26,770
2409 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1250 هفت الماس
26,500
2385 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
27,150
2444 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
26,870
2418 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/5 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 0/6 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,850
2326 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,850
2326 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 هفت الماس
25,760
2318 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 هفت الماس
25,760
2318 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
26,130
2352 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
26,130
2352 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/6 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/7 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
%5/00- 25,660
27,020
2432 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/7 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
%3/00- 25,660
26,600
2394 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 هفت الماس
25,570
2301 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 هفت الماس
25,570
2301 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,940
2335 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,940
2335 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0//7 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/7 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,660
2309 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,660
2309 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 هفت الماس
25,570
2301 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 هفت الماس
25,570
2301 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,110
2260 17:34 1400/05/10 نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,940
2335 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/8 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 0/9 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,570
2301 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,570
2301 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/9 رول عرض 1000 هفت الماس
%0/00 25,480
25,500
2295 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون خرید به صرفه 0/9 رول عرض 1250 هفت الماس
25,480
2293 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
25,850
2326 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
25,850
2326 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 0/9 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,660
2309 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 1/25 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
%1/00- 25,570
25,960
2336 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 هفت الماس
25,570
2301 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 هفت الماس
25,480
2293 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 1/25 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
%2/00- 25,940
26,670
2400 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
%0/00 26,950
26,900
2421 9:16 1400/09/17 نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/25 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار

قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت (تومان)
بدون ارزش افزوده
ارزش افزوده(تومان)
(9%)
آخرین بروز رسانی
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد غرب 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 فولاد غرب آسیا
25,940
2335 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد غرب 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 فولاد غرب آسیا
25,850
2326 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 هفت الماس
25,850
2326 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 هفت الماس
25,850
2326 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1000 بنگاه آسرون فروش ویژه 1/5 رول عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان
%2/00- 26,220
26,960
2426 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 فولاد مبارکه 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان
26,130
2352 11:27 1400/10/29 نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق 1/5 روغنی st12 چین 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 وارداتی چین
تماس بگیرید
- استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی، محصول فولادی مسطحی است که از ورق‌های فولادی با ضخامت بالا و تحت نورد سرد تولید می‏گردد. نورد سرد به معنای کاهش ضخامت ورق فولادی تخت فشار بالا و در دمای اتاق تا حداکثر دمای 200 درجه سانتی‌گراد است. به علت نورد سردی که روی ورق‌های روغنی صورت می‏گیرد، این ورق‌ها دارای سطح براق و کیفیت ظاهری مطلوبی هستند. ورق روغنی در مناطق مرطوب نیز قابل‌استفاده است. روکش روغنی روی سطح این ورق، عایقی برای محافظت ورق روغنی در برابر زنگ‌زدگی است. در صنایع فولاد ورق‌های سیاه به روش نورد گرم و ورق‌های روغنی با نورد سرد تولید و روانه بازار می‌شوند.
 

مراحل ساخت ورق روغنی:

ورق روغنی مبارکه یکی از معروفترین ورق های روغنی در بازار است. برای تولید ورق روغنی اصفهان در ابتدا، ورق سیاه را اسیدشویی کرده تا پولک‌ها و آلودگی‌های آن زدوده شود. حال نوبت به نوردکاری می‌رسد. این ورق به روش نورد سرد تولید می‌شود و تفاوتش با سایر ورق‌ها نیز در همین است. ورق سیاه از میان غلتک‌هایی عبور داده می‌شود تا با اعمال فشار و کشش، ضخامت آن کاهش یافته و سطح ورق روغنی یکدست و صاف شود. در مرحله بعد، آنیل‌کاری صورت می‌گیرد؛ خاصیت انعطاف‌پذیری ورق روغنی نتیجه این مرحله است. در مرحله آنیل‌کاری سطح ورق با روغن پوشانده شده و سپس در کوره مخصوص قرار داده می‌شود تا به‌صورت کویل درآید. مرحله آخر ساخت ورق روغنی پرداخت کردن است که با یک نورد سرد سطحی، سطح ورق یکنواخت و صیقلی می‌شود.

