دسترسی سریع
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه
بهترین قیمت بازار
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول ارسال سریع 0/5 تاراز شهرکرد
29,200 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1250 رول فروش ویژه 0/5 امیرکبیر کاشان
29,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1000 رول خرید به صرفه 0/6 هفت الماس
28,200 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
مشخصات محصول
ورق گالوانیزه
زمان تقریبی صدور پیش‌فاکتور:: ۱۵ دقیقه
قابلیت ارسال به سراسر کشور:: دارد
قابلیت ارسال از بنگاه آسرون:: دارد
قابلیت ارسال از درب کارخانه:: دارد
امکان صدور فاکتور رسمی:: دارد
محصولات
ضخامت 1
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول 1 تاراز شهرکرد
27,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول 1 تاراز شهرکرد
27,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول 1 امیرکبیر کاشان
27,600 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1250 رول 1 امیرکبیر کاشان
27,600 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول 1 هفت الماس
27,300 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول 1 هفت الماس
27,300 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1 مبارکه 1000 رول 1 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1 مبارکه 1250 رول 1 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد 1000 رول 1 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد 1250 رول 1 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1 روی اندود 1000 رول 1 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1 قزاق 1000 رول 1 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1 قزاق 1250 رول 1 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 2
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000 رول 2 تاراز شهرکرد
25,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول 2 تاراز شهرکرد
25,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 2 کاشان 1000 رول 2 امیرکبیر کاشان
28,200 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 2 کاشان 1250 رول 2 امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول 2 هفت الماس
25,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول 2 هفت الماس
25,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 2 مبارکه 1000 رول 2 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 مبارکه 1250 رول 2 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول 2 شهریار تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول 2 شهریار تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد 1000 رول 2 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد 1250 رول 2 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 وارداتی امارات 1000 رول 2 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 وارداتی امارات 1250 رول 2 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 قزاق 1000 رول 2 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2 قزاق 1250 رول 2 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 3
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول 3 شهریار تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول 3 شهریار تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/22
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/22 وارداتی امارات 1000 رول 0/22 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/25
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/25 وارداتی چین 1250 رول 0/25 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/25 وارداتی امارات 1000 رول 0/25 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/28
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/28 وارداتی امارات 1000 رول 0/28 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/3
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1000 رول 0/3 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/3 وارداتی چین 1250 رول 0/3 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/35
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/35 وارداتی امارات 1000 رول 0/35 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/38
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/38 وارداتی امارات 1000 رول 0/38 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/4
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/4 هفت الماس 1000 رول 0/4 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول 0/4 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1000 رول 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/4 وارداتی چین 1250 رول 0/4 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/45
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول 0/45 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول 0/45 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/48
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول 0/48 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول 0/48 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 روی اندود 1000 رول 0/48 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 روی اندود 1250 رول 0/48 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/5
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1000 رول ارسال سریع 0/5 تاراز شهرکرد
29,200 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 تاراز 1250 رول 0/5 تاراز شهرکرد
29,150 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1000 رول 0/5 امیرکبیر کاشان
29,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 کاشان 1250 رول فروش ویژه 0/5 امیرکبیر کاشان
29,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول 0/5 هفت الماس
29,100 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 رول 0/5 هفت الماس
29,050 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 مبارکه 1000 رول 0/5 فولاد مبارکه اصفهان
29,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 مبارکه 1250 رول 0/5 فولاد مبارکه اصفهان
29,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/5 وارداتی چین 1000 رول 0/5 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/5 وارداتی چین 1250 رول 0/5 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/55
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/55 وارداتی چین 1000 رول 0/55 وارداتی چین
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/58
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/6 روی اندود 1000 رول 0/58 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 روی اندود 1250 رول 0/58 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/6
