دسترسی سریع
پادکست
پادکست ها
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400 - 4:04 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
پادکست: معرفی کارخانه ظفر بناب - 3:10 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
پادکست: معرفی کارخانه ذوب‌‍آهن اصفهان - 4:16 دقیقه
پادکست 18 اردیبهشت ماه 1400
پادکست: راهنمای خرید پروفیل - 3:16 دقیقه
پادکست 13 اردیبهشت ماه 1400
پادکست: راهنمای خرید تیرآهن - 4:07 دقیقه
پادکست 13 اردیبهشت ماه 1400
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته اول اردیبهشت‌ماه 1400 - 3:15 دقیقه
پادکست 11 اردیبهشت ماه 1400
پادکست: راهنمای خرید میلگرد - 3:54 دقیقه
پادکست 4 اردیبهشت ماه 1400
پادکست: راهنمای جامع آهن و فولاد - 3:27 دقیقه
پادکست 4 اردیبهشت ماه 1400
پادکست: گزارش وضعیت بازار آهن در هفته چهارم فروردین‌ماه 1400 - 2:18 دقیقه
پادکست 28 فروردین ماه 1400
پادکست: مهم‌ترین رویدادهای بازار آهن و فولاد در سال 99 - 4:35 دقیقه
پادکست 18 فروردین ماه 1400