کارخانه هفت الماس
کارخانه هفت الماس
تاسیس تاسیس: 1382 مکان قزوین

قیمت ورق رنگی و ورق گالوانیزه هفت الماس

  • جهت اطلاع روزانه از قیمت ورق رنگی هفت الماس می توانید به جدول پایین مراجعه کنید.
  • جهت مشاوره و خرید قیمت ورق هفت الماس با شماره تلفن 43000023-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آسرون اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دهند.
  • جهت مشاهده قیمت ورق روغنی و قیمت ورق گالوانیزه سایر کارخانه‌ها روی متن لینک شده کلیک کنید.
تمامی قیمت ها بدون احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد
محصولات

ورق گالوانیزه

نام محصول ضخامت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق گالوانیزه 0/4 هفت الماس 1000 رول 0/4 هفت الماس
30,180 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/4 هفت الماس
30,180 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1000 رول 0/45 هفت الماس
28,270 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/45 هفت الماس 1250 رول 0/45 هفت الماس
27,780 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1000 رول 0/48 هفت الماس
27,490 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/48 هفت الماس 1250 رول 0/48 هفت الماس
27,010 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1000 رول 0/5 هفت الماس
27,790 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/5 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/5 هفت الماس
27,240 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1000 رول 0/6 هفت الماس
26,780 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/6 هفت الماس 1250 رول 0/6 هفت الماس
26,600 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1000 رول 0/7 هفت الماس
26,780 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/7 هفت الماس 1250 رول 0/7 هفت الماس
26,600 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1000 رول 0/8 هفت الماس
26,410 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/8 هفت الماس 1250 رول 0/8 هفت الماس
26,330 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1000 رول 0/9 هفت الماس
26,510 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 0/9 هفت الماس 1250 رول 0/9 هفت الماس
26,420 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول 1 هفت الماس
26,330 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول 1 هفت الماس
26,230 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1000 رول 1/25 هفت الماس
26,420 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 1/25 هفت الماس 1250 رول 1/25 هفت الماس
26,330 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1000 رول 1/5 هفت الماس
25,870 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 1/5 هفت الماس 1250 رول 1/5 هفت الماس
25,780 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول 2 هفت الماس
26,330 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول 2 هفت الماس
26,230 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13

ورق روغنی

نام محصول ضخامت حالت تولیدکننده قیمت آخرین بروز رسانی
ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/5 رول عرض 1000 هفت الماس
26,220 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/5 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 0/5 رول عرض 1250 هفت الماس
%1.76 25,500
25,050 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/6 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1000 هفت الماس
25,940 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/6 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/6 رول عرض 1250 هفت الماس
25,670 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/7 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1000 هفت الماس
25,760 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/7 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/7 رول عرض 1250 هفت الماس
25,760 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/8 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1000 هفت الماس
25,760 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/8 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 0/8 رول عرض 1250 هفت الماس
25,660 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 0/9 رول عرض 1000 هفت الماس
25,850 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 0/9 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون خرید به صرفه 0/9 رول عرض 1250 هفت الماس
25,850 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 1 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1000 هفت الماس
26,030 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 1 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 1 رول عرض 1250 هفت الماس
25,990 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 1/25 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1000 هفت الماس
26,170 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 1/25 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 1/25 رول عرض 1250 هفت الماس
26,170 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 1/5 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1000 هفت الماس
26,310 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 1/5 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون 1/5 رول عرض 1250 هفت الماس
26,310 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 2 روغنی st12 هفت الماس 1000 بنگاه آسرون 2 رول عرض 1000 هفت الماس
27,890 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق 2 روغنی st12 هفت الماس 1250 بنگاه آسرون فروش ویژه 2 رول عرض 1250 هفت الماس
%11.55 27,700
24,500 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13