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/6 تاراز 1000 رول 0/6 تاراز شهرکرد
28,300 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/6 تاراز 1250 رول 0/6 تاراز شهرکرد
28,300 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/6 کاشان 1000 رول 0/6 امیرکبیر کاشان
29,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/6 کاشان 1250 رول 0/6 امیرکبیر کاشان
29,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1000 رول خرید به صرفه 0/6 هفت الماس
28,200 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1250 رول 0/6 هفت الماس
28,200 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/6 مبارکه 1000 رول 0/6 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 مبارکه 1250 رول 0/6 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 خودرو شهرکرد 1250 رول 0/6 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/6 قزاق 1250 رول 0/6 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/7
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/7 تاراز 1000 رول 0/7 تاراز شهرکرد
27,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/7 تاراز 1250 رول 0/7 تاراز شهرکرد
27,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/7 کاشان 1000 رول 0/7 امیرکبیر کاشان
28,100 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/7 کاشان 1250 رول 0/7 امیرکبیر کاشان
28,100 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول 0/7 هفت الماس
27,600 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1250 رول 0/7 هفت الماس
27,600 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/7 مبارکه 1000 رول 0/7 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 مبارکه 1250 رول 0/7 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 روی اندود 1000 رول 0/7 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/7 روی اندود 1250 رول 0/7 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/8
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/8 تاراز 1000 رول 0/8 تاراز شهرکرد
27,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/8 تاراز 1250 رول 0/8 تاراز شهرکرد
27,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1000 رول 0/8 امیرکبیر کاشان
27,800 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/8 کاشان 1250 رول 0/8 امیرکبیر کاشان
27,800 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1000 رول 0/8 هفت الماس
27,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1250 رول 0/8 هفت الماس
27,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/8 مبارکه 1000 رول 0/8 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 مبارکه 1250 رول 0/8 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/8 روی اندود 1000 رول 0/8 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 0/9
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/9 تاراز 1000 رول 0/9 تاراز شهرکرد
27,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/9 تاراز 1250 رول 0/9 تاراز شهرکرد
27,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1000 رول 0/9 امیرکبیر کاشان
27,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/9 کاشان 1250 رول 0/9 امیرکبیر کاشان
27,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1000 رول 0/9 هفت الماس
27,300 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1250 رول 0/9 هفت الماس
27,300 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 0/9 مبارکه 1000 رول 0/9 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 مبارکه 1250 رول 0/9 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 خودرو شهرکرد 1250 رول 0/9 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 روی اندود 1000 رول 0/9 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 0/9 قزاق 1250 رول 0/9 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 1/25
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1000 رول 1/25 تاراز شهرکرد
27,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/25 تاراز 1250 رول 1/25 تاراز شهرکرد
27,400 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان 1000 رول 1/25 امیرکبیر کاشان
27,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/25 کاشان 1250 رول 1/25 امیرکبیر کاشان
27,600 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول 1/25 هفت الماس
27,000 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1250 رول 1/25 هفت الماس
27,000 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/25 مبارکه 1000 رول 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 مبارکه 1250 رول 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 خودرو شهرکرد 1000 رول 1/25 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 خودرو شهرکرد 1250 رول 1/25 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 روی اندود 1000 رول 1/25 مجتمع فولادی روی اندود کاوه
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 قزاق 1000 رول 1/25 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/25 قزاق 1250 رول 1/25 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 1/5
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 1/5 تاراز 1000 رول 1/5 تاراز شهرکرد
27,700 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/5 تاراز 1250 رول 1/5 تاراز شهرکرد
27,300 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/5 کاشان 1000 رول 1/5 امیرکبیر کاشان
27,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/5 کاشان 1250 رول 1/5 امیرکبیر کاشان
27,500 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000 رول 1/5 هفت الماس
27,600 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1250 رول 1/5 هفت الماس
27,200 تومان
نمودار 16:54 1400/02/18
ورق گالوانیزه 1/5 مبارکه 1000 رول 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 مبارکه 1250 رول 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 خودرو شهرکرد 1000 رول 1/5 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 خودرو شهرکرد 1250 رول 1/5 ورق خودرو شهرکرد
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 وارداتی امارات 1250 رول 1/5 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 قزاق 1000 رول 1/5 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 1/5 قزاق 1250 رول 1/5 وارداتی قزاق
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ضخامت 2/5
نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار تبریز 1000 رول 2/5 شهریار تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2/5 شهریار تبریز 1250 رول 2/5 شهریار تبریز
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق گالوانیزه 2/5 وارداتی امارات 1250 رول 2/5 وارداتی امارات
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
توضیحات