 

مشخصات ورق روغنی:

در این بخش به بررسی مشخصات ورق روغنی و تفاوت آن با ورق سیاه خواهیم پرداخت. ورق روغنی نسبت به ورق سیاه نازک‌تر بوده و به علت انجام عملیات نورد سرد از کیفیت بیشتری برخوردار است. این ورق دارای سطحی صاف و براق با پرداخت عالی و ابعاد دقیق بوده و سطح آن دچار تغییر شکل ناخواسته نمی‌شود. به همین علت معمولاً در مواردی که ورق روکار است و ظاهر کار اهمیت دارد، این نوع ورق مورداستفاده قرار می‌گیرد. ورق روغنی هم‌چنین مقاومت بسیار بالایی در مقابل فشارهای وارده داشته و قادر به تحمل وزن‌های بالا است. تولید این ورق نیز به‌آسانی و در زمان کوتاه انجام می‌شود؛ اما به دلیل کیفیت بالاتر و هزینه‌های بالای نورد سرد، قیمت آن از قیمت ورق سیاه بیشتر است.

 

کاربردهای ورق روغنی:

ورق روغنی به دلیل ویژگی‌های ظاهری، مقاومت بالا و تنوع در رنگ و اندازه‌اش، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف داشته که در لیست زیر به برخی از کاربردهای ورق روغنی اشاره می‌کنیم:

1-انواع تسمه

2-ساخت مبلمان و لوازم‌خانگی (یخچال، فریزر، اجاق‌گاز، مایکروفر و...)

3-میله و لوله فلزی 4-انواع قفل و یراق

5-پانل سازی

6-مخازن سوخت و آب و رادیاتورهای گرمایشی

7-ساخت درب و پنجره

8-تابلوسازی

9-قطعه‌سازی صنعتی

10-صنعت خودرو‌سازی و ساخت قطعات مربوط به خودرو

11-تابلوسازی

12-کابینت و قفسه ورق‌های روغنی همچنین ماده اولیه ساخت ورق گالوانیزه هم هستند.

 

انواع ورق روغنی- استانداردهای ورق روغنی:

ورق روغنی بسته به درصد عناصر موجود در آلیاژ آن (کربن، منگنز، تیتانیوم و ...) و همچنین عملیات حرارتی انجام‌شده بر روی آن‌ها دارای ویژگی‌های مختلفی است. بر همین اساس ورق‌های روغنی را به 3 دسته استاندارد زیر تقسیم می‌شوند:

 

قیمت ورق روغنی ST12 - ورق روغنی معمولی

به این دسته «ورق روغنی معمولی» هم گفته می‌شود که پرکاربردترین نوع این ورق است. ورق ST12 خاصیت شکل‌پذیری کمی دارد و کاربرد آن در مصارف صنعتی و ساختمانی جهت ساخت سازه‌های مختلف است. ضخامت‌‌های ورق روغنی ST12 عبارت‌اند از:

0.5mm، 0.6mm، 0.7mm، 0.8mm، 0.9mm، 1mm، 1.5mm، 2mm، 2.5mm و 3mm

ورق ST13- ورق روغنی نیمه‌ کشش

استاندارد بعدی ورق‌های روغنی، ورق روغنی ST13 است که «ورق روغنی نیمه کشش» هم نامیده شده و خاصیت شکل‌پذیری متوسطی دارد. موارد کاربرد ورق روغنی ST13 در سازه‌های صنعتی و ساختمانی‌ای بوده که به پرس‌کاری با عمق کم نیاز دارند.

 

ورق ST14- ورق روغنی فوق کشش

دسته آخر این ورق، ورق روغنی ST14 یا «ورق روغنی فوق کشش» بوده که جنس آن از دو نوع دیگر نرم‌تر و شکل‌پذیرتر است. به همین علت کاربرد ورق روغنی ST14 در مصارفی است که به پرس‌کاری عمیق نیاز دارند؛ مثل صنعت خودروسازی.
نکته قابل‌توجه این است که ورق‌های روغنی دارای تاریخ انقضا بوده و پس از به پایان رسیدن تاریخ‌مصرف آن‌ها در صورت پرس‌کاری پاره می‌شوند. تاریخ‌مصرف ورق ST12 تا 18 ماه پس از تولید و تاریخ‌مصرفST13 و ST14 تنها 6 الی 8 ماه پس از تولید است.

 

قیمت ورق روغنی 2 میل و 3 میل و ضخامت های دیگر

ورق روغنی از ضخامت 03/0 تا 3 میلی‌متر و به‌صورت رولی در عرض‌های 100 و 125 سانتی‌متر تولید می‌شود. ورق روغنی شیت و فابریک در 3 سایز و اندازه زیر دسته‌بندی می‌شود:

 

  • 1.1830 mm
  • 2.2440 mm
  • 3.3050 mm


قیمت ورق روغنی امروز : 

نوسانات ارز یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر قیمت ورق روغنی در بازار ایران است؛ چراکه قیمت تمامی مقاطع فولادی، ازجمله قیمت ورق روغنی از نوسانات ارز و خصوصاً قیمت دلار اثر می‌پذیرد.