ورق رنگی

نام محصول ضخامت حالت رنگ ابعاد کارخانه قیمت آخرین بروز رسانی
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 سفید رول بنگاه تهران خرید به صرفه 0/5 رول سفید 1250 هفت الماس
34,600 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 آبی رول بنگاه تهران 0/5 رول آبی 1250 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 پرتقالی رول بنگاه تهران 0/5 رول پرتقالی 1250 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 نارنجی رول بنگاه تهران 0/5 رول نارنجی 1250 هفت الماس
34,300 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 سبز رول بنگاه تهران 0/5 شیت سبز 1250 هفت الماس
تماس بگیرید
استعلام قیمت استعلام قیمت نمودار
ورق رنگی 0/5 هفت الماس 1250 قرمز رول بنگاه تهران 0/5 رول قرمز 1250 هفت الماس
34,000 تومان
نمودار 13:12 1400/05/13
ویدیو
آدرس روی نقشه
توضیحات

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

 

شرکت هفت الماس قزوین

شرکت هفت الماس در سال 1375 و با هدف توليد انواع ورق گالوانيزه، نورد سرد، فولاد ضدزنگ و ساير مقاطع فولادی تأسیس گرديد. عملیات عمرانی به‌منظور ساخت این کارخانه در سال 1380 آغاز و در سال 1382 به اتمام رسید. در همین سال، هفت الماس قزوین با ظرفیت اسمی تولید سالانه 100.000 تن ورق گالوانیزه با ضخامت 0.3 تا 2 میلی‌متر به بهره‌برداری رسید. همچنین در سال 1387 فاز اول خط تولید نورد سرد این کارخانه با ظرفیت اسمی تولید سالانه 800.000 تن ورق نورد سرد، به بهره‌برداری رسید.

تولیدات شرکت هفت الماس قزوین حدود ١٥ درصد نياز بازار داخلی در زمینه ورق گالوانیزه را تأمین می‌نماید. همچنین این کارخانه حدود ٢٠ تا ٤٠ درصد از كل ظرفيت توليد خود را در بازارهای جهانی عرضه می‌کند.

 

شرکت هفت الماس قزوین کجا قرار دارد؟

آدرس کارخانه هفت الماس: قزوین-کیلومتر 18 اتوبان کرج-قزوین

 

محصولات شرکت هفت الماس

این کارخانه در ابتدا تنها به تولید ورق گالوانیزه می‌پرداخت اما پس از مدتی تنوع تولیدات خود را با راه‌اندازی خطوط جدید تولید، افزایش داد. لیست محصولات هفت الماس به شرح زیر است:

 

ردیف

نام محصول

انواع

ضخامت

کاربرد

1

ورق اسید شویی شده

کلاف

2 تا 5 میلی‌متر

اسکلت خودرو، خانه پیش‌ساخته، لوله و پروفیل

2

ورق نورد سرد

کلاف

0.18 تا 2.5 میلی‌متر

لوازم‌خانگی، کابینت، لوله و پروفیل، درب ضد سرقت و کانکس

مسطح

0.18 تا 2 میلی‌متر

نواری

0.3 تا 2.5 میلی‌متر

3

ورق گالوانیزه

کلاف

0.18 تا 2.5 میلی‌متر

لوازم‌خانگی، اسکلت ساختمان، لولا، اتصالات و تهویه متبوع

مسطح

0.18 تا 2 میلی‌متر

فرم دار

0.35 تا 1.25 میلی‌متر

نواری

0.3 تا 2.5 میلی‌متر

4

ورق گالوالوم ساده

کلاف

0.18 تا 1.5 میلی‌متر

لوازم‌خانگی، صنایع روشنایی، انواع اگزوز، سوله سازی و تابلو برق

مسطح

0.18 تا 1.5 میلی‌متر

فرم دار

0.35 تا 1.25 میلی‌متر

نواری

0.3 تا 1.5 میلی‌متر

5

ورق گالوالوم رنگی

کلاف

0.2 تا 1.25 میلی‌متر

لوازم و ظروف آشپزخانه، سوله سازی و ساندویچ پانل

مسطح

0.2 تا 1.25 میلی‌متر

فرم دار

0.35 تا 1.25 میلی‌متر

 

قیمت ورق رنگی هفت الماس

شما می‌توانید با مراجعه به این صفحه، قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس و قیمت ورق رنگی هفت الماس را مشاهده کنید. برای خرید این محصولات، با کارشناسان فروش آسرون تماس بگیرید.