 

قیمت ورق گالوانیزه

یکی از چالش‌های بزرگ سازه‌های فولادی، احتمال اکسید شدن و زنگ‌زدگی فلزات است. ورق گالوانیزه یکی از محصولات فولادی بوده که به دلیل مقاومت بسیار بالا در برابر زنگ‌زدگی، این نگرانی را حل کرده است. ورق گالوانیزه درواقع همان ورق فولادی است که روی آن یک‌لایه فلز روی (Zinc) به‌عنوان روکش وجود دارد. گالوانیزاسیون از روش‌های قدیمی و پرکاربرد برای اَندود کردن آهن بوده که برای تولید ورق گالوانیزه روی ورق فولادی روغنی حاصل از نورد سرد انجام می‌گیرد.

 

مراحل تولید ورق گالوانیزه

ابتدا ورق‌های فولادی که به‌صورت کلاف‌ هستند به یکدیگر جوش داده می‌شوند. این جوش دادن منجر به ایجاد آلودگی‌هایی روی سطح ورق می‌شود و به همین دلیل در این مرحله شستشوی ورق‌ها به کمک غلتک‌های شوینده صورت می‌گیرد. پس از پاک شدن سطح ورق، آن‌ها را وارد کوره‌های آنیل می¬‌کنند. ورق‌ها در کوره وارد عملیات بازپخت (Annealing) می‌شوند؛ این عملیات شامل 3 مرحله پیش گرم، گرم شدن و هم‌دمایی است. پس از خروج ورق‌ها از کوره آنیل، آن‌ها را وارد کوره مذاب روی کرده و بر دو سطح ورق، لایه نازکی از روی کشیده می‌شود. با خروج ورق‌ها از کوره مذاب روی، آن‌ها را به ضخامت‌های مدنظر درآورده و در پایان با کمک دمش هوا و تانک آب، دمای ورق‌های گالوانیزه تولیدشده را کم کرده و آن را خشک می‌کنند.

 

ویژگی‌ های ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه مزیت‌های زیادی خصوصاً در ساخت‌وساز دارد. اگر این ورق‌ در محیط‌هایی که میزان خوردگی بالایی دارند مورداستفاده قرار گیرد، بین ۲۰ تا ۳۰ سال عمر می‌کند. استفاده از این ورق‌ها، هزینه نگهداری و تعمیرات سازه را به‌مراتب کاهش خواهد داد. این نوع ورق به‌طور هم‌زمان دارای مزایای فولاد و پلیمر است.

این مزیت در حالی به دست می‌آید که روش گالوانیزاسیون نسبت به سایر روش‌هایی که برای جلوگیری از زنگ‌زدگی استفاده می‌شود هزینه‌ی کم‌تری دارد. قیمت ورق گالوانیزه نسبت به دیگر ورق‌ها ازنظر اقتصادی برای فعالان صنایع مختلف جذابیت بیشتری دارد.

نباید فراموش کرد پوشش‌هایی که از طریق گالوانیزاسیون تشکیل می‌شوند به دلیل استفاده از ساختار ویژه، مقاومت بالایی در برابر زنگ‌زدگی و اصطکاک دارند و پوشش‌دهی‌ حاصل از گالوانیزه به‌راحتی و بدون نیاز به هیچ آزمایشی تنها از طریق چشم قابل‌بررسی است.