  • قیمت جهانی فولاد از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت ورق روغنی است. به همین دلیل بهبود و یا افت در بازارهای جهانی فولاد می‌تواند روی کلیه محصولات فولادی در ایران ازجمله قیمت ورق روغنی هم اثرگذار باشد.
  • متناسب نبود میزان عرضه با تقاضای ورق روغنی می‌تواند روی قیمت آن اثرگذار باشد. درواقع اگر تولیدکنندگان قادر به پاسخگویی به نیاز بازار نباشند، قیمت ورق روغنی افزایش می‌یابد.
  • قیمت مواد اولیه‌ در تولید ورق روغنی هم روی قیمت ورق روغنی تأثیرگذار است. با افزایش قیمت سنگ‌آهن، تختال و ورق سیاه که ورق روغنی از آن ساخته می‌شوند، قیمت ورق روغنی هم افزایش پیدا خواهد کرد.

قیمت ورق روغنی 60 و 80 کارخانه

تولیدکنندگان داخلی ورق روغنی شامل کارخانه‌های زیر هستند:

1-ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

2-ورق روغنی کارخانه فولاد غرب

3-ورق روغنی صنایع هفت الماس قزوین

4-ورق روغنی کارخانه فولاد درخشان

...

 

در زمان خرید ورق روغنی به کیفیت آن و اصل بودنش دقت کنید؛ چراکه این دو، فاکتورهایی هستند که گرچه روی موجب افزایش قیمت ورق روغنی اثر می‌گذارند، اما در کیفیت سازه یا محصول شما بسیار اثرگذارند. برای آگاهی از قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان ، قیمت ورق روغنی هفت الماس و قیمت ورق سایر تولیدکنندگان می‌توانید با کارشناسان فروش آسرون به شماره 43000023-021 در تماس باشید.
 

 

ورق روغنی وارداتی:

ورق‌های روغنی وارداتی از کشورهای زیر وارد ایران می‌شوند:

1-MMK روسیه

2-قزاق

3-کره

4-چین

5-هند

...

 

قیمت روز ورق روغنی در بازار تهران ، مشهد ، اصفهان و ...

آسرون با ارتباط با تمامی این تولیدکنندگان، می‌تواند مناسب‌ترین قیمت روز ورق روغنی و نزدیک‌ترین کارخانه به محل پروژه‌تان را به شما معرفی نماید تا بتوانید هزینه‌های ساخت‌وساز خود را به مناسب‌ترین مقدار ممکن برسانید.

 

 

کارشناسان فروش
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول
سوالات متداول

پاسخ :

برندهای فولاد مبارکه، فولاد غرب آسیا، فولاد هفت الماس قزوین عمده برندهای موجود در فروشگاه آسرون می باشد.

پاسخ :

حداقل سفارش 300 کیلوگرم می باشد و حداکثر سفارش منوط به میزان درخواستی مشتری و موجودی انبار آسرون می باشد

پاسخ :

تمامی خدمات برشکاری، فرمینگ، نواربری، برش ابعادی، پانچ و کلیه خدمات مربوط به تولید انواع فلاشینگ را بر روی ورق روغنی به سفارش مشتریان گرامی انجام می دهد.

مطالب مرتبط
برندهای مرتبط
نظرات
منصور
پنجشنبه 10 تیر 1400
وزن همه این ورق روغنی ها آپدیت هست؟
مدیر سایت
پنجشنبه 10 تیر 1400

سلام روز خوش

بله قیمت ها بصورت روزانه آپدیت میشه

برای مشاوره رایگان لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

فرامرز علوی
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
برای خرید حتما باید از طریق سایت اقدام کنیم؟
مدیر سایت
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.
ذوقی
شنبه 25 اردیبهشت 1400
برای محصولات آهنی امکانش هست خودمون بارگیری کنیم؟
مدیر سایت
شنبه 25 اردیبهشت 1400

سلام روزتون بخیر

بله شما میتوانید با استفاده از وسیله باربری خود، تمامی محصولات آهنی را از درب انبار آسرون بارگیری کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با شماره 02143000023 تماس بگیرید

ارسال نظر جدید