دسترسی سریع
جدول وزنی

<p dir="RTL" style="text-align:justify">وزن و کیفیت تولید انواع میلگردهای تولیدی کارخانه های فولاد کشور نسبت به هم متفاوت است لذا این امر باعث تفاوت در قیمت انواع میلگرد کارخانه ها نسبت به هم می شود.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:red; font-size:13px">روش محاسبه وزن میلگرد:</span></h2> <p>وزن میلگرد تأثیر مستقیمی در میزان قیمت تمام شده میلگرد دارد. صاحبان و پیمانکاران به دلیل داشتن خریدی مناسب و با صرفه در انتخاب میلگرد، به وزن میلگرد و قیمت آن توجه ویژه ای دارند.وزن میلگرد در استانداردهای <span dir="LTR">a1</span>، <span dir="LTR">a2</span>، <span dir="LTR">a3</span> و <span dir="LTR">a4</span> تقریباً برابر می باشد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">از آنجائی که سطح مقطع میلگرد دایره است، وزن هر شاخه میلگرد به صورت ذیل انجام می شود:</p> <ul style="list-style-type:disc"> <li>طول شاخه میلگرد: 12 متر</li> <li>چگالی ( دانسیته یا وزن مخصوص ) فولاد: 7850 کیلوگرم بر متر مکعب</li> <li>مساحت دایره: شعاع مقطع میلگرد بر حسب متر</li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="color:black">=</span><span style="color:black">وزن میلگرد ( آرماتور )</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span dir="LTR" style="color:black">7850</span><span style="color:black">&times;12&times;</span><span dir="LTR" style="color:black">3.14</span><span style="color:black">&times;</span><span dir="LTR" style="color:black">)</span><span style="color:black">2&divide;سایز)&times;</span><span dir="LTR" style="color:black">2)</span><span style="color:black">&divide;سایز)</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="color:black">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">برای مثال می توان وزن میلگرد سایز 14 استاندارد <span dir="LTR">A3</span> کارخانه فولاد میانه را به صورت زیر محاسبه نمود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:left"><span dir="LTR">7850=14.5 </span>&times;<span dir="LTR">12</span>&times;<span dir="LTR">3.14</span>&times;<span dir="LTR">)</span>2&divide;0.014)&times;<span dir="LTR">)</span>2&divide;0.014)</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">طبق محاسبه فوق وزن شاخه ای میلگرد سایز 14 کارخانه فولاد میانه تبریز 14.5 کیلوگرم است و وزن میلگرد سایز 14 کارخانه فولاد کویر کاشان 14.8 کیلوگرم و وزن میلگرد سایز 14 کارخانه ذوب آهن اصفهان 15 کیلوگرم می باشد.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:13px"><span style="color:red">وزن میلگرد آجدار سایز </span><span dir="LTR" style="color:red">14</span><span style="color:red"> طبق جدول اشتال:</span></span></h2> <p>کتابچه اشتال که به عنوان مهمترین منبع مشترک و کارآمد است وزن استاندارد میلگرد سایز 14 را 12.1 کیلوگرم بر متر مشخص نموده است.</p> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:red; font-size:13px">مقایسه وزنی میلگرد</span></h2> <p>با مشاهده و مقایسه جدول وزنی میلگردهای تولیدی کارخانجات و اختلاف وزنی موجود در انواع میلگردهای تولیدی نتیجه می شود که کارخانه های فولاد راد همدان، آناهیتا گیلان، شاهین بناب و ظفر بناب سبک وزن ترین میلگردها را نسبت به دیگر کارخانه ها تولید و روانه بازار می کنند.</p>

میلگرد آجدار
برند مورد نظر را انتخاب کنید.
میلگرد آجدار
نام تولید کنندهسایزاستانداردوزن
کویر کاشان 8A25 کیلو گرم
کویر کاشان 10 A27.8 کیلو گرم
کویر کاشان 12 A311.1 کیلو گرم
کویر کاشان 14 A314.8 کیلو گرم
کویر کاشان 16 A319.2 کیلو گرم
کویر کاشان 18 A324.6 کیلو گرم
کویر کاشان 20 A330 کیلو گرم
کویر کاشان 22 A336 کیلو گرم
کویر کاشان 25 A346.4 کیلو گرم
کویر کاشان 28 A358.5 کیلو گرم
کویر کاشان 32 A376 کیلو گرم
دیگر بخش های سایت