 

مصارف ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به علت وجود سطح صاف و صیقلی و مقاومت بالا معمولاً به‌صورت روکار و در محیط‌های خورنده استفاده می‌شود. این ورق در صنایع مختلف مصارف گسترده‌ای دارد که عبارت‌اند از:

1. صنعت خودروسازی

2. صنعت برق و الکترونیک

3. کشاورزی

4. کارخانه‌ها

5. سقف‌های دائم و موقت

6. لوله‌ها

7. پنل

8. تابلو‌های تبلیغاتی

9. عمران و ساختمان‌سازی

10. تولید تانک‌های ذخیره و بشکه‌ها

11. کابینت و قفسه‌بندی

12. بدنه و سقف سوله و گلخانه

13. تابلو برق و سینی کابل

14. سیستم‌های خنک‌کننده، تصفیه هوا و...

15. ساخت شیروانی

 

انواع ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه ازنظر ظاهری به 3 دسته ورق گالوانیزه بدون گُل، ورق گالوانیزه گل‌ریز و ورق گالوانیزه گل‌درشت تقسیم‌بندی می‌شوند. علت به وجود آمدن گل‌های روی ورق‌ها وجود درصدی ناخالصی در روی (Zinc) موجود در حوضچه مذاب است. این گل‌ها به شکل کریستال درآمده و روی سطح ورق تثبیت می‌شوند. جالب است بدانید هرچه گل روی ورق‌ گالوانیزه کم‌تر باشد، کیفیت ورق بالاتر خواهد بود.

ازنظر ساختار نیز ورق‌های گالوانیزه به‌صورت صاف و مسطح و یا به فرم موج‌دار در مدل‌های سینوسی یا ذوزنقه‌ای در رنگ‌های مختلف تولید می‌شوند. موارد کاربرد مدل‌های موج‌دار در پوشش سقف‌ها و شیروانی‌ها است.

ورق گالوانیزه از ضخامت 0.25 تا 2 میلی‌متر و به 2 صورت ورق مستطیلی برش خورده و یا رولی به بازار عرضه می‌شود. وزن عمومی رول‌ها بسته به ابعاد رول و کارخانه تولیدکننده بین 5 تا 7 تن است.

 

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

ورق گالوانیزه بسته به نوع کاربرد و شرایط محیطی در کارخانه‌ها در ضخامت‌های مختلف و متنوع تولید و روانه بازار می‌شود که شامل ضخامت‌های زیر است:

25/0 mm، 4/0 mm، 5/0 mm، 6/0 mm، 8/0 mm، 9/0 mm، 1 mm، 25/1 mm، 5/1 mm، 2mm

 

قیمت ورق گالوانیزه رنگی

ورق‌های گالوانیزه در کارخانه‌ها در رنگ‌های مختلف تولید می‌شوند که این رنگ‌ها عبارت‌اند از:

1. ورق گالوانیزه قرمز

2. ورق گالوانیزه آبی

3. ورق گالوانیزه سبز

4. ورق گالوانیزه زرد

5. ورق گالوانیزه نارنجی

6. ورق گالوانیزه قهوه‌ای

7. ورق گالوانیزه سفید

8. ورق گالوانیزه بنفش

9. ورق گالوانیزه مشکی

10. ورق گالوانیزه خاکستری

 

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری و استاندارد های آن

استانداردهای به‌کاررفته برای ورق گالوانیزه در ایران شامل استانداردهای زیر بوده که جدول پایین نیز استانداردهای مختلف آن آمده است:

1. ASTM A526, ASTM A653, ASTM A924

2. EN 10142, EN 10143

3. JIS G3302, JIS G3316, JIS G0303, JIS H0401

 

 

استانداردهای ورق گالوانیزه

طول (متر)

عرض (متر)

ضخامت (میلی‌متر)

چگالی

وزن حدودی (کیلوگرم)