 

استانداردها و کیفیت محصولات هفت الماس قزوین

صنایع هفت الماس تاکنون موفق به دریافت گواهینامه استانداردهای ISO 9001:2008 در زمینه مدیریت کیفیت، IS0 14001 در زمینه مدیریت محیط‌زیست و OHSAS 18001 در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شده است.

همچنین این کارخانه استانداردهای زیر را در تولید محصولات خود به کار می‌گیرد:

 

ردیف

نام محصول

استاندارد ملی

استاندارد بین‌المللی

1

ورق اسید شویی شده

INSO 3693

JIS 3131، EN 1011 و DIN 1614

2

ورق نورد سرد

INSO 5723

EN 10139، ASTM 1008 و EN 10130

3

ورق گالوانیزه

ISIRI 7597

ASTM A653 و JIS 3302

4

ورق گالوالوم ساده

INSO 18863

EN 10215، ASTM 792 و JIS 3321

5

ورق گالوالوم رنگی

 

ASTM A755 و JIS G3322

 

محصولات تولیدی این کارخانه علاوه بر تأمین ورق مورد نیاز خود، بخش‌هایی از بازار مصرف داخلی و صادرات بین‌المللی را نیز پوشش داده است.

 

 

کارشناسان فروش
سوالات متداول

پاسخ :

بله، همه قیمت ها با احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد. در صورت بارگیری از درب کارخانه هفت الماس هیچگونه هزینه اضافی به فاکتور اضافه نخواهد شد.

پاسخ :

شما می‌توانید کالاهای مورد نظر خودتان را از جدول لیست قیمت‌ها به سبد خرید اضافه کنید یا با تماس با شماره 02143000023 با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید.

پاسخ :

بسته به موجودی کارخانه ، از 1 تا 7روز کاری فرایند بارگیری تا تحویل بار انجام میشود.

پاسخ :

خیر، با توجه به خرید رسمی و واریزی به حساب شرکتی و مورد تایید سازمان مالیاتی کشور پرداخت به صورت 100درصد نقدی قبل از ارسال بار می باشد.

پاسخ :

استعلام از باربری گرفته میشود به مشتری هزینه ارسال اعلام میگردد درصورت تایید مشتری ، محموله بارگیری و ارسال میشود.

پاسخ :

شرکت آسرون نفرات کنترل کیفی خود را قبل از هر بارگیری جهت کنترل و بازرسی بار مشتری به محل کالا اعزام می‌کند تا از هرگونه مشکلی جلوگیری به‌عمل آید چنانچه بار ارسالی مغایر با پیش فاکتور باشد کالا به هزینه آسرون عودت و بار درخواستی مجددا ارسال می گردد.

مطالب مرتبط
 جدول وزنی ورق گالوانیزه +فرمول محاسبه وزن
جدول وزنی ورق گالوانیزه +فرمول محاسبه وزن
اخبار 17 تیر ماه 1400
 5 مورد از بهترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه+مشخصات محصولات
5 مورد از بهترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه+مشخصات محصولات
اخبار 15 تیر ماه 1400
 راهنمای خرید ورق گالوانیزه+11 نکته مهم
راهنمای خرید ورق گالوانیزه+11 نکته مهم
اخبار 14 تیر ماه 1400
 ورق گالوانیزه چیست؟ کاربرد انواع آن و روش های تولید
ورق گالوانیزه چیست؟ کاربرد انواع آن و روش های تولید
اخبار 21 آبان ماه 1399
برندهای مرتبط
ارسال نظر جدید