2

1

0.5

7.86

8

2

1

0.7

7.86

11

2

1

1

7.86

16

2

1

1.5

7.86

24

2

1

2

7.86

32

2.5

1.25

0.5

7.86

13

2.5

1.25

1

7.86

25

2.5

1.25

1.25

7.86

31

2.5

1.25

1.5

7.86

37

6

1

0.5

7.86

24

6

1.25

0.5

7.86

30

 
 

عوامل مؤثر در میزان پوشش روی ورق گالوانیزه

هر چه لایه روی (Zinc) سطح ورق بیشتر باشد، اصطلاحاً گفته می‌شود ورق کُتینگ بالاتری دارد. این ضخامت در ورق گالوانیزه می تواند بین 100 تا 350 گرم بر مترمربع باشد. حال ببینیم میزان روی استفاده‌شده به چه عواملی وابسته است؟

 

1. ورق فولادی پایه از چه موادی تشکیل شده است؟

2. سطح ورق پایه چه شرایطی دارد؟

3. فولاد قبل از گالوانیزاسیون به چه صورت نورد شده است؟

4. محلول گالوانیزه با چه غلظت روی آماده شده است؟

5. ورق اولیه چه مدت در محلول گالوانیزه غوطه‌ور مانده است؟

6. محلول گالوانیزه چه دمایی دارد؟

7. ورق با چه سرعتی از وان خارج شده است؟

8. فولاد با چه سرعتی خنک شده است؟

 

قیمت ورق گالوانیزه امروز

1. قیمت کلیه محصولات فولادی به ارز وابسته بوده و قیمت ورق گالوانیزه هم از آن مستثنا نیست. قیمت ورق با افزایش ارز و به‌خصوص دلار، افزایش می‌یابد.

2. معمولاً به دلیل کاربرد فراوان و ضدزنگ بودن، تقاضا برای ورق گالوانیزه به‌شدت بالاست؛ اگر تولیدکنندگان داخلی و میزان واردات به حدی نباشد که این تقاضا را برآورده کند، بالطبع قیمت ورق گالوانیزه در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.

3. قیمت مواد اولیه از عوامل مهم دیگر در قیمت این محصول است. همان‌طور که گفته شد ورق گالوانیزه از ورق روغنی تهیه می‌شود؛ با افزایش قیمت ورق روغنی یا قیمت تختال، شاهد افزایش قیمت ورق گالوانیزه نیز خواهیم بود.

4. قیمت فولاد در بازار جهانی نیز از عوامل مؤثر دیگر بر قیمت ورق گالوانیزه است که با رشد آن باید انتظار رشد قیمت‌های داخلی را نیز داشته باشیم.

 

قیمت ورق گالوانیزه کارخانه

میزان تقاضای ورق گالوانیزه در بازار ایران بسیار بالاست و در حال حاضر کارخانه های داخلی تولید ورق گالوانیزه توانایی تامین نیاز داخلی را ندارند. به همین دلیل سهم عمده‌ای از بازار ورق گالوانیزه را محصولات وارداتی تشکیل داده‌اند.

مهم‌ترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در ایران شامل کارخانه‌های زیر است:

1. کارخانه فولاد مبارکه اصفهان( جهت مشاهده قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان روی متن لینک شده کلیک کنید)

2. کارخانه امیرکبیر کاشان

3. کارخانه تاراز شهرکرد ( جهت مشاهده قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد روی متن لینک شده کلیک کنید)

4. ورق خودرو شهرکرد

5. کارخانه هفت الماس

و سایر تولیدکنندگان دیگر ورق گالوانیزه.

 

تفاوت در کیفیت ورق‌های گالوانیزه هر تولیدکننده به کیفیت ورق روغنی استفاده‌شده به‌عنوان ماده اولیه برمی‌گردد. هرچه ورق روغنی باکیفیت‌تری به کار رود، درنهایت ورق گالوانیزه باکیفیتی تولید خواهد شد. ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان یکی از باکیفیت‌ترین ورق‌ها محسوب می‌شوند که از انعطاف بالایی برخوردار هستند. خوب است بدانید قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس به نسبت سایر تولیدکنندگان ارزان‌تر است. ورق‌های گالوانیزه وارداتی که از کشورهای چین، هند، امارات، قزاقستان، اکراین، بلژیک، تایوان و... وارد می‌شوند در زیر آورده می‌شوند. ورق‌های گالوانیزه ساخت چین معمولاً دارای کتینگ ۱۰۰ تا ۱۲۰ بوده و ورق‌های کره‌ای، ژاپنی، هندی و غیره تا کتینگ ۱۸۰ هم موجود هستند که نشان از مقاومت بالای این ورق‌ها در برابر زنگ‌زدگی است.

 

خرید ورق گالوانیزه

آسرون با ارتباط با تمامی این تولیدکنندگان، می‌تواند مناسب‌ترین قیمت ورق گالوانیزه و نزدیک‌ترین کارخانه به محل موردنظرتان را به شما معرفی نماید تا بتوانید با مقرون‌به‌صرفه‌ترین حالت پروژه ساختمانی خود را به پایان برسانید.

فرایند خرید
1
انتخاب محصول
انتخاب محصول
2
ثبت سفارش
ثبت سفارش
3
صدور پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور
4
کارشناسان
تماس کارشناسان
آسرون با شما
5
تسویه حساب نهایی
تسویه حساب نهایی
6
ارسال بار
ارسال بار
سوالات متداول

پاسخ :

بله همه قیمتها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و در صورت بارگیری از بنگاه حدود کیلویی 700 ریال باید به عنوان خرج بارگیری پرداخت شود.

پاسخ :

حداقل سفارش 300 کیلوگرم می باشد و حداکثر سفارش منوط به میزان درخواستی مشتری و موجودی انبار آسرون می باشد

پاسخ :

بله به تمامي نقاط كشور ارسال ميكنيم

پاسخ :

برای خرید ورق گالوانیزه باید به ضخامت و عرض ورقها توجه کرد که اصلاحا به بلند و کوتاه معروف هستند ورق با عرض 1 متر را کوتاه وعرض 1.25 را بلند می نامند

پاسخ :

تمامی خدمات برشکاری، فرمینگ، نواربری، برش ابعادی، پانچ و کلیه خدمات مربوط به تولید انواع فلاشینگ را بر روی ورق گالوانیزه به سفارش مشتریان گرامی انجام می دهد.

نظرات
مهدی روستایی
مهدی روستایی
1400/02/13
سلام قیمت ورق گالوانیزه آپدیت هست؟
مدیر سایت
مدیر سایت
سلام بله تاریخ ها در کنار محصولات درج شده
خانی
خانی
1400/02/08
سلام قیمت روز ورق گالوانیزه هفت الماس رو میشه قرار بدید
مدیر سایت
مدیر سایت
جهت استعلام قیمت با شماره 43000023-021 تماس بگیرید
ارسال نظر جدید
پادکست پادکست ها
 پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400 - 4:04 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: معرفی کارخانه ظفر بناب
پادکست: معرفی کارخانه ظفر بناب - 3:10 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: معرفی کارخانه ذوب‌‍آهن اصفهان
پادکست: معرفی کارخانه ذوب‌‍آهن اصفهان - 4:16 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: راهنمای خرید پروفیل
پادکست: راهنمای خرید پروفیل - 3:16 دقیقه
پادکست 13 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: راهنمای خرید تیرآهن
پادکست: راهنمای خرید تیرآهن - 4:07 دقیقه
پادکست 13 اردیبهشت ماه 1400
 پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته اول اردیبهشت‌ماه 1400
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته اول اردیبهشت‌ماه 1400 - 3:15 دقیقه
پادکست 11 اردیبهشت ماه 1400